Dr. Adnan Ibrahim: “Kada su započele stvarne uvrede na našeg Poslanika a.s.”

0
Posted April 16, 2013 by ehli bejt in

Ovo je govor dr. Adnana Ibrahima, poznatog učenjaka i alima, o započinjanju stvarnih uvreda i laži na našeg Poslanika a.s. Ovaj tekst je prilagođeni prevod njegovog govora sa engleskog jezika na bosanski jezik, koji možete i pogledati na originalnom snimku na kraju teksta. Video zapis je sačinjen od pet različitih snimaka koji su sastavljeni u jednu cjelinu.

– I – (prvi snimak)

Reći ću vam braćo i sestre, iskreno, šta nama treba nisu kukanje i jadikovanje na one koji nisu razumjeli našu vjeru, i oslikali nas i naše stanje na pogrešan način. Ono šta nama treba, jeste, da prvo mi sami shvatimo našu vjeru na dostojan i korektan način. Meni se ne sviđa da je Poslanik a.s. rekao – i On a.s. definitivno nije tako rekao, jer je taj hadis slab, hvala Allahu – uprkos onima koji ga žele potvorit! Hadis odudara od Kur’ana – to bi bilo kao da Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo te poslali kao sablju ovom svijetu ili kao bodež (koplje) u prsa naroda,direkto u njihov stomak!” Ali Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: “i tebe smo samo kao milost svjetovima poslali”. Taj hadis glasi: Poslanik a.s. je rekao:  “Ja sam poslan sa sabljom i dzennet je u sjenama sablji.” (Arapi koriste izreku “u sjeni sablje” kao u sjeni borbenih polja). Allahu Ekber! Da li je to način našeg Poslanika a.s.?  Dovoljan nam je Allah! Molim Allaha da kazni one koji su odgovorni za ovo. A oni viču: NE, dabogda ti Allah osjekao jezik – ovo  je sahih i ispravan hadis. Pravilan je po tom i tom šejhu…. Nemoj te uzalud braco moja. Mi vrijeđamo i iskrivljujemo sliku Poslanika a.s. zbog ovog i onog šejha?!  I prekrivamo s tim ono što stoji u Kur’anu, koja je riječ Uzvišenog Allaha. On nam kaže: “I tebe smo samo kao milost svjetovima poslali”. Poslanik a.s. nije bio nit gnjev, niti prokletstvo svijetu; On a.s. je bio najveća milost , neka je Božiji mir i blagoslov na Njega; čitava zemlja bi dala sve za Njega a.s. Budite korektni prema svom Poslaniku a.s., vratite mu pravednost o vi učenjaci , iz vašeg zapuštenog nasljedstva, nesto od toga je otrcano i zastarilo previše. Nemoguće je brate moj, mi živimo u dobu globalizacije, svijet se otvorio i ništa se više ne može sakriti ispod tepiha. Mi smo zbunjeni, a hodze i drugi religiozni ljudi, kršćani, itd. nas zbunjuju sa našim vlastitim knjigama. Reći će vama: ”To je iz vaše vlastite (muslimanske) knjige – šta kažete na to, to je iz Buhari, Ahmed zbirke hadisa, itd?” Šta bi odgovorili na to? Vi bi očajnički branili svaku riječ iz Buhari i Muslim zbirke, tvrdeći da su one sve ispravne. Onda ubijate svoju vlastitu vjeru – ali to je vaš izbor! Ali mi nećemo biti dio tako glupe osnove za presuđivanje, mi ćemo suditi sa Božijom Knjigom – to je božanska uputa. Božija Knjiga nam o svemu govori i sudi, On kaže: “…u Knjizi mi nismo ništa izostavili…” i “nema ničega što nije u jasnoj Knjizi”. Oni nam odmah odgovaraju: “Ne, ne objašnjava nam najveći dio stvari, nama treba sunnet i Poslanikov (a.s.) dokumentovani govor i djela.” Ali to je laž. Allah kaže: “..objašnjava SVE stvari..” Kako onda možete reći da ne objašnjava? Oni se poigravaju sa tekstom, draga braćo, ali nam za to treba posebno predavanje.

– II –  (drugi snimak)

Neki od vas sada sigurno misle: “Šta ti nama zapravo pokušavaš reći Adnane?”Ja hoću da kažem, sa poštovanjem prema našim Imamima, našoj ulemi, šejhovima i knjigama, da u našim knjigama nije sve ispravno! Nešto je sahih a neke stvari nisu. Na primjer, zbirka Imama el-Buhari; u njegovoj zbirci su većina hadisa ispravni, ali ima i jedna količina koja je netačna. Ista stvar je i sa zbirkom od Imama Muslima.

Eh, tako nešto (takav stav prema zbirkama hadisa) mogu prihvatiti i tako će pobijediti moja vjera i moj razum i na takav način ću osvijetliti ugled i sliku moga Poslanika a.s. Ali ako ćete insistirati na vašoj luđačkoj zamisli, jeste, nazivam ga budalastim , taj nacrt, koji slijedi naša ulema, da je svaka riječ u knjigama hadisa ispravna, onda vam kažem da je luđacki plan i da ćete na takav način samo dobiti  na hiljade skeptičara, hiljade nevjernika, hiljade kršćana i hiljade židova. Svi će vam reći: “To je vaš Poslanik a.s.?! Reći ćemo mi vama kakav je vaš Poslanik a.s., koristeći samo vaše ISPRAVNE knjige!” Nažalost neće naći u njima sliku jednog uglednog covjeka, tako vam kažem. Mogu vam držati čitavo predavanje o toj ružnoj slici, ali nikada ne bih to učinio svom Poslaniku s.a.w.s. Vallahi postoji hadis u jednoj od naših sahih zbirci, koji opisuje Poslanika a.s. na jako izvrnut i deformiran način. Vjerujte mi, ako to ikom pokažete, reći će vam zasigurno: “Ja ne vjerujem da je taj čovjek Poslanik a.s., ja nit ga volim nit poštujem.” Pitate se sigurno kakvi su to hadisi i zasigurno bi da me sada pitate, ali vam kažem; čitajte sami te sahih knjige. Ali to zapravo i jeste problem, jer mi ne čitamo. Molim vas provjerite i pogledajte sami (i uvjerite se u ovo što govorim).

I molim vas čitajte knjige od učenjaka kao što su Ebu Bekr el-Dzassas, jedan veliki hanefijski alim i pisac knjige “Pravila Kur’ana”. On govori o hadisu u kojem nam se prenosi, da je Poslanik a.s. bio usihren od jednog židova koji se zove Lebid ibn el-Essam. Taj hadis ćemo naći u obje zbirke sahih hadisa (Buhari i Muslim) prenesen od samog Hishama ibn Urwe, pa od samog Urwa ibn Zubeir, pa od same hazreti Aiše r.a. Čudna mi ova pojedinačnost (misli na lanac prenosilaca, pošto je hadis uvijek samo od jedne osobe prenesen) o tom je pisao jedan alim (Ibn Ashour), usihrili su Poslanika a.s. i onda On (a.s.) tako ostaje mjesecima usihren?! U nekim predajama stoji da je bio u takvom stanju šest mjeseci, a neke druge predaje ne određuju vremenski period usihrenosti. Prenosi se, da je bio do te mjere usihren, da je dolazilo kod Njega (a.s.) do zbunjenost tako da je mislio da je nešto radio a zapravo nije. U nekim predajama stoji, da je mislio da je spavao sa svojom ženom, a u stvarnosti nije. El-Fahr el-Razi kaže, da je ovo najjača, i najteža, i najopasnija vrsta sihra, posto je pomaglio njegovu sposobnost rasuđivanja. Hoćete li da znate šta je rekao jedan hanefijski alim, imenom Ebu-Bekr el-Dzassas el-Razi za ovaj hadis, u svoj knjizi “Ehkam el-Auran”? On tvrdi, da je ovaj hadis ubačen i zasađen od strane nevjernika.(Nažalost su Imam Buhari i Imam Muslim povjerovali u njega i zapisali ga u svoje zbirke.) Dalje nastavlja: “Oni su ga ubacili da bi probudili sumnju kod ljudi, i da bi pomiješali mudzize Bozijeg Poslanika a.s. sa vradzbinama sihirbaza.” Možete o tome čitati u njegovj knjizi “Ehkem el-Kur’an”, u tumačenju sure el-Bekare, ajet 102: ” ..i povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali..” naći ćete dug govor protiv ovog hadisa. I mnogi drugi savremenici su isto radili, kao šejh Muhammed Abdu, u tumačenju Amme Đuza, koji tvrdi da je ovaj hadis neispravan. Ili Seid Kutb koji je isto tako odbio da prihvati ovaj hadis. Ali je dovoljno da znamo, da ovaj hadis svakako odudara od Kur’ana. Allah kaže: “Mi dobro znamo šta oni žele čuti kada te dolaze prisluškivati, i o čemu se sašaptavaju kad nevjernici govore: “Vi slijedite samo opčinjena čovjeka!” Allah nam dokazao,da su lagali , ali ne, hadis je kod većine ljudi ispravan i govori kako je Poslanik a.s. bio usihren – utječem se Allahu od takvih podvala. El-Razi nam je rekao, da je ovaj hadis ubačen da bi probudio u nama sumnju u našu vjeru i naš Kur’an. Nažalost, ovi ljudi ipak tvrde da je ovaj hadis ispravan, i da je naš Poslanik a.s. bio usihren, da je bio tada “jako slab, kao ptice”. “Slab kao ptice”, tako stoji u nekim predajama – daleko od Njega a.s., nego je židovski nevjernik ubacio taj hadis. Ne znam zašto je to nekim toliki problem jer ne prihvaćam ovaj hadis iz Buhari i Muslim zbirke, zar sam nevjernik, iako vjerujem i prihvaćam Allahovu Knjigu?!

– III – (treći snimak)

Nažalost su neki šejhovi dostigli jedan nivo naiviteta, gdje samo važi jedno jedino pravilo, a to je “daj mu ime”. U našem slučaju to pravilo glasi “pretvori ga u hadis” i svako će vjerovati, jer piše u toj i toj knjizi tako da mora biti ispravno, bez sumnje. Pa draga braćo, to su sve “ahad” hadisi o kojima pričam (hadisi sa samo jednim prenosiocem) – kako ću znati, da je to Poslanik a.s. stvarno činio? Kako da zasigurno znam da se oženio i imao odnos sa hazreti Aisom r.a. kada je imala devet godina? Kako da znam?

Kako da znam da je ubio 700 do 1000 židova za jedan dan (jedna predaja o Benu? Recimo da su ti izdajnici, nevjernici zasluzili da budu ubijeni – ali djeca? Zasto bi On a.s. ubijao djecu? Oni nit su nosili sablje, nit su bili konzultirani u veleizdaji, nije im dato pravo na izbor nit su mogli glasati.  Zašto bi ih ubio?  Pošto se to nikada stvarno nije ni dogodilo!!! Ja sam ubjeđen da se to nikada nije desilo i dokazao sam vam u više od šest sati predavanja. Ali bi ti oni ipak odsjekli jezik zbog toga, pošto stoji u Buharijinoj zbirci. Predstavljaju nam sliku, kao da je Buhari Bog neuzubillah ili tako nešto. Ili, da li je to možda sveti Kur’an? I na ovom mjestu vam stvarno moram reći da nikog ne mogu kriviti, pošto je mrzio neke stvari o Poslaniku a.s.,ne o pravom Poslaniku a.s., ali o tom zamišljenom i kreiranom , ta slika koja je nama dostavljena, to nije naš Poslanik a.s. , budite pažljivi! Naš Poslanik a.s. nije bio vračar, ali su ga oni preko hadisa pretvorili u takvog. U sahihu od Imama Muslim nalazimo hadis “dzassasah” (jedan poznati hadis). Taj hadis govori o pojavi dedžala. Poslanik a.s. je rekao:”Pojavit će se od sirijskog mora, ne pojavit će se sa jemenskog mora, ne, ne, pojavit će se sa istoka, ne neće se pojaviti sa istoka.” Šta je ovo? Jeli to govor jednog Poslanika? Govor Božijeg izaslanika? Ili je možda govor nekog sihirbaza? Da li je to objava koja treba biti sigurna činjenica?

‘U Medini je rođen jedan židovski dječak , i Poslanik a.s. je mislio da je to Dedžal’ (hadis). Molim? Naš Poslanik a.s. MISLI da je taj dječak Dedžal?!  – Ne može biti da naš Poslanik a.s. samo o nečemu misli da je tako (ono što govori moraju biti činjenice) – On a.s. nije vračar! Uključite svoj razum – kakve su to stvari koje iznosite o Poslaniku a.s.?

I naš Poslanik  a.s. po nekim predajama njuška i špijunira!? Kaže hadis, ‘da je Poslanik a.s. uzeo jednu grupu ashaba i otišao da špijunira hazreti Omera r.a., krijući se među stablima palmi.’ Zar tako ponašanje priliči jednom Poslaniku, Onom koji prima Objavu?!Koju to religiju oni pokušavaju izmisliti? Nije to vjera Muhammeda s.a.w.s.!!! Zar može biti da naš Poslanik a.s. ubije hiljadama ljudi bez ikakvog suda i pretrage? Recite mi, da li ovo vaša djeca stvarno mogu razumiti? Vi njima pričate, kako postoji jedna posebna klasa ljudi koje mi nazivamo ashabima i kako nam Poslanik a.s. o njima govori da ce u dzennet i sa druge strane kako su nepravedno ubijali, krali i širili nered (ima nekih predaja koje govore o takvim slučajevima). I kažete njima još, nemoj da bi se slučajno usudili da to stavljate pod pitanje. Naravno da će vaša djeca odbiti da prihvate i da slijede takvu vjeru. Ja uvijek govorim ljudima, da je zapravo to način, u kojem i mi sudjelujemo, da ljudi napuštaju Allahovu vjeru Islam.

– IV -(četvrti snimak)

 Prenosi se da je Poslanik a.s. molio na sledeći način: “O Allahu, molim te za bogobojaznost i strah od Tebe i javno i tajno i molim te za istinit govor u srdzbi sa kojim si Ti zadovoljan.” – Nemojte mi sada samo reći, nakon ove dove, da je Poslanik a.s. u srdzbi galamio, psovao, udarao i drugima štetu nanosio. Neke mistične i čudne predstave o zadnjem Božijem Poslaniku a.s. – zar ne!?

– V – (peti snimak)

 Te laži su pronašle svoj put u knjigama hadisa, a oni ipak od nas očekuju i traže da prihvatimo svaku predaju kao vjerodostojnu predaju. Nemojte mi ljudi molim vas više pričati o ta dva šejha (Buhari i Muslim), jer naši mozgovi više ne mogu podnijeti tolike kontradiktornosti vallahi. Kunem se Bogom, koji je stvorio i postavio nebo bez stubova, da mi više ne možemo podnijeti tolike laži. Daću vam dva primjera;

  • Jedan od velikih Buharijevih šejhova jeste Osman ebu ebi Shejbah, da mu se Allah smiluje i oprosti, taj čovjek me čudi pravo. Kako el-Buhari može prihvatit ikakav hadis od njega? Što se tiče pravila za prihvaćanje hadisa, mi ne možemo prihvatit od ovog čovjeka ama baš ništa. Evo zašto, pošto se je poigravao sa Božijom Knjigom, pošto se je rugao. Kako da bude povjerljiva osoba za nas, nakon toga? Da li bi ja vjerovao u hadis koji dolazi od takve osobe? NE. Ali je zaista velika nesreća, pošto nalazimo te hadise svugdje u našim knjigama i kao odbranu prihvatanja tih hadisa, kažu da je se možda pokajao. Ili kažu, “da mu Allah oprosti, ipak je još povjerljiv jer ima drugog  dobra”, (Ma stvarno?!)  Da li to znači, ako su prihvatili Buharija i Muslim od takvih ljudi, ljudi kao mi moraju također da prihvate i nemaju pravo da se bune? Hasbunallahu ve niamel vekil!
  • Ismail ibn ebi Uvejs je jedan od Buharijevih učitelja i Buhari je preuzeo dva ili tri hadisa od njega ne više. Buhari je preuzeo neke a Muslim je odbio sve njegove  hadise, i bio je u pravu. Evo zašto, pošto je priznao i rekao: “Ja bi rekao taj hadis, da bi zbunio ljude Medine.” Znači, samo bi rekao da je nešto preneseno od toga i toga, ili Poslanik a.s. je rekao …i na taj način je širio šta je htio. Čovjek je sam priznao da je lagao na Poslanika a.s., a Buhari preuzima njegove predaje! Da vidimo šta je Imam Ibn Hajar rekao, neka je Allah zadovoljan sa njim, on kaže:” Mozda se je pokajao, ali zar nas nisu učili da ako neko bude uhvaćen u laži o Poslaniku a.s., makar i jednom, da nikada više ništa nećemo od njega prihvatit.” I upravu je, kako da mu vjerujemo i ako nam kažu da se je možda pokajao? Allahu Ekber! Ti priznaješ da je čovjek lagao i izmišljao hadise, i ipak prihvataš njegova predavanja, predstavljajući ga kao pokajatelja. Stvarno ne razumijem, zašto bi nam trebali hadisi lažca?

Problem koji imamo sa današnjim TV šejhovima, zvjezdicama, jeste, da ne navode primjere kao ove i onda se pitaju “zašto ljudi slušaju Adnana”. Ne širim ja fitnu i ne upućujem ja ljude na zlo, braćo moja i nadam se da sam i ja na pravom putu insallah. Ali ja diram ljude tamo gdje boli, u slabe tačke sa dokazima jasnim.

Stvarno mi je žao pošto vam ne mogu, draga braćo i sestre dati više primjera, jer ih ima na stotine ali je vrijeme prekratko za to.

  • Iznjeću vam još jedan dokaz, vezan za Imame četiri pravna mezheba (ebu Hanife, Malik, Ahmed, Šafi’i)  i kako su oni svi odbili da ih prihvate, a Buhari i Muslim su ih uzeli i stavili u svoje zbirke hadisa kao ispravne. Kako to? Četiri velika Imama su odbili mnoge od tih hadisa i također mnoga ulema koja je došla posle njih.


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti