"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Kazivanje o Musau a.s. i Hz.Hidru

Comments Off on Kazivanje o Musau a.s. i Hz.Hidru
Posted December 4, 2012 by in Kur'an

 

 

 

 

 

 

„Musa mu reče: “Hoću li te slijediti da me naučiš onom čemu si naučen – ispravnosti?”

(Hidr) reče: “Uistinu, ti nećeš moći sa mnom imati strpljenja.”

 I kako da se strpiš nad onim šta ne obuhvataš znanjem?

(Musa) reče: “Naći ćeš me, ako htjedne Allah, strpljivim, i neću se opirati tvojoj naredbi.”

 (Hidr) reče: “Pa ako me budeš slijedio, tad me ništa ne pitaj, dok ti o njemu spomen ne ispričam.”           

                                                                   (El-Kehf  66-70)

 

 

Islamski učenjaci vjeruju da je ovaj rob kome je dato izumno,znanje od Boga bio Hidr,ali Kur’anske riječi ne spominju njegovo ime zbog mudrosti  koju mi ne znamo.

Musa a.s. je krenuo sa Hidrom šetajući obalom mora.bio je u položaju onoga koji uči,a Božiji rob je bio u položaju učitelja.Lađa je pristala uz obalu pa su se njih dvojica u nju ukrcali.Ljudi ukazali čast i besplatno ih povezli.Pošto se lađa usidrila i njeni vlasnici i putnici je napustili Hidr je počeo da probija lađu.Iščupao je jednu dasku i bacio je u more.Po mišljenju Musaa ovaj čin je bio pravi zločin i ne mogaše se strpiti.

 

“Tad odoše, dok – kad su se ukrcali na lađu, (Hidr) je probuši. Reče: “Jesi li je probušio da potopiš ljudstvo njeno?Doista si došao sa stvari teškom!”(Hidr) reče: “Zar nisam rekao: ’Uistinu, ti nećeš moći sa mnom imati strpljenja?”

(Musa) reče: “Ne kori me što sam zaboravio, i ne preopterećuj me posla teškoćom.”

Pa odoše, dok – kad susretoše dječaka, tad ga (Hidr) ubi. (Musa) reče: “Jesi li ubio dušu čistu koja nije (ubila) drugu dušu? Doista si učinio stvar strašnu!”

(Hidr) reče: “Zar ti ne rekoh: ’Uistinu, ti nećeš moći sa mnom imati strpljenja?”

(Musa) reče: “Ako te poslije ovog išta upitam, tad se ne druži sa mnom. Već ti je od mene stiglo opravdanje.”

Tad odoše, dok – kad dođoše stanovnicima grada, zatražiše od stanovnika njegovih hranu, pa odbiše da ih ugoste. Tad u njemu nađoše zid sklon padu, pa ga (Hidr) uspravi. (Musa) reče: “Da si htio, sigurno bi za to uzeo naknadu.”

(Hidr) reče: “Ovo je rastanak između mene i između tebe! Obavijestiću te o tumačenju onog zbog čega nisi mogao imati strpljenja.

Što se tiče lađe, pa pripadala je siromasima koji rade na moru, pa sam želio da je oštetim – a iza njih je bio vladar koji svaku lađu uzima nasilno.

A što se tiče dječaka, pa bili su roditelji njegovi vjernici, te smo se bojali da će ih pritisnuti buntovnošću i nevjerovanjem,

Pa smo željeli da im zamijeni Gospodar njihov boljeg od njega čistoćom i bližeg samilosti.

A što se tiče zida, pa pripadao je dvojici dječaka, siročadi u gradu, a bilo je ispod njega blago njihovo. I bio je otac njihov pravedan, pa je želio Gospodar tvoj da dostigu zrelost svoju i izvade blago svoje; milost od Gospodara tvog. I nisam to učinio po odredbi svojoj. To je tumačenje onog nad čim nisi mogao imati strpljenja.” (El-Kehf 71-82)

 

 

Hidr pokazuje Musau a.s. da je njegovo ljudsko znanje ograničeno.Nedaće koje se dešavaju na zemlji skrivaju ogromnu milost.Znanje kod Musaa a.s. je bilo ljudsko,kome je dodano znanje Objave.Hidr je posjedovao iskustveno ljudsko znanje.Posjedovao je djelić znanja koje nam je otkrivalo Allahovu milost-slavljen neka je On.

 

Tad nađoše roba između robova Naših kojem smo dali milost Našu, i poučili ga od Nas znanjem.“   (El-kehf 65)

 

 

 

 

 

 


About the AuthorNove obavijesti