Dva mora

0
Posted March 17, 2013 by Ha Mim in

Uzvišeni Allah kaže:

 “Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i ona se ne miješaju ” (Ar-Rahmam, 19, 20) “A kada Musa reče momku svome: “Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići!”(Al-Kahf: 60) Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi; “ (An-Naml,  61) “Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno – voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite; ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja Njegova, da biste bili zahvalni.” (Fatir, 12) 

Ova, Kur’anom saopstena, karakteristika mora – da se međusobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne mijesaju – u nedavnoj proslosti otkrivena je od strane okeanografa.

Ustanovljeno je da se, zbog prisutnosti jedne fizicke snage, nazvane povrsinski napon, vode susjednih mora ne mijesaju. Povrsinski napon, koji proizlazi iz razlicite gustine mora, gotovo poput zida sprečava međusobno mjesanje voda.

Sredozemno more i Atlanski okean imaju velike valove, jaka strujanja i plimu i oseku. Iako se voda Sredozemnog mora na Gibraltaru susrece sa vodama Atlanskog okeana njene karakteristike (gustoca, temperatura i toplota) ostaju nepromjenjene. Pošto između ova dva mora postoji jedna nevidljiva granica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Preuzeto iz: ‘Kur’anske mudžize’, autora Harun Yahja)

 

 


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti