O vehabističkoj ideologiji

0
Posted April 10, 2013 by ehli bejt in

Kada sam odlucio da napisem ovaj post imao sam u nijetu da navedem neke znacajne tacke koje trebamo imati na umu vezano za vehabisticku ideologiju, i uporedo da navedem kako Allahovi iskreni robovi reaguju po istim pitanjima.

Među tim bitnim tačkama je:

• Optuzba pojedinca bez strucnog suda za odredjeno pitanje 
Kada govoriom o ovoj tački znamo da ispravan stav vjernika je da se ne optuzuje pojedinac (za osudu pojedinca se koristi sud specjalizovan za određeno pitanje) nego se samo kritikuje odredjeni pravac tj. njegove vođe i nepravilnosti koje se šire određenim pravcem.

-Za razliku od ovog stava vehabije su spremne optuziti i donijeti odluku o pojedincu bez strucnog suda i bez dokaza npr.lahko tvrde da je neki insan nevjernik, rafidija , musšik ili novotarijaš itd.(svaki puta kada sam iznjeo kritiku na račun pojedinaca kao npr.Ibn Tejmija ili Muhmed ibn Abdulvehab, nisam iznosio svoje misljenje nego sam prenio misljenje i stavove većine uleme o pojedincima za razliku od vehabija koji donose stav o pojedincu na osnovu vlastitih bizarnih mišljenja kao što je bila i prakas Ibn Tejmije i njegovih ucenika (Abdulvehaba I njegovih bandita).

• Poznavanje pravila po pitanju rasprave 
Ispravan vjernik i ako se upusti u raspravu (ako vidi da će rasprava biti korisna) ne odstupa od teme tj. zna o čemu se raspravlja i pitanja i komentari su vezani za temu ,iznosi vjerodostojne i argumentovane dokaze o temi ,ne koristi ružne rijeci i termine da vrijeđa druge .

-Međutim vehabije nikada ne odgovaraju na postavljena pitanja sa argumentima i u raspravi se koriste uvredljivim i neprimjernim riječima.

• Razumjevanje oko širenja ideologije 
Vehabije su u uvjerenju da je njihova ideologija jedina ispravna, pa tako na druge gledaju kroz prizmu da su ili nevjernici kao što kazu za šije i mutezilije, ili mušrici kao sufije ili novotarijasi i zalutali u vjeri, kao što su po njima bili imam Ebu Hanifa, Imam Šafia i Imama Muslim (često kriju njihovo misljenje o četri osnivača mezheba).
Za širenje ove svoje ideologije imaju ogromnu finansijsku pomoc od strane Saudiske Arabije i Katar koji važe za glavne vehabisticke centre. Upravo iz tog razloga gdje god se nađu otvaraju Islamske centre, štampaju knjige i brošure koje djele besplatno a putem kojih šire svoju ideologiju, takođe, obezbjeđuju besplatno školovanje studentima sa čitavog svijeta, u centrima vehabizma kao npr.Saudijska Arabija a sve sa ciljem da se širi ideologija i uvjerenje da su oni jedina ispravna i spašena grupa.

Mi nemamo takav pristup, nasa idelogija je nasa vjera koja znači širenje i traženje istine gdje god da se nađe i pojavi to znači da sebe ne smatramo jedinom ispravnom i spasenom grupom vjernika.
Takodje, termin “Ehli Sunnet ve Djemaah”, ne prisvajamo samo sebi kao što to čine vehabiski banditi.

• Stav oko rasporeda prioriteta 
Kod vjernika prvenstvo se daje čiscenju srca, osvjetljenju razuma (sa pravim znanjem) i ispravan islamski odgoj, kao temelj da bi pojedinac mogao biti podrška na ispravnom putu svojoj porodici i koristan čitavoj zajednici i svim ljudima bez obzira na njihovu rasu, vjeru i ideologiju.

-Za razliku od ovakog stava, kod vehabija se prioriteti daju neosnovnim stvarima npr.pitanje brade, skracivanje odjece, nosenje nikaba, cupanje obrva, rukovanje muskaraca i zena, dali je halal ili haram gledanje crtanih filmova (pored toga jedan vehabiski sejh El-Mundzid je izdao fetvu koja obavezuje sve muslimane da ucine sve što je u njihovim mogucnostima da ubiju Miki –Mausa, i ovo nije sala nego plod poremećene ideologije ).

• Polozaj i gledanje na zenu
Ispravni vjernici znaju vrijednost zene i priznaju njoj položaj koji joj pripada na osnovu Kur’ana i hadisa: ”Žene su ravnopravne sa muskarcima”. (hadis prenosi Imam Ahmed br.5869. I Ebu –Davud br.204.u knjizi Cistoca ,I hadis je sahih.)

-Zbog nerazumjevanja hadisa u kojim se govori o ženama vehabije čine ogromnu nepravdu prema zenama i uskracuju joj polozaj koji joj pripada. Pa na osnovu toga žena je po njima ona koja ima manje razuma, ona je ta koja svojim prolaskom ispred čovjek kvari covjeku namaz kao sto to čini prolazak crnog psa ili magarca, najveci broj od stanovnika dzehenema su žene,ne moze imati polozaj sudije i obavljati predsjednicku funkciju, ne moze sama putovati i ako je putovanje u svrhu školovanja ili liječenja.

Sve ovo je dovelo umet da danas imamo generacije djece koja su neodgojena i neobrazovana jer žena –majka nije imala priliku za svoje obrazovanje (prvenstveno, je takvo stanje u islamskim drzavama na istoku, gdje je centar vehabizma, a na zalost, i Bosna je sada na udaru).

Pored toga ovaj stav kod vehabija se širio zahvaljujuci Abdulvehabovoj ideologiji koja potice od beduinskih obicaja a on im je dao vjersku notu. Jedan od vehabija navodi govor Imama Kurtubija naveden u njegovom tefsiru Kur’ana 172/15: ”Arapi koristeći rječi ovca ,janje ponekad krava ili kamila aludiraju na ženu zbog slicnoti žene sa navedenim vrstama životinja (slicnosti u nemoci i slabosti pokornosti covjeku) i kaze na kraju teksta da se zene kao i nabrojana vrsta stoke slicne posto se sve koriste za jahanje” –ja se izvinjavam svim nasim sestrama na ovoj gruboj izjavi.
Izgleda da je taj vehabija koji ovo koristi kao dokaz zaboravio da i njegova rodjena majka kao žena po ovoj definiciji spada u istu kategoriju ove stoke.

• Posebna tacka koja je vrlo bitna kako ljudima olaksati a ne otezati vjeru
S tim u vezi navodim hadis Poslanika a.s. kada je bio upitan oko izbora izmedju dvije stvari uvjek je birao laksu.
S tim u vezi mi vjernicima zelimo olaksati put ka Gospodaru s.w.t.u stvarima za koje postoje dokazi da su dozvoljene olaksice.

-Međutim, vehabisticka ideologija ljudima sve prikazuje u svjetlu harama (crtanje , slikanje, kiparstvo muzika) sve je to haram, ucesce zene u javnom zivotu takođe je zabranjeno kao i nošenje odjeće u bojama, rad u bankama i na berzi a djeci se zabranjuju igracke u liku čovjeka, takođe sve inovacije koje nisu bile u vrijeme Abdulvehaba su haram.

• Stav prema Buharinoj i Muslimovoj zbirci hadisa
Vjernici znaju da je zaista samo Kur’an kao glavni izvor Šeriata i akide sacuvan od nedostataka i grešaka, a sa uvažavanjem Buharije i Muslima mi smo svjesni da njihove zbirke nisu sacuvane od nepravilnosti i gresaka, o tim greskama je pisala ulema ranijeg perioda iznoseci kritiku na nađene greske u njihovim zbirkama.

-Ali za razliku od ovog misljenja, vehabije uzimaju ove zbirke kao izvore koji nemaju nedostataka i nepravilnosti.To se vidi iz konteksta posto hadise ovih zbirki koriste kao dokaze cak i da se pojedini hadisi kose sa Kuranom i sa hadisima u drugim zbirkama i sa logikom zdravog razuma npr.hadis u kom se kaze da zena kvari namaz kad prođe ispred covjeka kao i crni pas, hz.Aisa r.a. sama je osudila takav hadis i rekla: “Zar ste svrstali nas u istu skupinu sa crnim psima i magarcima, a ja sam legla ispred Poslanika a.s. dok je on klanjao, a nije mi rekao da tim prekinim Njegov (a.s.) namaz. (za akadamsku polemiku oko ovog hadisa i lanca prenosioca imate moj vec navedeni e-meil, a insAllah imam u planu da u buducnosti pišem opsirnije o ovom hadisu konkretno).

Iz predhodno navedenih stavova da se zakljuciti da dovođenjem vehabizma u polozaj vodece ideologije kao posljedica, desila se najveca nazadnost i propast umeta. Umjesto da covjecanstvo kao sto je bilo tokom historije od muslimana i Islama uzima dostignuca iz oblasti prirodnih nauka –matematike, hemije –medicinskih otkrica filozofije i drugih drustvenih nauka zahvaljujuci Abdulvehabu i njegovim ideoloskim potomcima sada čovjecanstvu na prvom mjestu plasiramo misvak i rusenje obiljezja starih civilizacija kao sto su vehabije porusile Budisticke statue u Afganistanu.

U istoriji su ljudi citali djela nasih poznatih i priznatih stvaraoca kao Ibn Ruzd, Ibn Haldun, Ibn Sina, El-Kindi, El-Farabi, El-Gazali a u kasnijem periodu djela od Muhameb Abdu, Rasid Rida, Muhamed Ebu Zehra i drugih, medjutim sada ih bombardujemo litereturom i djelima Ibn Tejmijen, Ibn Kajima, Ibn Abdulvehaba, Ibn Usejmin i Ibn Baza.
Posebno smo popularni po fetvama obaveznog sunecenja zenske djece, zabrani rukovanja izmedju muskaraca i zena, a fetva o ubistvu Miki Mausa po svaku cjenu je postigla puni pogodak u pokazivanju sustine vehabizma.

Interesnatno prevodili su i stampali knjigu o Poslanikovoj a.s. medicini od Ibn Kajjima, sirom svjeta međutim kad se razbole trče u najekskluzivnije zapadne bolnice ili u njihovim državam ili na sam zapad, a taj zapad nam sada plasira zadnja tehnicko tehnoloska dostignuca i plasira na trzista najsavremenije automobile i medicinsku opremu, pa kako to da vehabije prihvataju sve ovo sa zapada i koriste svakodnevno.

Na kraju što bi rekao jedan moj ahbab nestace nafte i nestace sa njom i vehabizma .

P.S.

– Svaki svoj post upucujem svojoj braci i sestrama a ne vehabijama, posto znam da njihov problem nije in ratio (u razumu) nego u srcu, a to tvrdim na osnovu njihovog stava prema porodici Bozijeg Poslanika a.s. a narocito stav prema h.z.Aliji r.a, posto kaze Poslanik a.s.u hadisu: ”Zaista Aliju vole smo vjernici a mrze munafici”, pa razmislite o svom stavu.

– Zaista mi se ne sviđa kada se braca i sestre upustaju u debatu sa vehabijama posto Allah s.w.t .kaze u Kur’anu: ”Okreni se od neznalica”.

– I na kraju za sve one mudre, nacitane, naobrazovane koji smatraju da ne trebamo iznositi ove cinjenice o vehabijama da se ne pravi razdor neka malo dublje sagledaju da se razdor pravi tamo gdje se vehabije pojave, i njihova sutnja siri razdor do ogromnih mjerila, a svi koji smatraju da ne treba iznositi pravu sliku vehabisticke engleske ideologije, molim da Allah da budu u vjecitom boravistu s njima.

 

By Quranic


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti