Poslanikov a.s. govor o pojavi smutnje

0
Posted April 8, 2013 by Ha Mim in

Od Abdullaha ibn Omera se prenosi da je Vjerovjersnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allahu naš, blagoslovi nam Šam! Allahu naš, blagoslovi nam Jemen!“ Rekoše: „I naš Nedžd!?“ Poslanik reče: „Allahu naš, blagoslovi nam Šam! Allahu naš, blagoslovi nam Jemen!“ Rekoše: „Allahov Poslaniče, i naš Nedžd!?“ Kaže Abdullah ibn Omer: „Mislim da je treći put rekao: „Tamo će biti potresa i smutnji! Tamo će izaći šejtanov rog!“ (Buhari 4. Kilabul-fiten. Babul-lileni minel-mešrik. )

Muslim, takodjer, u svojoj knjizi, poglavlje El-fiten donosi više predaja u vezi s ovim. U jednom Poslanikovom s.a.w.s. hadisu stoji: “Upravo sa ovog podrucja (Nedzd) ce da se pomoli glava nevjerstva.”

U ovom hadisu se govori da će se šejtanska skupina pojaviti iz Nedžda. Ibn Hadžer al-Asqalani u svojoj knjizi Fathul Barije, objašnjavajući ovaj hadis je rekao: ” Ashab koji je rekao ‘i naš Nedžd’ je iz regije Hidžaz “, a to je pobijanje tvrdnje nekih da je Nedžd u Iraku. I još jedan dokaz iz istog hadisa je da je Poslanik s.a.w.s. izašao iz Ajišine r.a. kuće u Medini i pokazao na istok i rekao : „Odatle će se pojaviti šejtanova skupina“ i u drugom hadisu pripovijeda i sam Ibn Tejmijje u svojoj knjizi ona se zove Bayan Talbees al-Gahmeeya „šejtanova skupina će izaći sa ISTOKA“. Tu nema sumnje, istočno od Medine je Nedžd-Hidžaz i nemoguće je da je Irak.

Polazna tacka vehabizma, posredstvom Muhammed ibn Abdulvvehaba, bila je regija Nedzda, koja je sve do danas ostala središte vehabizma. Sve politicke i vjerske vođe vehabizma su porijeklom iz Nedzda, tj. njihovo politicko vodstvo je u rukama porodice Saud, potomaka pomenutog Muhammeda ibn Saud en-Nedzdija, dok je njihovo vjersko vodstvo sve, do skora bilo ograniceno na porodicu Sejh, potomke pomenutog Sejha Muhammeda ibn Abdulvvehab en-Nedzdija. Tek nedavno ovo vodstvo biva prošireno i na alime iz drugih porodica, uz uslov da su porijeklom iz Nedzda. Do sada nijedna osoba koja nije bila porijeklom iz Nedzda nije mogla postati clan Vijeca velikih alima -“Hej’atu kiberil-‘ulema” (ideološki vrh vehabizma, bolje receno: Vatikansko vijece vehabija)

Također smatraju posjećivanje mezara Poslanika s.a.w.s. činom širka. Pa šta oni kažu o hazerti Fatimi r.a.. Al-Hakim u 1. tomu al-Mustadrak pripovijeda da je hz. Fatima išla na brdo Uhud, moliti i posjetiti mezar svog strica Hamze r.a. i da je plakala, i to je razlog zašto je vehabistički lider Ibn Tejmijje je optužio za licemjerstvo u svojoj knjizi Minhaj Sunnet nabawiyya.

Al-Hakim u istoj knjizi u četvrtom tomu ispričao je kako je Ebu Ejub al-Ensarij r.a. (veliki ashab Allahovog Poslaniska s.a.w.s. koji je imao čast da Poslanik a.s. stanuje kod njega za vrijeme hidžre iz Mekke u Medinu) stavio čelo na mezar Allahovog Poslanika s.a.w.s. i plakao, kada je Marwan Ibn al-Hakam ga vidio upitao ga je sa negodovanjem: „Šta to radiš?!“. Ebu Ejub r.a. okrenuo lice prema njemu i rekao: „Nisam došao kamenu. Došao sam do Allahovog Poslanika s.a.w.s“.

“I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: “Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne osjetite!” (El-Bekare, 154)

Kada je sin od Poslanika a.s. Ibrahim preselio, Poslanikove, s.a.w.s., oči ispuniše suze. Abdur-rahman ibn Avf, r.a., je rekao: O Allahov poslaniče, zar i ti (plačeš)! Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Ibn Avfe, ovo je milost. Zatim je dodao: Oko mi samo suzi, a srce tuguje, a mi nećemo ništa reći čime nije zadovoljan naš Gopodar. Uistinu smo mi, Ibrahime, zbog rastanka s tobom, tužni! (Buhari)

Hazreti Fatima, r.a., znajući koliko ju je volio, voljela ga je više od sebe same. Plakala je i jecala kad joj je Poslanik, s.a.w.s., rekao da će ubrzo preseliti. Hazreti Fatima, r.a., prenosi: ‘Vjerovjesnik, s.a.w.s., mi je prišapnuo da će ga smrt zadesiti u bolesti u kojoj je preselio, pa sam zaplakala. Zatim mi je ponovo prišapnuo i saopćio da ću ja biti prva iz njegove porodice koja će poći za njim, pa sam se nasmijala.’ (hadis bilježe Buhari, Muslim i drugi). Njen otac ju je volio, a i ona je voljela njega.

Ibn Tajmije u svojoj knjizi Minhaj u osmom tomu kaže: Imam Ali r.a. je primio islam kao dječak, i postoji razlika u mišljenju o tome je li mu bio prihvaćen ili nije bio prihvaćen prelazak na islam.

A znamo sledeće sahih hadise za časnog hazreti Aliju r.a. koji se prenose od Resulullaha s.a.w.s:
“Sto se tiče tebe Alija, samo te vjernik moze voljeti i samo munafik tebe mrzi.” (Muslim 1/86, Ahmed, El-Tirmizi 1/95, 5/643, El-Nesaii 5/137, Ibn Madze 1/42 i mnogi drugi prenosioci.)
“Ko je uvrijedio Aliju, pa zaista je i mene uvrijedio” (Ahmed 3/483, El-Hakim 3/131 i rekao je da je sahih i složio se sa njim El-Zehebi, koji je bio učenik od Ibn Tejmije, Ibn Hibban15/365, i mnogo drugi prenosioci.)
“Ja sam od tebe o Alija i Ti si od mene.” (Buhari 2/260, 3/ 1357)
“Ko uzima Aliju za velijja (prijatelj i voljeni), pa zaista je mene uzeo za velijja – o Allahu ja te molim da voliš svakoga ko voli Aliju” (Mutevatir hadis.)
Zar nisu znali za hadis koji prenose i Buhari i Muslim i čitav ummeta, da je Poslanik a.s prije osvajanje Hajbera rekao: “Daću bajrak čovjeku koji voli Allaha i Njegova Poslanika a.s, i vole njega Allah i Njegov Poslanik a.s.” Čitav ummet ima slozeno mišljenje vezano za ovaj događaj, i to da je Poslanik a.s bajrak dao hz.Aliji.

Ima neke uleme kao što je Albani koji je rekao kako je zeleno kube iznad Poslanikovog mezara idol i treba biti uništen.

Za razliku od ovoga Kralj Abd al-Aziz ibn Sa’ud Saudijske Arabije osobno intervenirao, na savjet od uleme vehabija, da sačuva i ostavi netaknute grobove i grobnice Ibn Tejmijje i njegovog učenika Ibn Kesira.(u Siriji, Damask, slika prikazuje njihove grobnice). Ili posljednje naočare koje je nosio njihov “šejh” Ibn Usejmin, posljednje pero kojim je pisao mora biti sačuvano u posebnom muzeju “Ibn Usejmin” koji su u počast njemu izgradili. (vidi više na: http://www.ha-mim.net/Zanimljivosti-detail/kontradiktornost-vehabija-saudijaca-u-njihovom-pogledu-sirka/)

Vehabijska banda je veliki neprijatelji poslanika Muhammeda (صلى الله عليه و آله وسلم), njegovog Ehlulbejta r.a., ashaba, i svih muslimana. Pod krinkom ‘čistog islama’, oni zapravo pokušavaju cijelo vrijeme da razore i unište sve što ima veze sa časnim Poslanikom s.a.w.s., Njegovom (a.s.) prelijepom porodicom i časnim ashabima i dobrim Allahovim robovima (evlijama).

Molimo Allaha (سبحانہ و تعا لی) da se spasi čast, ugled i poslanik  Muhammed(صلى الله عليه و آله وسلم), najvrijednija duša radi koje sve stvoreno bi, ‘Milost svim svjetovima’,  da Uzvišeni Allah spasi (سبحانہ و تعا لی) i cijeli islamski svijet od ugnjetavanja tih ljudi.


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti