O Allahu dopusti…

0
Posted April 23, 2013 by in
Svi dolaze sa raznih strana,
Da i tebi nađu mana,
Ništa iznenađujuće nije to,
Jer i Poslanike čiste to nije mašilo.

Pa te zovu svakakvim imenima,
Onakvim u kojim su oni halovima.
Nekada si šija, nekad sufija,
Nekad selefija a nekad alevija..

Bitno je da te svako svrsta u jedan koš,
A ko si ti, to nije bitno!

A gdje je Poslanik Muhammed a.s. čisti,
Čemu nas je otac naš Adem učio?
A šta je to sa čim je Musa as došao?
A da li je Isa as nešto drugo rekao?
A gdje je Resull, Nur od Nura,
I čista voda ta…?

Ej svi te gledamo a niko te ne vidi,
Dok nam promičeš i bližiš se susretu sa Voljenim..

O Allahu dopusti i očisti,
Ovo bjedno srce i spusti tračak Svoje ljubavi,
Samo da tvog roba u ime Tvoje volim,
Ne tražeći i želeći ikakvu korist!

By Ehli Bejt


About the AuthorNove obavijesti