Podsticanje na traženje znanja

0
Posted September 29, 2012 by Ha Mim in
K

aže Ebu-Derda, radijallahu anhu: Čuo sam Allahovog Poslanika da je rekao:

“Ko se uputi putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u Džennet. I zaista, meleci podmeću svoja krila onom ko traži znanje iz zadovoljstva sa onim što radi. Zaista, za učenog traži oprost sve što je na nebesima i na Zemlji, pa čak i ribe u vodi. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost Mjeseca nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su, zaista, nasljednici vjerovijesnika, a vjerovijesnici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinare ni dirhme, nego su ostavili u nasljedstvo znanje, pa ko ga uzme uzeo je ogroman udio.”

/Ebu-Davud (3/317), broj 3641, Knjiga o znanju, poglavlje: Podsticanje na traženje znanja, i Tirmizi (5/48), broj 2682, Knjiga o znanju, poglavlje: Ono što je prenešeno o prednosti znanja nad ibadetom/

Biografija ravije:
‘Uvejmir ibn Zejd ibn Kajs ibn Umejjete el-Hazredži el-Ensari, radijallahu anhu, je
plemeniti ashab, bio je fakih, zahid i hafiz Kur’ana. Hrabro se borio u Bici na Uhudu i
učestvovao je u svim bitkama poslije Uhuda. Bio je kadija Šama i učenjak Palestine.
Preselio je 32. god. po Hidžri.
Kratki komentar hadisa:
Znanje je od najvažnijih temelja islamske civilizacije koja je učvrstila svoje osnove na nauci u svim oblastima života. Pojašnjava nam Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu da onaj ko se trudi u traženju šerijatskog znanja, prisustvuje predavanjima i halkama učenjaka i ponavlja to znanje, Allah će mu učiniti lahkim znanje koje traži i put kojim je kreno. Bude li na putu sticanja znanja tražio Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu omogućiti da radi po tom znanju, te će ono biti razlog njegove upute, uspjeha i zadobijanja nagrade Uzvišenog Allaha. Onoga dana kada islamski ummet izvrši svoju obavezu prema korisnom znanju vratiće mu se njegov prvobitni ugled koji je imao među drugim narodima. A među
generacijama islamske omladine se nalaze oni koji vode računa o ovoj obavezi, inšaallah.
Pouke hadisa:
1. Vrijednost traženja znanja i podsticanje na to.
2. Sva stvorenja traže oprost za onog ko traži znanje.
3. Prednost učenjaka koji radi po svom znanju nad pobožnjakom.
4. Razlika između učenjaka i pobožnjaka je poput razlike između punog Mjeseca i
ostalih zvijezda.

 

Preuzeto iz knjige: الأحاديث اﻟﻤختارة من ﻛﻠﺎم اجﺒﻲ صﻠﻰ الله عليه وسلم

 

 


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti