Iz života ashaba Osmana ibn Affan r.a.

0
Posted April 22, 2013 by in

Rekao je Allahov Poslanik a.s.: „Osman je moj prijatelj na dunjaluku i ahiretu!“

 Osman ibn Affan je mlađi šest godina od Poslanika,a.s. Srednje je visine, guste brade i kose, veoma lijepog izgleda i morala. Kurejšije su ga mnogo voljele zbog njegovog plemenitog morala i lijepih svojstava. Poznat je pod nazivom „Vlasnik dva svjetla“. Nazvan je tim imenom jer je oženio dvije Poslanikove, a.s., kćerke. Prva žena mu je bila Rukajja, kćerka Poslanika, a.s., koja je preselila na Dan pobjede na Bedru.  Arapi govore da nisu vidjeli supružnike koji su se više voljeli od Rukajje i Osmana, Allah bio zadovoljan njima! Nakon njenog preseljenja, Osman je bio mnogo tužan i Poslanik, a.s., ga je često znao zateći kako plače. Nakon vremena Osman r.a. se je oženio drugom kćerkom Allahovog Poslanika a.s. Ummu Kulsum, r.a.

Aiša, r.a., priča: „Poslanik, a.s., je sjedio i svoje stopalo je spustio na Osmanovo. U to Poslaniku, a.s., poče silaziti Objava. Osman je pisao, a ja sam brisala znoj sa Poslanikova čela.“ Govorio je: „Piši, Osmane!“ Aiša, r.a., je kasnije govorila: „Allah daje ovakav polažaj samo ljudima koje Poslanik, a.s., smatra vrijednim toga!“

Osman, r.a., je bio onaj kojeg su se stidjeli čak i meleci. O tome nas je obavjestio Poslanik, a.s. Kada je jednog dana sjedio u kući zadignute košulje. Ebu Bekr, r.a., zatraži dozvolu za ulazak, pa mu Poslanik, a.s., dozvoli, ali se ne pomjeri, niti pomjeri košulju. Nakon Ebu Bekra, Omer, r.a., zatraži dozvolu za ulazak, pa mu Poslanik, a.s., dozvoli, ali se isto tako ne pomjeri. Nakon nekog vremena, dozvolu za ulazak zatraži Osman, r.a., pa Poslanik, a.s., ustade, izravna odjeću i sjede. Neko vrijeme su razgovarali, a nakon toga Osman ode.

Nakon Osmanovog odlaska, Aiša, r.a., je upitala Allahovog Poslanika, a.s., za razlog takvog ponašanja, a Poslanik, a.s., joj odgovorio: „Aiša, Osman je stidljiv i sramežljiv čovjek, pa se bojim, ako bi me vidio u onakvom stanju, da bi se postidio iznijeti mi ono radi čega je došao. Zar da se ne stidim čovjeka kog se stide meleci!?“

Poslanik, a.s., je rekao: „Ko kupi bunar Ruma da sa njega piju muslimani, imat će takav bunar u Džennetu!“ Osman, r.a., je kupio taj bunar i napojio muslimane sa njega, pa je to Allahovog Poslanika, a.s., mnogo obradovalo i rekao mu da za njega ima Džennet.

Osman je opremio vojsku Tebuka, na šta je Poslanik, a.s., rekao: „Osmanu neće naškoditi ništa nakon ovog dana!“ Kada je Poslanik, a.s., rekao: „Neka svako od vas uzme svoga bliskog prijatelja!“, pa je Poslanik, a.s., uzeo za ruku Osmana i rekao: „Osman je moj prijatelj na dunjaluku i ahiretu!“

U posljednjoj hutbi, nakon smutnje i potvore na ashabe,nezadovoljstva od strane licemjera, Osman r.a. je govorio: ” Reče Ibn Zubejru:’ Jesi li čuo Allahovog Miljenika a.s. da kaže: Osman ibn Affan je moj miljenik u Dzennetu- zavapi Osman. Zubejr reče: ‘Svjedočim je to rekao Allahov Poslanik a.s.!’ Osman reče: Kunem vas Allahom zar se Poslanik a.s. nije ispeo na Uhud i rekao: ‘Smiri se Uhude na tebi je Vjerovjesnik, Iskerni i dva šehida!’ Iskreni je Ebu Bekr r.a., prvi šehid je Omer r.a. a drugi sam ja!” Ashabi rekoše: ‘Da svjedočimo to!’  Da li sam ja izazvao sumnju, jesam li napustio vjeru ili vam otuđio nešto?Zbog čega ćete se boriti protiv mene?Pa zar nećete posvjedočiti o ashabi Allahovog Poslanika a.s., da sam nevin sve dok se ne susretnem sa Allahovim Poslanikom?”

Osman r.a. je u četvrtak usnio san u kojem je vidio Allahovog Poslanika a.s., kako mu govori: “Osmane, more te žeđu! Da, Allahov Poslaniče!; More te i glađu! Da Allahov Poslaniče!; Opkolili su te Osmane! Da, Allahov Poslaniče! Osmane, želiš li da sutra postiš, a iftariš se sa nama?; Da, Allahov Poslaniče!” Osman r.a. se probudi iz sna sa osmjehom na usnama.

Pobunjenici licemjeri i smutljivci, provalili su u kuću časnog ashaba, onog kome je obećan dzennet još za života, dok je Osman učio časni Kur’an i postio. Učio je ajete sure El-Baqara: “Allah će te sigurno od njih zaštiti, jer On sve čuje i sve zna!” 

Jedan nesretnik udari Osmana r.a. po ruci i odsječe mu je. Osman reče: “Allahu ekber! Znaš li da je ova ruka pisala Objavu Allahovom Poslaniku a.s.!?”Priđe Osmanova žena Naila da ga zaštiti ali joj odsjekoše prste. Zatim pristiže drugi čovjek i udari Osmana r.a. metalom po plećki. Osman reče: “Hvala pripada Allahu!” Zatvori Mushaf koji bijaše natopljen njegovom krvlju. Prozbori:“Allahu moj, o Ti Veličanstveni i Plemeniti, uzimam te za svjedoka da sam se strpio, kao što mi je to preporučio Tvoj Vjerovjesnik!” 

Osman r.a. je ubijen u petak 18. zul-hidzreta i sahranjen na mezarju Jennetul Baqie.

 

 

Halife Allahovog Poslanika a.s.; Amr Halid


About the Author0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti