Posjećivanje mezara i turbeta

0
Posted April 27, 2013 by ehli bejt in

Posjećivanje mezara i turbeta – da li je to širk kako vehabije tvrde? Da li je to ipak bila praksa ashaba? Da li je to ipak bila praksa Ehlul Bejta (porodice Poslanika s.a.w.s)?

Kakvo će vaše stanje biti, o ljudi nakon Poslanikove a.s. smrti? Da li stvarno mislite, da Njegova smrt označava kraj Njegovog a.s. života? Nikako, tako mi plemenitosti Gospodara!

Imam Hadzer el-Askelani biljezi u svojoj knjizi “Fath el-Bari” u drugom tomu, tako i Balhaki i el-Hakim i el-Huzejme sa vjerodostojnim lancem prenosioca, da je Bilal el-Harise koji je bio bliski ashab Bozijeg Poslanika a.s., došao jednom kod mezara Rasulullaha s.a.w.s, u godini kada je vladala suša, dok je Omer r.a. bio halifa. Stajao je kraj njega i rekao: “O Božiji Poslaniče, zemlja i usjevina su se osušili, molim te, moli Allaha da spusti kišu na tvoj ummet.”

Hazreti Bilal je tako postupio pošto su on i pravedni ashabi znali, da je Poslanik a.s. živ u svom kaburu. Znali su da čuje onog ko upućuje Njemu molbu i da uzvrati na selam Njemu a.s. upućen. (Ovaj hadis se može smatrati dokazom za Istigasu)

I rekao je Poslanik a.s.: “Poslanici su živi u svojim kaburima.” U sahihu Muslima se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: “U noćnom putovanju (Isra’a i Miradz) sam prosao pored crvenih stijena i vidio sam Musaa a.s.  kako stoji i klanja u svome kaburu, i da ste bili sa mnom, pokazao bi vam ga.” Ovaj hadis nam skreće pažnju na važnost onog što su Poslanici a.s., ostavili iza sebe i na važnost njihovih kabura.

Ibn ‘Asakri nam prenosi jedan događaj u sahih hadisu od Bilala el-Harise (mujezin koji je postavljen od Poslanika a.s. direktno). Kada je napustio Medinu nakon smrti Božijeg Poslanika a.s., otišao je iz Medine zbog toga što ga je sve oko njega podsjećalo na voljenog Rasulullaha s.a.w.s, i nije mogao podnijeti da se išta vezano za Njega a.s. promijeni, uništi ili izgubi, pa čak ni materijalne stvari koje su pripadale Rasulullahu a.s. Tako je odlučio da odputuje u Shaam (Siria). U hadisu piše kako se jednog jutra probudio sav uplakan. Njegova žena ga je upitala: “Šta te je do te mjere rasplakalo, o Bilale?”, odgovorio je: “Vidio sam sinoć u snu Poslanika a.s. i On mi je rekao: “Zašto me izbjegavaš, o Bilale, zar nas nećes posjetiti?”

Zato vas pitam, koje srce može tvrditi da voli Poslanika a.s. a ne imati želju da ga posjeti?

Tako se Bilal vratio u Medinu svom Poslaniku a.s. i kada je stajao kraj mezara, počeo je plakati jer se sjetio dana i noći provedenih sa Muhammedom a.s.. Srušio se hazreti Bilal ispred mezara i počeo trljati zemlju sav uplakan.

To ne znači da pozivam pobožne ljude da se bacaju pred kabure i počnu milovati i kopati zemlju. Ne, nego dijelim mišljenje sa Imam Nevevijem, koji kaže da iz poštovanja prema tom čovjeku ne trebamo dirati mezar uopšte i da trebamo držati rastojanje, jer da vidimo tu osobu ispred sebe, isto tako je ne bi napali, nego se pristojno susreli. (Ja bih ipak ovdje da dodam: A šta je za one koje neizmjerno volimo?)

Ali je bitno navesti, da dodirivanje turbeta i mezara nije haram niti širk, kako to neke neznalice tvrde. To je stvar poštivanja, pa i ako nekog  ljubav savlada, kao što je savladala ljubav i čeznja hazreti Bilala (zar smo mi ljudi bez razuma i osjećaja?) Samo čovjek koji ne nosi  ljubav prema Poslaniku a.s. u svom srcu može takav čin osuditi i oharamiti.

Imam Nurudin el-Hajsami prenosi u knjizi “Madzma el-Zeweid”, isto prenosi i Imam Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu, vjerodostojan hadis, kako je Merwan ibn el-Hakim jedne noći prošao kraj mezara Poslanika a.s i vidio jednog čovjeka nagnutog na mezar, naslanjajući glavu na kamen mezara. Pe je Merwan nagrnuo na njega i pitao: “Šta to radiš?”  Čovjek je digao glavu, i taj čovjek je bio Ejjub el-Ensari, prijatelj Bozijeg Poslanika a.s., čovjek sa kojim je dolaskom u Medinu čak jedan period zajedno živio, čovjek pred čija vrata je kamila Rasulullaha s.a.w.s. sama stala, čovjek koji je do smrti i nakon smrti potpuno bio odan Rasulullahu s.a.w.s

Vidi te, to je vjera i vjerovanje hazreti Ejjuba el-Ensarije r.a., pitam se sada: ’Ko to onda hoće nas da uči Tewhidu koji Ejjub el-Ensari nije poznavao? Ko to hoće da nas podučava vjeri koju Ejjub el-Ensari nije poznavao? Ili možda hoćete reći da ovaj čovjek nije slijedio Kur’an i Sunnet?  Koga vi farbate, slijedeći slijepo ono što vas uče ljudi koji hoće pod svaku cijenu ummet od svog Poslanika s.a.w.s. da odsjeku?’

Da nas Allah sačuva iskrivljenog vjerovanja i mrtvog srca bez iskrene ljubavi!

 

Ummu Mahmoud


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti