Posao koji će me uvesti u Džennet a udaljiti od vatre!!!

0
Posted February 10, 2013 by Ha Mim in

“Priča Muaz ibn Džebel da je on jedanput pitao Allahovog Poslanika s.a.v.s.: “Allahov Poslaniče, kaži mi jedan posao koji će me uvesti u džennet, a spasiti me i udaljiti od vatre.” – “Pitaš za veliku stvar, a ona je lahka onom kome Allah olakša.

Ne udružuj Allahu nikoga, klanjaj namaz, daji zekat, posti ramazan i obavljaj hadždž – odgovori mu Allahov Poslanik s.a.v.s., a onda nastavi: “Hoćeš li da te uputim na puteve i vrata dobrih dijela? Post je čovjeku štit, a sadaka ništi grijehe kao što voda ništi vatru, zatim obavljaj namaz obnoć.” Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s., kao dokaz tome proučio dva ajeta iz sure Sedžde:

“Oni (pravi muslimani) noću bdiju i ustaju iz svojih postelja, mole svoga Gospodara strahujući i nadajući se; i od onog imetka, što Smo im ga Mi dali, dijele. Niko ne zna za ono veselje koje je za njih određeno na budućem svijetu kao nagrada za njihova djela.”

(Sedžde 16-17).

Zatim Allahov Poslanik s.a.v.s. reče: “Želiš li da ti kažem glavu svega i stub i njegov vrhunac?” “Da”- ja odgovorih. Na to reče Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Glava svega je Islam, stub njegov je namaz, a vrhunac džihad (borba na Allahovom putu).”

Zatim će Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Hoćeš li da ti kažem srž svega toga?” “Da” – ja odgovorih. Na to mi Allahov Poslanik s.a.v.s. pokazavši na jezik reče: “Čuvaj ovo!” “Pa zar ćemo i za to odgovorni biti?” – rekoh. Allahov Poslanik s.a.v.s. mi odgovori: “Allah ti dao, zar nešto drugo strovaljuje ljude u vatru nego zle izreke!”

 

/Iz zbirke 40 Nevevijevih hadisa, a ovaj hadis nalazi se i u Tirmizijinoj zbirci/


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti