Vehabijske sufije i njihova potvora

0
Posted April 29, 2013 by Ha Mim in

Kada smo počeli sa našim pisanjem i istraživanjama na temu vehabizma kao negativne pojave, koja razara muslimansko tkivo i širi nered diljem muslimanskoga svijeta, znali smo da će nam se suprotstaviti desetine i stotine onih koji ne mogu i nemaju hrabrosti sagledati činjenice i istini pogledati u oči.

Kad smo počeli pisati o Muhammedu a.s. kao milosti od Allaha, o Njegovoj a.s. porodici i ljubavi prema njima i ashabima, o rušenju turbeta i mezarluka Allahovih evlija, o brutalnoj nekulturi prema drugima i drugačijima, o udaranju žena i marginalizaciji žene u nekim islamskim društvima, o nevjerodostojnosti nekoliko hadisa na kojima vehabije zasnivaju svoju ideologiju, koji npr. Muhammeda a.s. predstavljaju kao ubicu, ženskaroša (o čemu je uostalom pisala i neka ranija ulema za šta smo podastrli konkretne dokaze i djela), znali smo da će sa svih strana na nas da se sruči kritika onih koji „u ime islama“ (a krijući se iza islama) šire svoje bolesne ideologije.

Znali smo unaprijed da će nas nazvati šiijama, rafidijama, sufijama, kjafirima, onima koji su na ivici da izađu iz vjere, itd…Najsmješnije je to što od samog početka mi ne samo da tvrdimo da nismo šiije, već čak ukazujemo na mnoge negativnosti kod šiija, poput njihovog negativnog stava prema nekim ashabima, itd..Naša ljubav prema Poslaniku a.s., Hz. Aliji i Ehli Bejtu ne sprečava nas da isto tako volimo hz. Ebu Bekra, Hz. Osmana, Hz. Omera, hz. Aišu i sve Poslanikove a.s. ashabe. Jasno nam je bilo da će većina vehabijskih simpatizera na samu našu spomen ljubavi prema hz.Aliji i Ehli Bejtu, proglasiti nas šiijama i otpadnicima, kao što nam je bilo i jasno da ćemo imati i veliku podršku naših čitalaca, kojih je jako mnogo i koji sa nama dijele svoje stavove.

Međutim, iznenađenje je pojava nekih tzv. sljedbenika jednog od tarikata, koji imaju svoju grupu na facebooku, gdje nas otvoreno prozivaju, suprotstavljajući se sadržaju naše stranice na jedan krajnje nizak način, šireći poluinformacije ili dezinformacije. Mi ih, naravno, nećemo direktno spominjati kao što ne imenujemo nikoga pojedinačno (već ukazujemo na neke bolesne ideologije), jer smatramo da nije kulturno spuštati se na taj nivo, na kojemu su ti pomenuti ljudi koji o nama šire laži. Osnivač njihovog tarikata, kao i osnivači svih poznatih sufijskih tarikata su velikani kojima mi ne možemo biti ni prašina ispod njihovih nogu, i to su ljudi koji bi dali svoje živote da Allahova riječ bude gornja i da odbrane čast Poslanika a.s. i Ehli Bejta, od koga mnogi među sufijskim učiteljima, uostalom, i vode porijeklo.

Međutim, mnogi se danas kite perjem nekih od tih velikana i nazivaju sebe pripadnicima njihovog puta, iako se sa njima, kako narod kaže – ni u prolazu nisu sreli. Mnogi od njih prikazuju se ljudima kao sljedbenici pojedinog sufijskog pravca i javnosti se prodaju za neke veličine, a ono, kad prođe malo vremena, Allah iznese na vidjelo da im je nijet bio skupljanje murida, simpatizera, skretanje pažnje, jer inače, nikome ko ih stvarno poznaje, nisu uopšte zanimljivi. Elem, ta pomenuta grupacija također je na početku tvrdila da smo mi šiije, pa onda kad su vidjeli da nismo, tvrdili su da imamo nešto protiv Buharije i Muslima, iako smo argumentirano pisali o mogućoj nevjerodostojnosti svega nekoliko hadisa o kojima je i ranije pisala mnoga ulema. Pa su onda, kad nisu znali šta će, pisali o našim gramatičkim greškama, problemima sa transkripcijom, itd…

Najnovija gnusna laž i potvora na nas je da mi širimo učenje dr. Adnana Ibrahima, jednog alima, sa kojim se u nekim pitanjima slažemo, a u nekima ne slažemo, što je na kraju krajeva i prirodna odlika normalnih ljudi. Iznijećemo ispravan stav svakog čovjeka, bez obzira je li on derviš, selefija, efendija, ljekar, Turčin, Palestinac, Iranac, Amerikanac, kao što ćemo i kritikovati bilo čiji neispravan stav. Mi smo na našoj stranici postavljali neke klipove Adnana Ibrahima u kojima on ukazuje na opasnosti vehabizma i sa njim se po tom pitanju u potpunosti slažemo. A ovi jadnici koji sebe predstavljaju sljedbenicima tarikata odmah su požurili kazati kako Adnan Ibrahim ne vjeruje u pojavu Isa a.s. i hz. Mehdija, i to su predstavili kao da je naš stav. Jadno i bijedno. Naravno da mi vjerujemo u pojavu Isa a.s. i pojavu hz. Mehdije, koji će ujediniti cijeli svijet u dobru i milosti, da u to ne vjerujemo ne bismo ništa od ovoga ni pisali.

Ovo o čemu mi pišemo samo je dokaz da je vehabizam stanje svijesti, da je to mentalitet kojeg ima i među dervišima i među političarima i u svim drugim grupacijama koje ne podnose bilo koga ko ima drugačiji stav.

Hvala Allahu mi imamo veliki broj simpatizera i među ulemom i među većinom ljubitelja tarikata i među mnogim drugim obrazovanim i neobrazovanim čitateljima, sa kojima razmjenjujemo diskusije. Naša stranica je otvorena za sve koji hoće promovirati ljubav prema Muhammedu s.a.v.s., Njegovoj a.s. porodici, ashabima, prema Allahovim evlijama, i za one koji će imati jasan i glasan stav da niko nema pravo rušiti islamsku arhitekturu, kaburove Allahovih evlija i da niko nema pravo druge proglašavati otpadnicima i neprijateljima, na osnovu njhovih laži i poluinformacija..

Da nas Allah sve pomogne i učvrsti na Njegovom putu!

Ha-Mim.net


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti