KUR’AN ČASNI, preveli i prilagodili hafiz Muhammed Pandza i Dzemaluddin Čaušević, izdanje iz 1937 g.

0
Posted May 7, 2013 by ehli bejt in

KUR’AN ČASNI, koji su preveli i prilagodili hafiz Muhammed Pandza i Dzemaluddin Čaušević, izdao Dzemaluddin Čaušević, Sarajevo 1937 godine.

 Riječ izdavača

Ovo opsežno djelo sadrzi tekst časnog Kur’ana, njegov prevod i tumač kod pojedinih ajeta. Ovo lijepo djelo izdajem o doba, kada se u glavnim islamskim centrima slična djela izdaju, i kada se u Misiru ozbiljno radi na prevođenju i tumačenju časnog Kur’ana na razne jezike. Ovo je dijelo izrađeno i sređeno prema gore istaknutim djelima, a naročito prema onom što ga je napisao veliki turski učenjak Omer Riza. Ja se čvrsto nadam da će ova lijepa i časna knjiga dobro doći našem svjetu. Nadam se, da će se sa ovim djelom muslimani lakše uputiti u uzvišeni sadržaj velikog i časnog Kur’ana, a to mi je glavni cilj bio.

Osim toga želio sam da naša braća razasuta po cijelom svjetu vide i saznaju, da i mi muslimani u ovom kraju Evrope, i ako malobrojni da možemo i hoćemo da prevodimo i tumačimo uzvišeni izvor naše vjere onako, kako to i čini glavni centri Islamskih zajednica. Želio sam da dokažem da se ne smije mjeriti naša velikodušnost, prema našem malom broju prema nama u ovom kutu Evrope.

Nadajući se da će mi Allah ispuniti tu moju želju i oslanjajući se na Njegovu pomoć, danas dajem djelo da se štampa.

Sarajevo 1 Ramazana 1355, studeni 1936.

Ovdje možete preuzeti ovaj vrijedni primjerak prevoda časnog Kur’ana iz 1937 godine.(I i II dio):


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti