Izgovaranje riječi “Allah” kao psihološka terapija

0
Posted September 20, 2012 by ehli bejt in

“Reci: “Šta mislite, ako je Kur’an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete – ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivrječju dalekom od istine?”Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?” (Fussilat, 52-53)

U nastavku je istiniti događaj koji su sprovodili naučnici u cilju terapije svojih pacijenata. Psiholozi koji su vršili ovo istraživanje nisu muslimani, ali su koz svoj rad doprinjeli dokazivanju još jednog od ajeta (znakova) Njegovih.

Nizozemski psiholog,Vander Hoven,  objavio je svoje novo otkriće o uticaju učenja Kur’ana i ponavljanja riječi “Allah” kako na pacijente, tako i na zdrave osobe.

Danski profesor potvrđuje njegovo otkriće uz pomoć studija i istraživanja koji su vršeni na velikome broju pacijenata u periodu od tri godine. Neki njegovi pacijenti bili su nemuslimani, dok im drugi nisu govorili arapski jezik te su obje ove grupe učene kako da pravilno izgovore riječ “Allah”. Rezultat je bio odličan, naročito kod onih koji pate od od potištenosti i napetosti.

“El-Watan”, saudijska dnevna novina, objavila je da su citirane riječi psihologa koji rekoše da su muslimani koji mogu čitati arapski jezik i (učiti) Kur’an redovno, u stanju sebe zaštiti od duševnih bolesti.

Psiholozi su objasnili kako svako slovo u riječi “Allah” sudjeluje u liječenju duševnih bolesti.

U svojoj studiji, spomenuti naučnik istakao je da izgovaranje prvoga slova riječi “Allah”, slova “A”, oslobađa respiratorni sistem i kontrolira disanje.

Dodao je da izgovaranje velarnoga konsonanta “L”, u skladu sa arapskim jezikom – jezik treba lagahno dodirivati gornji dio nepca i napraviti kratku stanku (pauzu) a potom konstantno ponavljajući istu pauzu, olakšava udisanje.

Također, izgovaranje posljednjega slova, a to je slovo “H”, omogućuje vezu između pluća i srca, a ta veza kontrolira otkucaje srca.

 “Znaš li da ime Njegovo ima iko!”

(Merjem, 65)

“One koji vjeruju, i cija se srca, kada se Allah spomene  smiruju, a srca se doista  samo spominjanjem Allaha smiruju.”

(Er-Ra’d, 28)

 

 

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti