"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Komunikacija među životinjama

Comments Off on Komunikacija među životinjama
Posted October 16, 2012 by in Nauka

Komunikacija među pticama

I naslijedi Sulejman Dawuda i reče: “O ljudi! Naučeni smo govoru ptičijem i dato nam je od svake stvari. Uistinu, ovo je ta blagodat očita.” (27:16)

Navodeći izuzetne odlike kojima je Uzvišeni Allah obdario Sulemana, a. s., u citiranom ajetu ističe se da ga je On podučio i govoru ptica. Na taj način nam Kur’an skreće pozornost na činjenicu da ptice međusobno komuniciraju, da njihovi glasovi i mimika nisu slučajni. Stoga, nećemo pogriješiti ukoliko kažemo da, svojim pokretima, i životinje uspostavljaju komunikaciju kao i ljudi. Ta komunikacija, nesumnjivo, nije razvijena: kao komunikacija među ljudima, ali je velika zaS obzirom da kroz primjer ptica, Kur’an govori o postojanju komunikacije među životinjama, mi ćemo se osvrnuti na istraživanja vezana upravo za ptice. Brazilski i američki naučnici su istraživali život kolibrija (jedna od najmanjih vrsta ptica na svijetu) i svoj tekst o tome objavili su u engleskom časopisu Nature (Priroda). Autor teksta, Maria Luisa Da Silva, ističe da svoj fond riječi kolibri naknadno formiraju. Dakle, prema ovoj tvrdnji, kolibri, poput ljudi, pričaju naučenim jezikom.
Istraživanja vrana pokazala su da one proizvode posebne zvukove za uzbunu, posebne za okupljanje, a posebne kada su uznemirene. Kako je različita komunikacija među različitim vrstama ptica, potrebno je odvojeno razmatrati zvukove koje proizvodi svaka ptica, a to je doista složen i obiman posao. Čovjek posjeduje govor tijela, u kome kimanje glave znači ”da”, pokreti ruku znače ”dođi ovamo” i sl. Uporedo sa činjenicom da je različita glasovna komunikacija među različitim ptičijim vrstama, sve ptičije vrste posjeduju zajednički govor tijela. Nasuprot poteškoći dešifriranja glasova koje proizvode ptice, govor tijela, koji je zajednički za mnoge ptičije vrste, lakši je za odgonetanje. Ilustracije radi, ptica koja lupka jezikom tako da on dođe u položaj naspram kljuna govori ”ja sam prijatelj, ne nanosim štetu”. Međutim, ptica koja kucka kljunom daje poruku da ona čuva neko mjesto i da se osjeća ugroženom. Theresa Jordan, koja saopćava otkrića opsežnog istraživanja o ovoj temi, pored navedenih primjera, daje i jednu dugu listu i iznosi kako čak samo jezik tijela ptica predstavlja pravi mali rječnik.
Fiziologija ptica zanimljiva je koliko i njihova komunikacija, a njihovo umijeće da, ne zalutavši, pronađu cilj udaljen hiljadama kilometara, predstavlja sposobnost kojoj se divimo. Istraživaći života ptica u ovom biću će otkriti savršenstvo Allahovog stvaranja.

 

Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupit će se poslije pred Gospodarom svojim.(6:38)

 

 

Komunikacija mrava

Govoreći o počastima kojima je obdaren Sulejman, a. s., iz 16. ajeta sure ”An-Naml” saznajemo da je bio podučen i jeziku ptica. Iz nastavka iste sure razumije se da je Sulejman, a. s., znao i jezik mrava, a u 18. ajetu se daje primjer međusobnog komuniciranja mrava. Istraživanja života mrava pokazuju da oni posjeduju kompleksan i veoma dobro organiziran socijalni život i da, u skladu sa tom organizacijom, međusobno komuniciraju.

Dok, kad dođoše dolini mrava, reče mrav: “Omravi! Uđite u nastambe svoje (da); vas ne zgnječiSulejman i vojske njegove, a oni ne opaze.”

U glavi minijaturnog mrava smješteno je oko 500.000 nervnih ćelija. Osim toga, veoma osjetljive antene i konstrukcija tijela koje luči mnoge hemijske materije, sredstva su koja mravi koriste prilikom komunikacije. Međusobnu komunikaciju mravi ostvaruju različitim metodama. Jedno od sredstava te komunikacije je i feromon, koji luče endoktrine žlijezde. Ovaj sekret na savršen način nadomješta riječi ili govor tijela koji koristi čovjek. Tako, uz pomoć ove supstance, mravi ponekad i organiziranije od čovjeka, vrše komunikaciju s pomoću koje se okupljaju, vrše pregrupisavanje, organiziraju odbranu i hrane se.
Različite vrste mrava koriste različite žlijezde i one kod svake vrste mrava imaju različite funkcijeRazličite vrste mrava koriste različite žlijezde i one kod svake vrste mrava imaju različite funkcije. Ilustracije radi, ”dufour” žlijezde koriste se prilikom komandi za uzbunu i napad. Lučevine u ”sternal” žlijezdama koriste se prilikom seobe kolonije i pri gonjenju plijena. Svaki mrav ove lučevine koriste za određeni cilj, poput riječi koje koristi čovjek.
Mimo izlučevina žlijezda, mravi uspostavljaju komunikaciju i putem zvuka. Smatra se da po glavi čovjeka ima preko 10 miliona mravi. To je dokaz kako je Allahu, dž. š., lahko stvarati; broj, veličina ne predstavljaju nikakav problem. Među svakom vrstom mrava prisutna je izuzetna organizacija. Posjeduju savršene i raznovrsne odlike, od mrava koji, poput krojača, sijeku listove, do pustinjskih mrava, mrava žetalica, koji se bave poljoprivredom. Zajednička strana mrava i svih ostalih živih bića jeste njihovo svjedočenje veličine Allahovog stvaranja i umjetnosti.

Komunikacija delfina i dr.životinja

U Kur’anu je posebno skrenuta pozornost na komunikaciju mravi i ptica. Ova Kur’anska upozorenja upućuju nas na istraživanje komunikacija svih životinja.Istraživanja sprovedena na slonovima iznose niz podataka o tome da slonovi uspostavljaju međusobnu komunikaciju čak i na veoma velikim udaljenostima.
Na čelu liste životinjskih vrsta koja skreću najveću pozornost istraživača iz područja komunikacija dolaze delfini. Oni međusobno komuniciraju korišteći glasove poput zvižduka i kreštanja. Sonarnim sistemom, koji koriste, delfini odašilju zvukove određene frekvencije.

Njihov sonarni sistem im omogućava prepoznavanje objekata u mračnim vodama,

a služi i za očitavanje udaljenosti.


About the AuthorNove obavijesti