Kur’an kao frekvencija i vibracija koja liječi

Comments Off on Kur’an kao frekvencija i vibracija koja liječi
Posted October 27, 2012 by in

Uvod1  

Svakodnevno nailazimo na mnoge slučajeve izlječenja učenjem Kur’ana. To ne možemo poreći jer se ozdravljenje, zaista, dešava, to se meni dogodilo kada sam učio ajete specifične za određenu vrstu bolesti i bolest je bila pobijeđena! Liječenje Kur’anom je jedno od ključnih pitanja, kojem nije bilo poklonjeno dovoljno studija ili istraživanja, tako da sam razmišljao o započinjanju ovog putovanja i zamolio Allaha, dž.š., da me uputi, da mi podari korisno znanje, ukaže na ono što je ispravno i pomogne mi da to obavim, te da mi ukaže na ono što je pogrešno i pomogne mi da to izbjegnem. Jedan od najvažnijih plodova ovog istraživanja, koje je trajalo godinama, jeste taj da sam došao do jako važnog rezultata: Allah Uzvišeni je u svaki kur’anski ajet usadio iscjeliteljski potencijal za određenu bolest, ako se taj ajet prouči specifičan broj puta.
Na početku
Kada posmatramo svemir oko nas, uočavamo da svaki atom vibrira na određenoj frekvenciji, bilo da je taj atom dio metala, vode, ćelije ili nečeg drugog. Dakle, svaka stvar u ovom svemiru vibrira, to je dokazana naučna činjenica. Osnova u strukturi svemira je atom, a temeljna gradivna jedinica našeg tijela je ćelija. Svaka ćelija se sastoji od milijardi atoma, a svaki atom se sastoji od pozitivne jezgre i negativnih elektrona koji kruže oko nje. Usljed tog kruženja, generira se elektromagnetno polje slično polju koje proizvodi rad nekog motora.
atom
Atom je, dakle, osnovna jedinica građe svemira i našeg tijela. On neprestano titra, što znači da svaka stvar vibrira u skladu s precizno uređenim sistemom. Ćelije titraju u preciznom ustrojstvu, a svaka vibracija oko nas djeluje na naše ćelije.  

Tajna koja čini da naš mozak razmišlja nalazi se u preciznom programu unutar moždanih ćelija. Ovaj program nalazi se u svakoj ćeliji, brižljivo i tačno izvršava svoj zadatak. Najmanji nedostatak u njegovom radu izazvao bi neravnotežu i poremećaj nekih dijelova tijela. Najbolji lijek za ovaj debalans je vratiti ravnotežu u tijelu. Znanstvenici su otkrili da se tjelesne ćelije nalaze pod utjecajem različitih vibracija, kao što su svjetlosni talasi, radio talasi, zvučni talasi i sl. Ali, šta je, zapravo, zvuk?
 celija
Svaka ćelija u našem tijelu vibrira u precizno uređenom sistemu, a najmanja promjena u toj vibraciji bi značila oboljenje nekog dijela tijela. To je razlog zašto ove oštećene ćelije trebaju biti podvrgnute određenom vibriranju kako bi im se vratila ravnoteža.  
Mi znamo da je zvuk2 sačinjen od talasa ili vibracija koji se kreću u zraku oko 340m/sec. Svaki zvuk ima svoju frekvenciju, a čovjek može čuti frekvencije od 20 do 20.000 titraja u sekundi.3 Ti talasi se rasprostiru zrakom, pa ih uho prima, a potom pretvara u električne signale koji se kreću duž slušnog nerva prema auditivnom korteksu.4 Ćelije prihvataju talase i šalju ih u različite dijelove mozga, naročito ka frontalnom dijelu. Svi ovi dijelovi rade zajedno, prihvataju te signale i prevode ih na jezik koji čovjek razumije. Prema tome, mozak analizira signale i daje naloge raznim dijelovima tijela da prihvate te signale.
Zvuk se sastoji od mehaničkih vibracija koje dopiru do uha, a zatim do moždanih ćelija koje prihvataju te vibracije i mijenjaju frekvenciju vlastitih vibracija. To je razlog zašto se smatra da zvuk posjeduje djelotvornu ljekovitu moć, ovisno o prirodi samog zvuka i njegovoj frekvenciji. U Kur’anu nalazimo iscjeliteljski potencijal, zato što je to knjiga od Uzvišenog Allaha. Iz ovoga je nastala zvukoterapija: zvuk je vibracija, a ćelije u tijelu vibriraju, onda zvuk djeluje na te ćelije. To je ono što su znanstvenici nedavno otkrili. Na Univerzitetu ”Washington” krajem 20. stoljeća, znanstvenici su otkrili da rad moždanih ćelija ne podrazumijeva isključivo prijenos podataka. Svaka ćelija je mali računar koji radi na prikupljanju informacija, njihovoj obradi, te davanju naloga u kontinuitetu puni radni vijek. Ellen Covey, istraživač na Univerzitetu ”Washington”, kaže da smo po prvi put uvidjeli da mozak ne funkcionira kao veliki računar, već da sadrži ogroman broj računara koji rade kooperativno. U svakoj ćeliji postoji mali računar, a ti računari su pod utjecajem vibracija iz okruženja, posebno zvuka.5
celija2
Eksperimenti pokazuju da se unutar svake ćelije u mozgu nalazi mini-kompjuter u koji je Allah, dž.š., pohranio precizan program koji upravlja ćelijama i kontrolira njihov rad. Eksperimenti, također, pokazuju da zvuk utječe na ćelije. Ovo je prikaz ćelije pod dejstvom zvuka i elektromagnetnog polja koje se formira oko nje.  
Dakle, možemo reći da ćelije u svakom dijelu tijela vibriraju na određenoj frekvenciji, te formiraju kompliciran i koordiniran sistem koji je pod utjecajem bilo kojeg zvuka oko njega. Stoga, svaka bolest, koja pogodi bilo koji dio tijela, uzrokovat će promjenu u vibraciji ćelija tog dijela te na taj način izazvati odstupanje od općeg tjelesnog sistema pogađajući tako cijelo tijelo. Zbog toga, kada je tijelo izloženo određenom zvuku, taj zvuk djeluje na vibracijski sistem tijela, a naročito na njegov oštećeni dio. Ovaj dio će reagirati na specifične zvukove da bi povratio svoj izvorni vibracijski sistem ili, drugim riječima, kako bi rehabilitirao svoje zdravstveno stanje. Znanstvenici su nedavno došli do ovih rezultata. Kakva je povijest ove znanosti (zvukoterapije)?
Povijest zvukoterapije  
Alfred Tomatis, francuski ljekar, eksperimentirao je pedeset godina na ljudskim osjetilima i izašao sa nalazom da je čulo sluha najvažnije osjetilo! Pronašao je da uho kontrolira cijelo tijelo, regulira njegove vitalne operacije i ravnotežu te koordinaciju njegovih pokreta. On je, također, ustanovio da uho kontrolira nervni sistem! Tokom svojih eksperimenata, otkrio je da su slušni nervi povezani sa svim tjelesnim mišićima i u tome leži razlog zašto je ravnoteža i fleksibilnost tijela te čulo vida pod utjecajem zvukova. Unutarnje uho je povezano sa svim dijelovima tijela, kao što su srce, pluća, jetra, želudac i crijeva. To objašnjava zašto zvučne frekvencije utječu na cijelo tijelo.6
1960. godine švicarski znanstvenik Hans Jenny otkrio je da zvuk utječe na razne materijale i da preoblikuje njihove čestice te da svaka ćelija u tijelu ima svoj vlastiti zvuk i da pod utjecajem zvukova preuređuje svoju unutrašnju građu.7 1974. godine istraživači Fabien Maman i Sternheimer izdejstvovali su zadivljujući pronalazak. Otkrili su da svaki dio tijela ima svoj vlastiti vibracijski sistem, podložan zakonima fizike. Nekoliko godina kasnije, Fabien i Grimal, jedan drugi istraživač, otkrili su da zvuk ima posebno dejstvo na ćelije raka, te da određeni zvukovi imaju jači učinak. Najčudnija stvar, koju su dva istraživača otkrili, bila je ta da zvuk koji ima najjače dejstvo na ćelije tijela jeste valstiti glas neke osobe!8
mozak
Zvuk se kreće od uha prema mozgu i djeluje na moždane ćelije. Znanstvenici su nedavno otkrili da zvuk ima neobično iscjeljujuću snagu i zapanjujući učinak na moždane ćelije koje rade na obnovi ravnoteže cijelog tijela! Učenje Kur’ana ima nevjerojatan učinak na te ćelije i u stanju je povratiti njihovu ravnotežu. Mozak je organ koji kontrolira tijelo i od njega pristižu naredbe ostalim organima tijela, naročito imunološkom sistemu.
Fabian, znanstvenik i kompozitor, uzeo je krvne ćelije iz zdravog tijela i izložio ih različitim zvukovima. Otkrio je da svaka nota muzičke skale djeluje na elektromagnetno polje ćelije. Prilikom fotografiranja ovih ćelija fotoaparatom Kirlian9, saznao je da se oblik i veličina elektromagnetnog polja ćelija mijenjaju u skladu sa frekvencijom i vrstom zvuka koju čitatelj proizvodi. Zatim je obavio još jedan eksperiment uzevši kap krvi od jednog bolesnika. Kirlian je proveo monitoring te kapi fotoaparatom i zatražio od pacijenta da proizvodi zvukove različitih tonova. Našao je, nakon obrade slika, da pri određenim tonovima kap krvi mijenja svoje elektromagnetno polje i usklađenije vibrira reagirajući na svog vlasnika. On je, stoga, zaključio da postoje specifični tonovi koji djeluju na ćelije u tijelu i čine ih vitalnijim i aktivnijim, čak ih i regeneriraju. Izašao je sa značajnim nalazom: ljudski glas ima snažno i jedinstveno dejstvo na tjelesne ćelije. Takav utjecaj nije ustanovljen kod bilo kojeg instrumenta. Ovaj istraživač je doslovno rekao: “Zvuk ljudskog govora ima poseban duhovni prsten što ga čini najmoćnijim ljekovitim uređajem10. Fabien je pronašao da neki zvukovi bez poteškoća razaraju kancerogene ćelije, te, istovremeno, aktiviraju zdrave ćelije. Zvuk djeluje na čovjekove krvne ćelije koje prenose frekvencije tog zvuka na cijelo tijelo putem cirkulacije krvi”.  
kancerogene-celije
Kancerogene ćelije uništene isključivo pomoću frekvencija zvuka! Zato učenje Kur’ana ima ogroman uticaj pri liječenju najopasnijih vrsta raka i neizlječivih bolesti!  
No, je li taj utjecaj ograničen samo na ćelije? Postalo je evidentno da zvuk utječe na sve oko nas. To je ono što je Masaru Emoto, japanski znanstvenik, dokazao u svojim eksperimentima na vodi. On je utvrdio da je elektromagnetno polje molekula vode pod jakim utjecajem zvuka, te da postoje određeni tonovi koji utječu na te molekule formirajući pravilnije oblike istih. Ako se prisjetimo da je ljudsko tijelo 70% voda, onda zvuk koji čovjek sluša utječe na ispravnost molekula vode u tjelesnim ćelijama, a način na koji ove molekule vibriraju, prema tome, djeluje na njegovo liječenje11. Različiti znanstvenici potvrđuju da ljudski glas može izliječiti mnoge bolesti, uključujući i rak12. Saund-terapeuti13 su, također, saglasni da postoje određeni zvukovi koji su efektivniji i pokazuju iscjeliteljsku moć posebno pri poboljšanju učinkovitosti imunološkog sistema14.
pahulja
Oblik molekula vode se mijenja kada su izložene nekom zvuku. Tako, zvuk uveliko djeluje na vodu koju pijemo. Ako proučite Kur’an na vodu, njene karakteristike će se promijeniti i ona će prenijeti kur’anski efekat na svaku ćeliju u tijelu uzrokujući tako njihovo ozdravljenje. Na slici vidimo zamrznutu molekulu vode! Elektromagnetno polje oko ove molekule kontinuirano se mijenja usljed zvučnog efekta. 
Kako Kur’an liječi?
Postavimo sad najvažnije pitanje: šta se dešava unutar tjelesnih ćelija i kako zvuk liječi? Kako taj zvuk djeluje na oštećene ćelije i vraća ih u ravnotežu? Drugim riječima, koji je mehanizam ozdravljenja? Liječnici su stalno u potrazi za sredstvima koja uništavaju pojedine viruse. Razmislimo o mehanizmu tog virusa, šta ga to pokreće i čini sposobnim da prepozna svoj put do ćelije? Ko je podario virusu informacije pohranjene u njemu, koje mu omogućuju da napadne te ćelije i da se razmnoži unutar njih? Šta pokreće ćelije protiv ovog virusa, u namjeri da ga unište, dok iste stoje bespomoćne pred drugim virusom?
bakterija
Virusi i bakterije, također, vibriraju i pod snažnim su utjecajem zvučnih vibracija, posebno kur’anskog zvuka. On ih zaustavlja, a istodobno povećava aktivnost zdravih ćelija i ponovo uspostavlja prekinute programe rada u njima tako da postanu spremne za borbu protiv virusa i bakterija.
Kur’ansko učenje se sastoji od grupe frekvencija koje dospijevaju do uha, a zatim se kreću ka ćelijama mozga i djeluju na njih putem elektronskih polja tih frekvencija koja se generiraju u tim ćelijama. Ćelije će reagirati na ta polja te izmijeniti svoje vibracije. Ova promjena u vibraciji je to što osjećamo i uviđamo nakon prođenog iskustva i ponavljanja. To je prirodni sistem koji je Allah, dž.š., podario ćelijama mozga, sistem prirodne ravnoteže. To je ono što nam Allah Uzvišeni kazuje u Časnom Kur’anu:
“Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, – ne treba da se mijenja Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna.” (Ar-Rum, 30)15.
krvna-celija
Stvarna slika krvne ćelije koja je bila izložena zvuku i započete promjene elektromagnetnog polja oko nje. Zvuk Kur’ana mijenja informacije koje ova ćelija nosi i čini je sposobnijom za borbu protiv virusa i oštećenja nastalih od malignih oboljenja. 
Koji se ajeti mogu upotrijebiti za liječenje?  
Poštovani čitatelju, svaki ajet Kur’ana posjeduje nevjerovatnu iscjeliteljsku moć za određenu bolest. Potvrđeno je da se Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, fokusirao na pojedina poglavlja i ajete, kao što su učenje Fatihe sedam puta, ajetu-l-kursij (255. ajet sure Al-Baqara), zadnja dva ajeta sure Al-Baqara i tri posljednje sure Kur’ana. Međutim, cijeli Kur’an je lijek, ti možeš, dragi brate, učiti ajete za koje se nadaš da će izliječiti tvoju bolest. Na primjer, ako osjećaš nemir i uzrujanost, usredsredi se na učenje sure Al-Inširah (“Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili”); ako imaš nesnošljivu glavobolju, uči: “Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.” (Al-Hašr, 21);. ako boluješ od akni, bradavica ili imaš problema sa kožom onda uči: “(…) a da onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori. (…)” (Al-Baqara, 266). Ako si prestrašen, prihvati se ponavljanja sure Qurayš, posebno ajeta: “Koji ih gladne hrani i od straha brani.” (Qurayš, 4). Uspješan lijek protiv depresije jeste ponavljanje ovih ajeta iz Časnog Kur’ana: “O, ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.'” (Yunus, 57-58). Najveći od svih poslanika, s.a.v.s., izgovarao je na stotine dova svaki dan, mislite li da je to radio uzalud? Molio je Allaha da ga zaštiti od zla, uključujući i razne bolesti. Svakodnevno možete učiti dovu za zaštitu od bolesti: “Utječem se Allahovim savršenim riječima, kojima se pokoravaju i pobožnjaci i griješnici, od svega što je On stvorio, načinio na Zemlji i proizveo od nje, od svega što je došlo sa neba i što se ka njemu uzdiže, od dnevnih i noćnih prevara i zavođenja, od noćnih i dnevnih posjetilaca, osim onih koji donose dobro, o, Najmilostiviji.” Zar se ne slažete sa mnom da je ova veličanstvena Poslanikova, s.a.v.s., dova najbolja zaštita od bilo koje bolesti? Stoga, draga braćo i sestre, u Kur’anu i sunnetu možete naći lijek za svaku bolest, bilo psihičku ili fizičku. Poželjno je da ajete učite naglas (time činite da vaše tjelesne ćelije budu pod utjecajem kur’anskog zvuka), da se usredotočite na bolesni dio i zamislite da ga Svemilosni Allah liječi. Ponavljajte ove ajete i svaki put počnite sa Fatihom, a završite sa Al-Falaq i An-Nas. Također, možete potražiti ajete koji su relevantni za vaše oboljenje. O, Allahu, učini Kur’an našim lijekom za svaku bolest.
Autor: Abed Aldaem Kaheel; prijevod na engleski jezik: Bayan Taleb; revidirao: Magdy Abd Al_shafy;
Prijevod teksta sa engleskog: Muamer Neimarlija
Reference: 
(1) Kara Gavin, University of Michigan researchers publish new findings on the brain’s response to costly mistakes, University of Michigan, April 12, 2006.
(2) Brain Scans as Lie Detectors: Ready for Court Use?, Malcolm Ritter, www.livescience.com, 29 January 2006.
(3) Carl T. Hall, Chronicle Science Writer, Fib detector Study shows brain scan detects patterns of neural activity when someone lies, www.sfgate.com, November 26, 2001.


 1 Prijevod članka objavljenog pod nazivom ”The healing Power of Koran: Between Science and Faith”. Preuzeto sa www.quran-m.com (op. prev.)
 2 ”Zvuk je ljudska percepcija nestalnih podražaja nastalih kao posljedica promjene razine tlaka koja se širi elastičnim medijem u kojeg je uronjen opažač (slušatelj). Te promjene tlaka nastaju zbog titranja molekula medija (zrak, voda…) koje su zbog vanjskog utjecaja (sile) izbačene iz ravnotežnog položaja. Zvuk se širi zbog elastične veze među molekulama medija.” Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Zvuk (op. prev.)
 3 Zvučne frekvencije se mjere u hercima, što je mjera koja podrazumijeva jedan titraj svake sekunde. Te zvučne frekvencije razlikuju se od jednog do drugog čovjeka, u zavisnosti od toga šta dotični izgovara.
 4 Slušna kora mozga. (op. prev.)
 5 Joel Schwarz, How little gray cells process sound: they’re really a series of computers, University of Washington, Nov. 21, 1997.
 6 Tomatis Alfred, The Conscious Ear, Station Hill Press, New York, 1991.
 7 Jenny Hans, Cymatics, Basilius Presse AG, Basel, 1974.
 8 Odnosno, kada je čovjek izložen vlastitom zvuku, slušanju samog sebe. (op. prev.)
 9 ”Ljudsko tijelo, samim tim što živi, troši hranjive tvari da bi održalo metaboličke procese u organizmu, i kao nusprodukt metaboličkih procesa nastaje posebno elektromagnetsko polje koje zrači iz ljudskog tijela, poznato i pod imenom bioenergija. Posebne kamere u stanju su zabilježiti to elektromagnetsko polje, točnije, njegovo djelovanje na atome koji čine zrak; naime, to ljudsko elektromagnetsko polje izaziva ionizaciju u okružujućem zraku, i upravo ta ionizacija biva snimljena. Posljednjih 100-tinjak godina veći broj sustava je razvijen u pokušaju detektiranja aspekata ljudskog energetskog polja. Vjerojatno prvi koji su došli do vizualnog dokaza suptilnih energetskih polja bili su Simon i Valentine Kirlian s danas široko poznatim i eksperimentima s FANTOMSKIM LISTOM iz četrdesetih godina prošlog stoljeća. Najvažnije otkriće bez sumnje je bila elektrofotografija od strane obitelji Kirlian postignuto u visokofrekventnom električnom polju bezopasnom za ljudski organizam fokusirajući aurinu sjajnost i istovremeno je prenoseći i fiksirajući na fotografski papir. Danas Kirlianova fotografija odnosno Kirlian kamera sastoji se od jedne elektrode prekrivene foto-plahtom na kojoj pojedinac ostavlja otiske nogu ili ruku dok istovremeno dobiva udar od 20000 Volta u trajanju 10-20 sekunda. Pražnjenje proizvodi koronu oko otisaka prstiju nakon čega slijedi trenutačno razvijanje foto-plahte u crno-bijelom koloru. Bezbolno je, jedine neugodnosti mogu se pojaviti u obliku laganih žmaraca i bockanja. Stroj radi na ekstremno niskim stupnjevima intenziteta i vrlo visokim frekvencijama protičućih električnih oscilacija. Moguća pražnjenja elektrostatičke su prirode, prema tome potpuno bezopasna. Važnost Kirlian efekta nije samo u isticanju aure i njenim općima aspektima, njenim bojama, nedostacima ili ekscesima nego se sastoji i u formuliranju energetske dijagnoze, a samim time određivanju nepravilnosti u funkcioniranju raznih organa. To je zato jer se aura razlikuje u širini i intenzitetu u odnosu na psihičke i fizičke zdravstvene okolnosti. Precizna dijagnoza je moguća s obzirom da se jasna mapa distribucije raznih organa konstruira u spoju s energetskim aurinim poljima. Ovisno o jačini i mjestu poremećaja u energetskom polju, moguće je točno odrediti i bolest, tj. poremećaj u funkcioniranju organizma.” Izvori: http://www.croportal.net/forum/rub-znanosti/kirlian-effect-29397/http://emil-kusec.com/dijagnostika_kirlian.htmlhttp://www.dubravkaimage.hr/pip-kamera.aspx (op. prev.)
10  Maman Fabien, The Role of Music in the Twenty-First Century, Tama-Do Press, California, 1997.
11  Emoto Masaru. The Message from Water,HADO Kyoikusha. Tokyo, 1999.
12  Keys Laurel Elizabeth, Toning the Creative Power of the Voice, DeVorss and Co. California, 1973.
13  Saund-terapeuti su stručnjaci koji koriste zvukoterapiju kao postupak kojim se ublažavaju ili otklanjaju poremećaji i uspostavlja, prethodno narušeno, normalno stanje zdravlja. (op. prev.)
14  Simon Heather, The Healing Power of Sound, www.positivehealth.com.
15  Ovdje nam se čini bitnim, radi boljeg razumijevanja prirodnog sistema, predstaviti još jednu moguću varijantu za prijevod navedenog ajeta. Tretirani ajet Mustafa Mlivo je preveo na sljedeći način: ”Zato stani licem svojim vjeri pravoj, fitretu Allahovom, onom po kojem je  stvorio ljude. Nema promjene stvaranja Allahovog. To je vjera prava, ali većina ljudi ne zna.” Termin fitret odnosi se na iskonsku ljudsku neiskvarenu prirodu, kako fizičku tako i duhovnu. (op. prev.)
Preuzeto : islambosna

About the AuthorNove obavijesti