Mubarek mjesec Redžeb

0
Posted May 12, 2013 by ehli bejt in

“Uistinu! Broj mjeseci kod Allaha je dvanaest mjeseci u Knjizi Allahovoj, na Dan kad je stvorio nebesa i Zemlju. Od njih su četiri sveta: to je vjera prava. Zato ne činite u njima zulm dušama vašim; i borite se protiv mušrika svi, kao što se bore protiv vas svi; i znajte da je Allah sa bogobojaznima.”

 (At-Tawba, 36., prevod prilagodio Mustafa Mlivo)

»Kada bi nastupio mjesec redžeb, Poslanik, alejhisselam, učio bi: ‘Allahumme, Barik lena fi redžeb ve ša’ban ve belligna ramadan. (Allahu moj, podari nam bereket /blagoslov/ u mjesecima redžebu i šabanu i podari nam mjesec ramazana)’. A kada bi bila noć uoči džume učio bi: ‘Hazihi lejletu gara’ ve jevmu ezher (Ovo je noć velike ljubavi, a dan /koji slijedi/ najsjajniji je).’« (Bilježe el-Bejheki i Ibn Asakir, prenoseći od Enesa)

Ovo je dova Muhammed a. s. kojom mu’mini ulaze u mjesec redžeb i mubarek noć Lejletur-regaib.

Danima je Ibrahim a. s. učio ovu dovu u kojoj je molio Allaha dž. š. da arapskom narodu pošalje poslanika između njih. Dova Ibrahim a. s. je pomenuta u Kur’anu i glasi:

“Gospodaru naš! I podigni među njima poslanika od njih, da im uči ajete Tvoje i pouči ih Knjizi i mudrosti i očisti ih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri.” (El-Bekare, ajet 130.)

Nakon nekoliko hiljada godina u noći Lejletur-regaiba (noć želja, nadanja i očekivanja), Allah dž. š. je odazvao se dovi Ibrahima a. s. i poslao Poslanika iz arapskog naroda, koji će im ajete kazivati i kojeg treba slijediti. Muhammed a. s. je ispunio želje našeg praoca Ibrahim a. s. – tako je dova Ibrahim a. s. bila sahih – primljena.

Dvije mubarek noći u mjesecu redžebu: Lejletur-regaib i Lejletul-mi’radž predstavljaju prve vjesnike, nama muslimanima, najdražeg gosta – ramazana. Ibadet u ovim noćima predstavlja duhovnu pripremu za taj mjesec sveopćeg ibadeta. Prva od njih Lejletur-regaib pada prvu noće u mjesecu redžebu. Značajna je ova mubarek noć jer je, po proračunima, te noći došlo do začeća posljednjeg Božijeg Poslanika. Te noći je kako se prenosi, majka Muhammed a. s. – Amina, u polusnu primila meleke i odabrane poslanike koji su joj saopštili da će biti majka najodabranijeg i najvećeg čovjeka i ujedno čestitati Amini zbog tog obilnog dara od Allaha dž. š. ne samo njoj i ocu Abdullahu nego i cijelom čovječanstvu.

Prvi i početni fizički oblik u kome se javlja duša Muhammed a. s. – onaj sićušni zametak fetus. težak nekoliko grama u utrobi hazreti Amine predstavlja veliku blagodat, jer su se tada otvorila vrata Allahovog rahmeta, otvorile su se džennetske riznice koje su do te noći skrivale neizmjerne darove čovječanstvu. Noć Lejletur-regaiba bila je prekretnica – prekretnica koja je objasnila razlog sveg stvorenog na ovom svijetu. Ova noć je dala prvoj, jedinoj i pravoj vjeri Allahovoj najvećeg oslonca, pomagača i borca za vjeru islam. Čista i nježna ljubav hazreti Amine i Abdullaha poklonila je ljudima budući Uzor u svemu.

Doista vi imate u Poslaniku Allahovom uzor lijep – za onog ko se nada Allahu i Danu posljednjem, i spominje Allaha mnogo.” (El-Azhab, ajet 21.)

U noći Lejletur-regaiba javili su se vidljivi znaci Poslanika kojeg je još Isa a. s. najavio svojim učenicima, a što i Kur’an potvrđuje.

I kad reče Isa, sin Merjemin: “O sinovi Israilovi! Uistinu, ja sam vam poslanik Allahov, potvrđivač za ono šta je bilo prije mene od Tewrata i donosilac radosne vijesti o Poslaniku (koji) dolazi poslije mene, njegovo ime je Ahmed.” (Es-Saff, ajet 6.)

U ovoj noći je Allah dž. š. ispunio svoje obećanje dato ljudima, poslavši im čovjeka potpuno sličnog njima. Nije to bio samo začetak i početak novog života u utrobi jedne majke. Bila je to zora novog života za čovjeka. Bio je to novi začetak i nove istorije čovječanstva. Trebalo je čekati samo još devet mjeseci do rođenja i četerdeset godina na Objavu Kur’ana pa da svjetlo sa brda Hira obasja cijelo čovječanstvo.

I u Barnabinom Jevanđelju kojeg je Crkva odbacila kao apokrifno stoji da je u jednom razgovoru Isus (Isa a. s.) najavio svojim učenicima, havarijunima, dolazak poslanika Izbavitelja, koji će doći poslije njega i izvesti ljudstvo na pravi put.

Upita jedan od učenika njegovih. Kako će Izbavitelj biti nazvan i koji su znakovi koji će najaviti njegov dolazak. Isus odgovori: Ime Izbaviteljevo je onaj koji je dostojan hvale, Ahmed, kome je Bog dao ime kad je stvorio njegovu dušu i smjestio je u nebeski sjaj. Bog reče: Slušaj Muhammede, zbog tebe sam stvorio džennet, svijet i veliko mnoštvo drugih stvorenja zato ću te učiniti poštovanim tako da onaj ko hvali tebe sam će biti hvaljen, a onaj ko tebe proklinje biće proklet kad te budem poslao svijetu poslat ću te kao mog poslanika za spas, i tvoja riječ će biti istina, tako da će i Nebo i zemlja propasti, ali tvoja vjera neće nestati. Muhammed je njegovo veličanstveno ime”!

Druga mubarek noć koja se desila u svetom mjesecu Redzebu je noć Lejletul-mi’radza.To je noć kada je, po mišljenju većine islamskih učenjaka, hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselam, prebačen je u jednoj noći od Mekke do Jerusalema, od Haremi Šerifa – Kabe, časnoga Hrama (Mesdžidul Harām), do Kudsa, dalekoga Hrama (Mesdžidul Aksā), što se naziva isrā.

U Kur’anu stoji: “Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio roba Svog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa – onog čiju smo okolinu blagoslovili – da bi mu pokazali neke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.” (El-Isrā, 1.)

Općenito o postu hazreti Pejgambera, alejhisselam, u mjesecu redžebu, govori nam hadis koji bilježe Buharija, Muslim, Ebu Davud i Tirmizi, a prenosi Osman ibn Hakim: »Pitao sam Se’id ibn Džubejra o postu mjeseca redžeba, upravo je i bio mjesec redžeb kada ga ovo upitah. On reče: ‘Čuo sam od Ibn ‘Abbasa, radijallahuanhuma, kako kaže: – Allahov Poslanik, alejhisselam, postio bi toliko da bismo haman rekli da neće nikako prekidati, a toliko je prekidao post da bismo haman rekli da neće ni postiti.-‘«

»Povećajte učenje istigfara u mjesecu redžebu jer tada svakoga sahata Allah oslobađa od Vatre. Kod Allah postoje gradovi u koje će ući samo oni koji su postili mjesec redžeba.« (Bilježi ed-Dejlemi, prenoseći od hazreti Alije)

Lejletul- regaib je i noć dova, želja i nade.  Imajući na umu da je dova ili molba Allahu dž. š. bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletur-regaiba dokučimo Allahovu milost, blagodat i bereket.

Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka treba uputiti dovi, kao vidu svakodnevne veze s njegovim Stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja; da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu. Istina, naš iman treba biti kristalno čist – bez ikakve sumnje, kako bi nam dova bila primljena.

Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha dž. š. da im primi tewbu – pokajanje. Ali, vjernici moraju znati da je ovo i noć kada i obične svakodnevne želje i nade mogu uputiti svome Gospodaru Allahu dž. š.,  koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava. Allah dž. š. dozvoljava da želje i nade ožive u ovoj mubarek noći i da dobiju krila. U ovoj noći nek vjernici otvore svoja srca i duše i ne sumnjaju u Allahovu dž. š. milost koja je neograničena. Mubarek noći Lejletur-regaiba i Lejletul-mi’radza obilježavamo mnogobrojnim ibadetima: zikrom, postom, učenjem Kur’ana i salavata, klanjanjem nafila.

 

 

 

Izvor: /Kuran s prevodom – Mustafa Mlivo/ Preporod,  01. 04. 1983. Broj: 7/303. str. 2., Nermina Jašarević./

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti