Allahu moj smiluj se ensarijama

0
Posted November 11, 2012 by ehli bejt in

 

Allahov Poslanik s.a.v.s. je ratni plijen poslije pobjede na Hunejnu podijelio tako da je najveci dio dao muhadžirima i muslimanima koji su tek primili Islam. Takvom podjelom ensarije nisu bile zadovoljne. Neki od njih su rekli da Allahov Poslanik s.a.v.s. više voli ljude iz svog grada od njih. Te rijeci stigle su do Allahovog Poslanika s.a.v.s., pa je on okupljenim ensarijama, nakon zahvale Allahu dzelle sanuhu održao sljedeci govor:

”O ensarije, cemu ove rijeci koje su stigle do mene? Cemu ova osjecanja koja se nalaze u vašim srcima? Zar niste bili u zabludi, kada sam vam došao, pa vas je Allah dzelle sanuhu na pravi put uputio? Zar niste bili siromašni, pa vas je On bogatima ucinio? Zar niste bili neprijatelji jedni drugima, pa vas je on prijateljima ucinio?” ”Da, Allahu dzelle sanuhu i Njegovom Poslaniku s.a.v.s. pripada svako dobrocinstvo i milost ”, rekoše ensarije. ”Hocete li mi, zaista, odgovoriti”, upita Allahov Poslanik s.a.v.s. ”Kakav odgovor ti možemo dati, o Allahov Poslanice? Sva darežljivost i milost pripada samo Allahu i Njegovom Poslaniku ”, rekoše ensarije. Na kraju, rece Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Ali, tako mi Allaha, ako ste to htjeli, mogli ste reci i biti u pravu, a bilo bi vam i povjerovano: Nama si došao optužen za laž, a mi smo Istinu sa kojom si došao prihvatili, bio si bespomocan, pa smo ti pomogli, bio si prognan, pa smo ti zaštitu dali, siromašan, pa smo te materijalno pomogli. Zar se ljutite, o ensarije, zbog dobara ovog svijeta koja sam dao ljudima da bi primili Islam, a vas prepustio vašem Islamu? Zar niste zadovoljni da se oni vrate sa ovim plijenom, a vi sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.? Tako mi Allaha, u cijoj je vlasti Muhamedov život, i da nije bilo hidžre, ja bih vam pripadao. Ako bi neki ljudi slijedili jadan put, a vi drugi, ja bih izabrao onaj koji vi slijedite. Allahu moj, smiluj se ensarijama i njihovoj djeci i djeci od njihove djece”.

 

Ibni Hišam, Sira, 2/499, Vakidi, Kitabul-megazi 3/957, Muhammed Ebu Zehre, el-Hitabe 277


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti