Allahovo odgajanje vjernika

0
Posted May 3, 2013 by ehli bejt in

“I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici”(Ali Imran : 139). 

 Zahvala pripada Allahu, dž. š., a salavat na Poslanika, s.a.v.s , kojeg je Allah poslao kao milost cijelom čovječanstvu, a posebno vjernicima. 

Ovaj prolazni svijet (dunjaluk) u arapskom jeziku označava nešto što je dolje, ispod, bezvrijedno, nisko, prosto, prezreno itd.; drugim riječima, slobodnije kazano, dunjaluk označava podrum. Mi znamo kakav je život u podrumu, jer smo to doživjeli u toku rata: vlaga, hladnoća, prljavština, bolest, razni insekti i životinje… Dunjaluk je i više ponižen. Samo kad bi nam se pokazala njegova prava slika i uloga. Onako kako je bila pokazana velikanu Ebul Atahiji, koji nam je ovaj svijet opisao riječima: “Ovaj dunjaluk je poput smrdljive lešine; onaj ko bude želio da mu se približi, neka se pripremi na ujede pasa”.

Prenosi se da je Isa, a.s., rekao: “Ljubav za dunjalukom i Ahiretom ne mogu biti u istom srcu nijednog vjernika, kao što ne mogu vatra i voda biti u istoj posudi”.

Time ne želim reći da ne trebamo raditi, zarađivati, trgovati i sakupljati imetak. To je čak i preporučljivo, odnosno i naređuje nam se, s tim što taj rad moramo usmjeriti ka ispravnom cilju. To nam mora biti sredstvo kojim zarađujemo vječni život. Ponašaj se prema ovome svijetu kao prema svojoj sjeni. Budeš li pokušao uhvatiti je, umorit ćeš se i nećeš uspjeti. Na kraju će te poslati u kabur neispunjenih želja i planova. A ako joj okreneš leđa, vidjet ćeš da će ići za tobom, da će te pratiti.

Ataullah el-Iskenderi je rekao: “Nema bojazni za ljude da im neće biti jasni putevi koji vode ka Allahu, nego postoji bojazan da ne zapadnu u okove ovoga svijeta i svojih strasti”.

U ovoj kući, na dunjaluku, koja je puna belaja, iskušenja, tragedija, stresova, bolesti, lopovluka, čovjek teško da može ostati zdrav i priseban, osim ako je vjernik, jer samo pravi vjernik shvata suštinu ovoga svijeta. Obrativši se dunjaluku, hazreti Alija je rekao: “Dunjaluče, spoznao sam tvoje želje; varaj nekog drugog, nemoj mene”.

Oni koji nisu upoznali ovaj svijet, zapadaju u očaj i tugu povodom raznih promjena. Oni hoće da ovaj svijet bude stabilan, hoće na njemu smirenost, slobodu, rahatluk… Nemoj, umorit ćeš se. Sloboda, smirenost i veselje su samo u srcu iskrenog vjernika. Mnogi vjernici malaksaju i padaju u očaj u situacijama kad izgube kontrolu: u borbi, na izborima i u drugim teškim situacijama, kao npr. na ispitu, pa im bude žao što nije onako kako su oni zamišljali.

To se, poslije mnogih ispita, događalo sa ashabima i tako su ponekad gubili nadu i počinjali pesimistički gledati na svijet. Ne zagađujmo atmosferu pesimizmom, jer je to zabranjeno vjernicima. Allah nam je to zabranio riječima:

“I ne gubite hrabrost, ne žalostite se, vi ćete pobjediti, ako budete pravi vjernici”(Ali Imran: 139).

 Kako se uopće možemo žalostiti i malaksati kad je konačna pobjeda osigurana samo onima koji su Allaha svjesni, dakle koji Ga se boje?! To je Allahov zakon. Nepromjenjivi.

Zašto nam Allah zabranjuje malaksavost? Kao da nam se ovim ajetom govori: “Vratite se malo vašoj prošlosti, pa pogledajte šta je bilo kad se mala skupina ljudi borila za islam u doba kad je nevjerstvo buktalo”.

Kako Allah sve to ponizi! Zato, ne okrećite glave ka onome što ste izgubili u prošlosti, jer se to ne može promijeniti, nego okrenite glave ka onome što vas čeka. Od nas se traži da donesemo ozbiljnu i čvrstu odluku da ćemo biti pravi vjernici, a ne površni. Allah, dž.š., postavio nam je samo jedan uvjet za to: “Vi ste iznad svih ako ste pravi vjernici“.

Jedan veliki učenjak prenosi da je na Dan Uhuda vidio Poslanika, s.a.v.s., na snu i da je rekao: “Kad bi mi bilo omogućeno da biram između pobjede i poraza, ja bih odabrao poraz, jer je u porazu direktan Allahov odgoj, odgajanje vjernika koji imaju slabosti u svojim srcima”.

Znao je Poslanik, s.a.v.s., za tu slabost – da će oni strijelci sa Uhuda napustiti svoja mjesta, pa im je zato rečeno: “Nemojte silaziti i kad biste vidjeli da ptice jedu sa nas”.

Oni krenuše za materijalizmom i tako dobismo poraz zbog pojedinaca koji se okrenuše dunjaluku. Zašto je sve to tako bilo? Nemoj misliti da si to ti odabrao ili oni koji su to htjeli svojom voljom i planovima. Allah nam daje odgovor: 

“Ono što vas je zadesilo onoga dana kad su se sukobile dvije vojske bilo je Allahovom voljom, da bi otkrio ko su pravi vjernici, i da bi otkrio ko su licemjeri…”(Ali Imran: 166-167).

Iz ovoga vidimo da su vjernici uvijek na iskušenju, na ispitu i da je to čišćenje njihovih duša kako bi potpuno spremni otišli sa ovog varljivog svijeta.

Zato, braćo draga, učinimo promjene u našim dušama time što ćemo se čvrsto držati Allahovog užeta i ne bojmo se nikog i ničeg osim Allaha, jer samo nas je On sačuvao i čuva od neprijateljskih kandži. Samo ovakvim vjerovanjem ispunit ćemo uvjet, ono nakon čega nam je zagarantirana pobjeda: 

“Allah je zapisao: ‘Pobijedit ćemo Ja i poslanici moji, sigurno!’ Allah je zbilja moćan i silan” (Mudžadele: 21).

Molim Allaha da ujedini naša srca i da nam prosvijetli razum. Amin!

 

Autor: hafiz SULEJMAN BUGARI , Alipašina džamija, 15. 4. 2000.

(Izvor: “Vratimo se Gospodaru”, 8. izdanje; autor: hafiz Sulejman Bugari)


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti