O vrijednostima Muavije

0
Posted May 21, 2013 by ehli bejt in

Izvinjavam se svima koji su tražili da im govorim o vrijednostima Muavije, zaista nisam našao ništa vjerodostojno, ali evo vam jedan hadis sahih koji će vas ako Bog da zadovoljiti: 

El Belaziri u svojoj knjizi Et-Tarih el-Kebir prenosi od Abdullaha Ibn Amr ibn El As da je rekao : 
“Dok sam sjedio kod Vjerovijesnika a.s., čuo sam da je rekao a.s.: “Sa ove strane puta će vama izaći čovjek koji će umrijeti u drugoj vjeri osim Moje vjere”, Abdullah Ibn Amr je rekao: “Ostavio sam oca (Amra Ibn Elasa) da promjeni odjeću negdje pa sam se bojao da neće moj otac biti taj čovjek koji ce izaći, ali izašao je Muavija“.

 Veliki kritičar hadisa El Hafiz Ahmed El Gimari (veliki Šaziliski Šejh ali pravi ne lažni) u svojoj knjizi ‘Dzunatul attar’ (2/154) je komentarisao o ovom hadisu sa sljedećim riječima: “Ovaj hadis je Sahih hadis po uslovima Imama Muslima, i takav hadis je dovoljan da otkloni svaku nejasnoću ispred vjernika koji je u dilemi što se tiče ovog silnika – Allah ga ponizio – i da uništi svu lažnu propagandu o vrijednostima Muavije.

Jedna vrlo čudna stvar u vezi ovoga hadisa je, pošto su ga prenosili mnogi prenosioci u svojim zbirkama ali nisu spomenuli ime toga čovjeka (Muaviju), nego su samo spomenuli da je jedan čovjek izašao, primjer toga predaja od Et Tabarania u Medzma’uz-zevaid (5/243)

Na kojoj si strani?

Poslanik a.s. je govorio u hadisu koji je Buharija prenosio:

“Ubice Ammara Ibn Jasira su nepravedna strana, dok Ammar njih poziva ka džennetu, oni njega pozivaju ka džehennemu”.

 Neki muslimani misle da je rat između hz.Alije i Muavije završen, ali oni koji imaju Božansko znanje, znaju da rat između ove dvije strane traje i dalje dok se ne pojavi hz. El-Mehdi koji potiče od loze hz. Alije.

Na svakome je sada da odluči kojoj strani pripada! Da li strani koja poziva ka džennetu (hz.Alijina strana), ili strani koja poziva ka džehennemu (Muavijina strana), ili hoće li biti pasivni posmatrač (i ovi su izdali stranu istine)?

P.S. Ako Bog da, u budućim izlaganjima ću navesti spisak učenjaka koji su pisali protiv Muavije od Ehl Sunne ve el-Džemaa.

By Quranic


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti