Sodoma i Gomora danas!!!

0
Posted August 22, 2012 by ehli bejt in

I spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili,  i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve učinismo dobrim,  i učinismo ih vođama da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju, i samo su Nama u ibadetu bili.  I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u kome su stanovnici njegovi odvratne stvari činili, izbavismo, to, uistinu, bijaše narod razvratan i zao  i u milost Našu ga uvedosmo; on je doista, od onih dobrih. (Al-Enbija 71-75)

„Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite, a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite”. (Šuara 165-166)

“ I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.”( Rum, 21)

 

U Novom zavjetu stoji : „Bog je stvorio ženu kao saputnicu muškarcu, i naredio muškarcu da od svojih roditelja ide ženi i oformi porodicu.“ Isti tekst se ponavlja u 19-om poglavlju, posredstvom Isa, a.s.

Sodoma i Gomora su gradovi koji su uništeni zbog grijeha i razvrata. Pored Poslanika Luta as koji ih je savjetovao i pozivao vjeri u Boga Jedinoga, oni su ga ismijavali i prešli sve granice u bahatosti i nepokornosti Gospodaru. Svima je poznato sta je sodomija i sta je kazna za taj čin. Ali danas svijet ne poštuje Božije zakone i propise, kršeći i narušavajući vlastitu prirodu i prirodu oko sebe. Nastoje iskriviti Istinu svojim lažima i utrnuti svjetlo jezicima i djelima.

Ko stoji iza toga:

“..o­noga ko bude išao šejtanovim stopama o­n će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti o­noga koga o­n hoće. Allah sve čuje i sve zna ( Nur 21)

“..zovnu ih Gospodar njihov – “i rekao vam: ’Šejtan vam je, zbilja, otvoreni neprijatelj.’”(A’raf 22)

“..Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.” (A’raf 27)

“A kada urade neko ružno djelo, govore: “Zatekli smo pretke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovijedio.” Reci: “Allah ne zapovijeda da se rade ružna djela! Zašto o Allahu govorite ono što ne znate?”
Reci: “Gospodar moj naređuje – pravednost. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti.
On jednima na Pravi put ukazuje, a druge, s pravom, u zabludi ostavlja, jer oni, mjesto Allaha, šejtane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade.” (A’raf 28-30)

Svima je već poznato stanje danas, oni žele svoja prava, više se to ne naziva sodomija izmjenjeno je u homoseksualnost, sad su nazvani gay, sada usvajaju djecu, sada se vjenčavaju… Ali koga to žele zavarati? Zašto nam se svima danas to prezentira kao nešto lijepo i kao nečije pravo?  Žele da promjene i Dijagnostiku mentalnih poremećaja kao da to nije psihološki poremećaj i naravno promjenili su!!!

Intresantan podatak sa kojim ću završiti jeste podatak o promjeni DSM-a (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) . Nekada je to u Dijagnostici psiholoških poremećaja bio u grupi mentalnih poremećaja svjetske zdravstvene organizacije, a danas se i to promjenilo.Najnovije izdanje američke verzije popisa, DSM-a (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), kako javlja Associated Press, zamijeniti će izraz „poremećaj rodnog identiteta“ s „rodnom disforijom“, nakon što su se godinama američke udruge psihologa borile za to, upozoravajući kako izraz stigmatizira transosobe, jer djeluje kao da ih se klasificira pod mentalno bolesne osobe. Homosekusalnost je bila dijagnosticirana prema DSM-u kao bolest do 1973. godine. Kako kaže Dana Beyer, koja je pomogla društvu psihologa iz Washingtona da naprave preporuke za klasifikaciju na području roda i seksualnosti, novi izraz implicira privremeno stanje, a ne sveobuhvatan poremećaj. Zbog toga između ostalog zakonski ce moci usvajati djecu jer tužba na takvu osobu više neće imati značaj kao npr sto je bio slučaj u transžene iz Utaha kojoj pokušavaju oduzeti djecu pod argumentom da je njena dijagnoza „ozbiljna kronična bolest koja bi mogla naškoditi djeci“. Psiholozi trenutačno pokušavaju provesti i reviziju simptoma, ne bi li ograničili skupine na koje se dijagnoza odnosi. Ukoliko im to uspije, dijagnoza bi isključivala djecu koja nisu rodno konformna, ili odrasle osobe koje su završile tranziciju.

 

Reci: “Gospodar moj naređuje – pravednost. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti.
On jednima na Pravi put ukazuje, a druge, s pravom, u zabludi ostavlja, jer oni, mjesto Allaha, šejtane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade.” (A’raf 28-30)   

“Reci: “Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdano nasilje, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.” (A’raf 33)

“Ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje Njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano. Ali kada im izaslanici Naši dođu da im dušu uzmu, upitaće: “A gdje su oni kojima ste se, umjesto Allahu, klanjali?” – “Izgubili su nam se” – odgovoriće, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili.” (A’raf 37)

 

 


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti