Miris sure Al-Asr

0
Posted August 18, 2012 by ehli bejt in

Allahov Poslanik, s.a.w.s, je, kada je padala kiša, rekao sljedeće: “Od nas su se danas rodile dvije grupe ljudi: vjernici i nevjernici. Vjernici su oni koji, kada su vidjeli kišu, rekoše : “Allah nam je to poslao i uzrokovao”, a nevjernici su oni koji su rekli kada su vidjeli kišu : “zapadni ili istočni vjetar nam je oblak donio i kišu uzrokovao”. Nevjernici su bili zastrti  događajem padanja kiše, ali vjernike isti događaj  nije zastro od viđenja glavnog Uzroka (Božija ruka). Poput ovog primjera, koji je Poslanik, s.a.w.s. dao, ima i mnogo drugih primjera i mnogo zastora kod kojih ljudi padaju.

Drugi ajet u ovoj suri koji slijedi, glasi ovako:

“Zaista je čovjek na gubitku”

 Ovo je rečeno pošto ovaj pomenuti zastor (događaja u vremenu) posebno zaklanja mnoge ljude od viđenja Istine i Istinitog.

“Osim onih koji vjeruju“

(da Njegova ruka stoji iza svih događaja i da im se ništa ne može dogoditi osim onoga što je Bog uzrokovao). Kako ih je savjetovao Poslanik a.s kad je rekao Ibn Abbasu r.a : ” O mladiću, čuvaj Allaha (u tvojim mislima), naći ćeš Njega stalno pred sobom”.

„I ti koji dobra djela čine“

( tj. i praksom pokazuju, a ne samo govorom, i na taj način upotpunjeni šire Allahov nur). Zato su takvi ljudi slobodni od straha. Ne plaše se smrti, niti proganjanja , ni odsustva opskrbe, ili oduzimanja pozicije. Takvi ljudi preporučuju Hakk, drugim riječima govoreći svima:“Nemojte da vas dogođaji vremena zastru od viđenja Hakka”. I taj  savjet daju svima,  ne bojeći se da će izgubiti svoju poziciju,  imetak, niti svoj život . Svejedno im je,  pošto znaju da je glavni uzrok svega Hakk. Blago njima, jer su uvijek smireni. Strah i zabrinutost ne mogu naći put ka njihovim srcima. Jedino ih boli ljudska odbojnost  i upornost u neprihvatanju  Istine.  Srca ih bole kada vide ljude kako bacaju sebe u vatru ili umiru od žeđi, a voda kraj njih protiče.

Zato Gospodar za njih kaže na kraju sure:

“To su oni koji preporučuju strpljivost međusobno.”

A to je poruka svima koji šire svijetlo Hakka. Neka znaju da moraju preporučiti jedni drugima strpljivost, pošto ih čeka mnogo poteškoća na putu. Nakon ovih riječi i razmišljanja o ovoj suri, sada možemo nekako razumjeti zašto se Resulullah s.a.w.s. i njegovi prijatelji nikad nisu rastajali sa svojih sijela i sastanaka dok ne bi učili suru Al-Asr.”

 

 

By Quranic

 


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti