Sve stvoreno ima svoj govor

0
Posted December 16, 2012 by Ha Mim in

Čudo u koži

Koža je vanjski pokrivač tijela. Kod ljudi, to je najveći organ tjelesnog pokrivača (integumentum commune)ii, koji se sastoji od višestrukih slojeva. Ona štiti mišiće, kosti, ligamente i unutrašnje organe koji se nalaze ispod nje. Ljudska koža nije zaštićena krznom. U stvari, gotovo sva ljudska koža je prekrivena folikulima dlakeiii. Budući da se sučeljava s okolinom, koža igra ključnu ulogu u zaštiti tijela od patogenaiv i prekomjernog gubitka vode. Njezine ostale funkcije su izolacija, regulacija temperature, senzorna identifikacija i sinteza vitamina D. Kod ljudi, pigmentacija kože varira od jedne do druge populacije, a tip kože može se kretati od suhe do masne. Koža je u stalnom pokretu, u prosjeku svake minute mijenja se oko 40.000 ćelija kože, a svakih mjesec dana sve ćelije kože budu zamijenjene, tako se naša koža mijenja jednom mjesečno, a da i ne osjetimo. 95% ćelija kože ima jednu misiju, a to je ćelijsko obnavljanje (podmlađivanje), a 5% ih je tu da oboji kožu proizvodeći melaninv, koji daje koži boju.

 

sk1

Mikroskopska slika kože. Primjećujemo veliki broj bakterija, prljavštinu i prašinu na koži, zato nam je islamom naredjeno da budemo čisti, da se abdestimo i kupamo.

Memorija kože

Dugi niz godina naučnici su pokušavali otkriti tajne memorije i proučavali su kožu tragajući za mjestom pohrane memorije i informacija. Oni znaju da postoji pohranjena genetska memorija u ljudskoj DNK. Stoga, koji su najnoviji naučni nalazi u vezi ove memorije? Sredinom 2007. godine [1] časopis ”Neuroscience” je objavio rezultate novijeg naučnog istraživanja. U tom istraživanju naučnici su pronašli da ćelija sadrži određene molekule, nazvane CaMKII, koje su odgovorne za čuvanje memorije. Kada su naučnici oslabili te molekule kod miša, njegova je memorija odmah bila izbrisana, a kada je postala ponovo spremna za pohranu, vraćena mu je sposobnost pamćenja. To je istovjetan proces kao kod tvrdog diska u računaru. Ova memorija se najvjerovatnije nalazi u ćelijama svih organizama. Naučnici vjeruju da postoji memorija srca, ćelija i kože [2]. Otkrića ove vrste su veoma važna u liječenju hronične boli. Moždane ćelije čuvaju bolna sjećanja, zbog toga bi razrješenje tajne memorije moglo pomoći uklanjanju bolnih informacija prisutnih u ovim ćelijama.

 

sk2Graf predstavlja sekciju ljudske kože, koja se sastoji iz mnogo slojeva, a svaki sloj sadrži ćelije koje mogu pohraniti podatke na duži period.

 

Novo istraživanje [3] pokazuje da se ćelije kože mogu zaštititi od bakterija i da intenzivno korištenje mobitela može izazvati razvoj određenih bakterija na površini kože, a to ovisi i o ljudskom imunitetu. Uzrok tome je to što koža ima ključnu ulogu u pohrani informacija i događaja, a kontinuiranim korištenjem mobitela u blizini naše kože uzrokujemo konfuziju kod tih ćelija zbog elektromagnetnog polja tih telefona.

Jezik kože

Naučnici potvrđuju da postoji zvuk kože, ali mi ga ne razumijemo! Kada je Kur’an objavljen, nije postojala nikakva informacija u vezi ovog nedavnog otkrića.

sk3Ovo je crtež DNK trake. Naučnici kažu da ova komplicirana genska traka prenosi kontinuirane zvučne vibracije. Dakle, ona govori! Ova traka se nalazi u cijelom našem tijelu: u ćelijama oka, uha i kože. Ona vjerojatno sakuplja informacije i kasnije se ove informacije mogu preuzeti.

 

Duboko unutar ćelija naše kože postoje zapisi koji su slični kompjuterskim snimcima, koji zadržavaju informacije i događaje koji se zbivaju oko kože. Ovi zapisi čuvaju zvukove vezane za ove događaje. Dr. Clark Otli koji je nadzirao stotine operacija implantacije kože kaže: ”Koža ima dugotrajno pamćenje, ona nikad ne zaboravlja!”. Dr. Otli je uvidio da je više od 70% ljudi, koji su bili podvrgnuti operaciji implantacije kože, oboljelo od raka kože u kratkom periodu nakon implantacije [10]. Ovo je ozbiljan problem i medicina nema lijeka za to. Naučnici kažu da koža ima svoju ekskluzivnost jer se smatra skladištem za informacije i kada vršimo prijenos kože sa jedne osobe na drugu, mi, ustvari, ne prenosimo isključivo fizičku kožu već, također, prenosimo informacije i pohranjene događaje. Usljed toga može doći do neke vrste konfuzije u tijelu, tako da ono odbije novu kožu.

Sve govori

Nedavno su naučnici spoznali da svaka stvar u svemiru ima svoju zvučnu frekvenciju koja se zove prirodna rezonanca (natural resonance) i da svaka stvar u svemiru počinje reagirati i zatrese se kada je izložena zvuku s frekvencijom koja je jednaka vlastitoj. Dakle, zvuk utječe na ljude, objekte i životinje. I zahvaljujući veoma visokom stepenu razvoja uređaja za mjerenje zvučne frekvencije, naučnici su ustanovili da svaka stvar u svemiru emitira neku zvučnu frekvenciju. Također, svemir je emitirao zvukove tokom njegovog stvaranja, prema onome što su NASA-ini znanstvenici otkrili, a, isto tako, crne rupe prenose zvučne frekvencije. Botaničari su otkrili da su biljke pod utjecajem zvukova i da ih prenose. Također, svi insekti imaju vlastite zvučne frekvencije, čak i ćelije srca imaju svoje posebne frekvencije zvuka. Svaka stvar u svemiru govori.

U čemu je nadnaravnost?

1. Možemo reći da sve ono što vidimo na površini naše kože jesu mrtve ćelije, a Kur’an nas savjetuje da održavamo ćelije naše kože aktivnim učeći i slušajući Kur’an. Bog, dž.š., kaže: ”Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu (Kur’an), čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje (kada uče ili slušaju Kur’an), a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju.” (Az-Zumar, 23)

2. Ćelije kože se obnavljaju i mijenjaju kontinuirano, Bog, dž.š., kaže ljudima koji poriču Njegovo postojanje da će se suočiti sa neprestanom patnjom jer će njihove kože biti mijenjane kontinuirano. Bog, dž.š., kaže: ”One koji ne vjeruju u dokaze Naše (argumente, ajete, pouke, znakove, Objavu, itd.) Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.” (An-Nisa, 56). Svaki put kada njihove kože izgore, njihov osjećaj za bol bit će uništen, sve dok Bog, dž.š., ne zamijeni njihovu staru kožu s novom, da bi patnja ponovo otpočela. Zauvijek.

3. Naučnici kažu da su ćelije kože pod utjecajem zvučnih frekvencija, tako da se koža može naježiti kad ljudi primaju dobre ili loše vijesti. O tome Bog, dž.š., kaže: ”Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put neće moći uputiti.” (Az-Zumar, 23). Ovaj ajet potvrđuje da su ćelije kože vjernika pod utjecajem kur’anskog zvuka, ali na nevjernika taj isti zvuk ne djeluje. Zašto? Zato što su ćelije nevjernika nagomilavale ateizam i licemjerje dugo vremena, tako da je postalo nemoguće da odgovore na zvuk vjerovanja.

4. Sve ćelije u našem tijelu imaju sposobnost memoriranja, posebno sluh i vid, pa će, prema tome, oboje svjedočiti protiv nas. Na Dan proživljenja čovjek će pitati vlastitu kožu riječima: ”Zašto svjedočite protiv nas?”. Njihove kože će odgovoriti: “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”. Ovdje imamo još jedno čudo. Riječ je o tome da će svaka stvar progovoriti.

5. Svaka stvar ima svoju posebnu zvučnu frekvenciju [11]. Bog, dž.š., kaže: ”Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta.” (Al-Isra, 44). Na Dan proživljenja čovjek će biti u stanju čuti sve te zvukove. Također, slušat će svoju kožu kako kazuje Bogu, dž.š., o svim počinjenim grijesima i pogreškama.

Na kraju

Moramo imati taj prizor pred očima, kada naša koža svjedoči protiv nas, i, isto tako, moramo znati da je Bog, dž.š., upotrijebio kožu na ovom svijetu da bi nam služila i da nas štiti, ali, na drugom svijetu, ona će biti naš neprijatelj, kada bude govorila Bogu o našim dobrim i lošim djelima. Molimo Boga, dž.š., da svaki trenutak u našem životu bude proveden u poslušnosti Njemu. I moramo pažljivo razmotriti sljedeće ajete i čuvati ih u svojim srcima. Bog Uzvišeni kaže: ”A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, – oni prvi bit će zadržani, da bi ih sustigli ostali, – i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočit će protiv njih o onome što su radili. “Zašto svjedočite protiv nas!” – upitat će oni kože svoje. – “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”, – odgovorit će. – “On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.” (Fussilat,19-21)

 

Autor: Abduldaem Kaheel


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti