Dolazi Imam

0
Posted April 23, 2013 by ehli bejt in

Slušaj glas ove zemlje,

Jecaje i bol svu,
Vidi krv tu,
I rijeku obojenu.

Gledaj boli i patnje,
Nevinih ljudi,
Tirani su sve sada,
Preuzeli na kratko.

Hej, čekam te,
Skučena i sklupčana,
Čekam te, ovdje u samoći;

Hej Imamu dragi naš,
Sada je tvoje vrijeme,
Sada je tvoj čas!

A Ahmed kruna naša svijetla,
Riječi poput bisera nizao,
Čiste kao voda bistra,
O ovom vremenu nas obavjestio.

Opisao si, o Sunce vjere,
Vrijeme koje nas čeka,
A to vrijeme dođe sada,
Nekuda iz daleka.

Zapisano sve je tamo,
U Knjizi jasnoj,
Tvoje oko, Njegovo je,
Dade ti nama znak jasno.

Vrijeme tiranije,
Vlast nasilnika i bolesnika,
Vlast crnog roba,
Narodima zapadnima.

Sve si rekao o plemeniti,
Ahmede kruno naša,
I dolazak jednog roba,
Preko noći će da zatalasa,

Zatalasa se čitav svemir,
U trenu noći jedne,
Dolazak Imama slijedi,
Pravednika poput tebe.

Tvojih godina će biti,
Kada dobije zadatak od Allaha,
Zadatak pravde i istinitosti,
Svijetom će da zavlada.

Hej dragosti za sve mumine,
Hej radosti za sve potlačene,
Hej srećo naša velika,
Čekam te, čekam te.

Pokriti se treba,
Svak onaj koji te zna,
Jer istinu kazati sad,
Kome? U vlasti smutljivca!
Znam tvoj pogled blag,
Istinu koja je sad,
Prikrivena ispod vidljivog,
Onog što oko zna.

Hej, dragi moj,
Spas neka si nam,
Podrška tvoja nek budem,
O Allahu ti daj!

O Ehli bejtu moj,
Mir neka vam je sad,
Srce moje s vama je,
Od trenutka istine.

Hej Muaze čekam znak,
Istinu znaš ti,
A dok ova trska samo sluti.

 

 

By Ehli Bejt  / februar 2009 g.


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti