"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Mudri dječak

Comments Off on Mudri dječak
Posted September 14, 2012 by in Poučne priče

 

 Prije mnogo godina, za vrijeme Tabi`ina (generacije poslije Ashaba), Bagdad je bio poznat po Islamu. Ustvari, to je bio glavni grad Islamske Imperije, a zbog velikog broja učenjaka koji su tamo živjeli, bio je i centar Islamskog znanja. Jednog dana, Vladar Rima je u to vrijeme poslao svog izaslanika u Bagdad sa tri izazova za Muslimane. Kada je glasnik stigao na domak grada, on je obavjestio Halifu da ima tri pitanja i da izaziva Muslimane da odgovore na njih.

Halifa je okupio sve učenjake u gradu i Rimski izaslanik se zatim se popeo na visoku platformu i rekao: “Došao sam sa tri pitanja. Ako odgovorite na njih, onda ću vam ostaviti veliku količinu imetka kojeg sam donio od kralja Rima”.

A sto se tiče pitanja, ona su: “Šta je bilo tamo prije Allaha? U kojem smjeru je okrenut  Allah? Šta Allah radi u ovom momentu?

Veliki izbor ljudi je šutio. U sredini ovih briljantnih učenjaka i studenata bio je čovjek posmatrač sa njegovim sinom. ” O moj babo! Ja ću mu odgovoriti i ušutiti ga!” Rekao je dječak. Dječak je zatražio odobrenje od Halife da mu odgovori sto mi je Halifa i odobrio.

Rimljanin se obratio mladom Muslimanu i ponovio njegovo prvo pitanje:

“Šta je bilo tamo prije Allaha?”

Dječak je upitao: “Znaš li da brojiš?”

“Da” reče čovjek.

“Onda broj od 10 pa nadole “Rimljanin je brojao nadole, “10.9.8…” sve dok nije došao do 1 i prestao da broji.

“A šta dođe prije 1” upita dječak.

“Nema ništa prije 1-to je to!” reče čovjek.

“Pa dobro, ako je jasno da poslije matematičkog  jedan nema ništa, pa kako da onda očekuješ da ima nešto prije Jedinog koji je Potpuna Istina, Vječan, Oduvjek i Zauvjek?
Sada je čovjek bio iznenađen sa ovim direktnim odgovorom na koji nije mogao da odgovori bilo šta.

Zato je upitao: “Onda mi reci, prema kojem pravcu je Allah okrenut?”
“Donesi svijeću i zapali je”, reče dječak, “I reci mi prema kojem pravcu je okrenut plamen..?”

“Ali plamen je samo svjetlo širi se na sve četiri strane, Sjeverno, Južno, Istočno i Zapadno. Ne samo prema jednom pravcu” reče čovjek sav začuđen.

Dječak zaplaka: “Pa ako se ovo fizičko svjetlo širi na sve četiri pravca tako da mi ti ne možeš reći prema kojem pravcu je okrenuto, pa šta onda očekuješ od Nur-us-Samawati-wal-Ard: Allah-Svjetlo Nebesa i Zemlje? Svjetlo na Svjetlu, Allah je okrenut u svim pravcima u svako vrijeme.”

Rimljanin je ostao bez riječi i zapanjen da ovaj dječak odgovara na njegove izazove na takav način da on ne može da kaže bilo šta protiv dokaza. Zato je očajno želio da pokuša i njegovo zadnje pitanje.

Ali prije nego što je to i uradio, dječak reče: “Čekaj! Ti si onaj koji pita pitanja a ja sam onaj koji daje odgovore na ove izazove.
Pravedno je da ti siđeš dole gdje ja stojim a da se ja popnem gdje si ti sada, s ciljem da se i odgovor čuje jasno kao i pitanje.”
Ovo je izgledalo razumno za Rimljanina, pa je sišao dole sa mjesta gdje je stajao a dječak je zauzeo platformu.
Onda je čovjek ponovio zadnje pitanje: “Reci mi, sta Allah radi u ovom trenutku?”
Dječak je ponosno odgovorio: “U ovom trenutku, kada je Allah pronašao na ovoj visokoj platformi lažljivca i onoga koji se ismijava Islamom, On je učinio da on siđe i spusti ga nisko. A što se tiče onoga koji vjeruje u Allahovu Jednoću, On ga je podigao gore i uspostavio Istinu. “Svaki dan On se zanima s nečim”/Ar-Rahman;29/

Rimljanin nije imao šta da kaže osim da ode i vrati se u svoju zemlju, poražen.


About the AuthorNove obavijesti