Mubarek Lejletul Berat

0
Posted June 23, 2013 by ehli bejt in
بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد
Allahov Poslanik a.s. je postio ponedjeljkom i četvrkom, zbog toga što se naša dijela prezentiraju u tim danima pred Gospodarom.

“Usama Ibn-Zejd, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: postio ponedjeljak i četvrtak, a kada je upitan o razlogu, rekao je: ”Ljudska djela se predočavaju Allahu dželle šanuhu, u tim danima.” 

Sahih Ebu-Davud (7/100/2419).

 Poslanik a.s je postio, također, dan Ašure (deseti dan Muharema) i obradovao nas oprostom svih grijeha protekle godine kao nagradu za taj post.

Ebu-Katade, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu dana Ašure. Za njega je rekao, da briše grijehe učinjene u prethodnoj godini.”

Sahih Muslim (2/818/1162).

Također, Poslanik a.s. je postio dan Arefata i obavijestio nas o vezi toga posta sa našim djelima.

Ebu-Katade, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu Dana Arefata, i da je rekao:”On briše grijehe u prethodnoj i narednoj godini.” ”

Muslim

Za post mjeseca Ramazana, Poslanik a.s. govorio je slično, rekavši: “Post mjeseca Ramazana poništi grijehe od prethodnog Ramazana do sljedećeg Ramazana.” 

Nevevi- Rijadus-salihin

Prenosi Ebu-Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko isposti Ramazan, sa čvrstom vjerom u Allaha, dželle šanuhu, i nadom u Njegovu nagradu, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.”

Buhari i Muslim 

Prvi zapažaj  iz prethodnih hadisa je da Poslanik a.s. vezao post ili sa prezentiranjem dijela ili sa oprostom loših dijela.
Također, možemo zaključiti da je Poslanik a.s. prakticirao post u znak zahvale i slave Gospodara s.w.t., koji je ukazao veliku milost prema Poslanikovom umetu preko oprosta loših dijela putem posta.
Shodno svemu tome, približila se jedna posebna noć u kojoj se određuju zbivanja i svi događaji za godinu koja dolazi.
O toj noći Poslanik a.s. je rekao da se ‘naša dijela prethodne godine prezentuju pred Gospodarom i u prisustvu Njegovog Miljenika.’“Allah, dz.š. daje odredbe noću polovice mjeseca Šabana”.

“Allah se spusti u noći polovine mjeseca Šabana i spušta svoj oprost nad robovima svojima osim na one koji su mušrici i na one koji su u zavadi (bez opravdanog razloga).” 

El-Albani  u knjizi Sahih zbirki hadisa (3/218)

“Kada nastupi noć polovine Šabana, neki pozivač poziva, ima li neko koji oprost traži da mu oprostim, ima li neko da želju ima da mu ispunim želju, zatim Allah daje svakom što traži osim bludnicima i mušricima.”

 El- Haraiti (1/496) u knjizi Loša dijela.

P.S.
  • Trinaest ashaba su prenosili hadise o vrijednosti noći Berata, i još praksa Ebu Hanife, Malika, Šafi-i i Ahmeda.
  • Poslanik a.s je postio čitav mjesec Šabana i smatrao da je Lejletul Berat posebna prilika za Njega da pruži svom umetu veliku čast i šefaat u toj noći da bi olakšao njima boravak i u ovome i u onome svijetu.
  • Sura Ed-Duhan govori o toj noći kako tvrde mnogi učenjeci kao što su Imam Taberi i Imam Ibn Ređep El-Hanbeli.
  • Mjesec Šabana je mjesec onih koji su u posebnoj vezi sa Resulullahom a.s.
Čestitam svima vama noć Lejletul Berata, i molim Allaha da nam podari ono što je najbolje u toj noći!!!
 
By Quranic

About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti