Posjećivanje mezara ‘Turbe’ Allahovih evlija i klanjanje namaza

0
Posted March 27, 2013 by Ha Mim in

Pitala me jedna draga osoba nakon sto je pročitala clanak u jedom casopisu, u kojem pisac tvrdi da je strogo zabranjeno u Islamu posjecivanje mezara ” Turbe ” Allahovih evlija i klanjanje namaza u džamijama koje imaju u njihovom sklopu mezar “Turbe”.
I naravno da je pisac navedenog teksta kao glavne dokaze naveo sljedeće Hadise:
1- Hadis koje prenose Buhari i Muslim od Poslanika a.s da je rekao ” Allah je prokleo jevreje i kršćane, zato sto su pravili od kabura njihovih vjerovjesnika mesdzide “, u nekim verzijama ovaj hadis ima dodatak “od kabura vjerovjesnika i dobrih ljudi “.
2- Razlicti hadisi koji nose ovo znacenje
” Nemojte se klanjti kaburima niti sjediti na njima “.
3-Praksa Bozjeg Poslanika a.s kada nije htio svoj mesdzid graditi na ostacima groblja koja su bila vječne kuće nemuslimana, pa je naredio da se iskopaju njihove kosti i premjeste na drugo mjesto.
4- Bog je ubio jevreje i kršćane zato sto su smatrali grobove njihovih vjerovjesnika i dobrih ljudi mesdzidima”.

Neću komentarisati o vjerodostojnosti spomenutih hadisa, i smatrat ću njih sve vjerodostojnim, pošto ima mnogo toga da se kaže oko kriterija primanja takvih hadisa.

Samo želim pitati toga pisca kojeg – za srecu – ne poznajem i njegovu vehabisticku neznalacku bandu nekoliko pitanja:

1- Da li je Allahov Poslanik a.s ( po vama ) govorio istinu kada je rekao u sahih hadisu ” najbolja generacija je moja generacija zatim oni koji dolaze iza nje zatim oni koji iza nje dolaze” ? I kako možemo to prihvatiti ,kada tvrdite da je ummet bio u zabludi ( po vama ) sve do pojave vašeg uzora Muhamed Ibn Abdulvahab, koji je živio između (1703- 1791)?.
2- Zašto su prve generacije muslimana šutile kada su vidjeli Turbe kako se gradi ? I zašto je njihova Ulema ne samo odobrili, nego podrzavali i preporucili to i gradili na groblju Bakiye koja nosi časne kosti od Ehlulbajta a.s i ostalih ashaba?
3- Zašto se nalaze tri mezara unutar mesdzida Bozjeg Poslanika a.s, Njegov mezar a.s, mezar od Ebu Bekra r.a i mezar od Omera r.a?
( smiješno je to, što navodi takva neznalica kao odgovor na navedeno pitanje tvrdnje, da ta tri mezara nisu bili u sastavu mesdzida nego su bili unutar sobe od Hz.Aiše r.a, i u 88 godini po hidzri, nako širenja mesdzida za vrijeme El-Velid Ibn AbdulMelik je ušla u mesdzid, i zaboravljaju namjerno da je i soba od Hz. Aiše r.a. bila u sastavu zgrade od mesdzida, također zaboravljaju da je Allah pokazao svom Poslaniku a.s kako će izgledati njegov mesdzid u budućnost i dokaz toga je hadis u kojem Poslanik a.s kaže: ” Između moga mezara , kabura, i moga mimbera je dzennetska basta”.
4- Kako je smjela Hz.Aiša r.a da klanja u svojoj sobi mnogo godina kraj tri mezara ? Zar nije znala da je to zabranjeno u Islamu i da takva praksa izaziva Allahovo prokletstvo i srdzbu? ( na žalost nije imala Abdulvahaba i njegovu bandu kraj sebe da je nauče Islam “).
5- Kako je mogao Poslanik a.s da kaže u hadisu: ” Neće biti dvije vjere na arabljanskom poluotok “, kada tvrdi Ibn Tejmijja i Abdulvahab da su gradnja i posjecivanje mezara Allahovih ljudi veliki sirk i nevjerstvo ?
6- Da li je pogriješio Božiji Poslanik a.s po vehabijama kada je rekao u hadisu koji prenosi Buhari: ” Tako mi Allaha ne brine me da ćete širk činiti poslije moga preseljenja, nego me brini da ćete se takmičiti oko dunjaluckih dobara? “.
Pa kako da obeća Allahov Poslanik a.s. da neće ummet širk činiti ,a Vehabije tvrde da je najveći dio ummeta živio i živi u dobokom širku ?
7- Da li Allah prima dovu Poslanika a.s ? I ako jest, pa kako smijete vi Vehabije to negirati sa ovim vašim poremećenim mišljenjima, zar ne zna pisac tog članka da je Poslanik a.s molio Allaha “O Allahu, nemoj dozvoliti da moj mezar bude obožavan “‘ i ako je primljena dova Poslanika a.s., onda o čemu vi petljate.
8- Da li znate da je kabur od Ismaila a.s i nekih drugih poslanika ispod mesdzida El-haram u Mekki? ( mnogo predaja tvrde to i više od toga ).
9- Da li je čitao taj pisac Allahov govor u Suri El-Kehf : ” I tako smo ucinili da oni o njima saznaju, da znaju da je obećanje Allahovo Istina, i da u Čas oživljenja nema sumnje. Kad su se međusobno o njima raspravljali , pa su rekli: “Sagradite nad njima građevinu, (mesdžid) Gospodar njihov je Najbolji znalac o njima.”Oni koji su dominirali nad stvari njihovom, rekoše: “Sigurno cemo nad njima sagraditi mesdžid.” (El-Kehf, 21.)
Naravno će vehabije odgovoriti, da su imali druge propise ili da oni koji su dominirali nisu bili vjernici, ali onaj koji zna tefsir i arapski jezik dobro, zna da podizanje mesdžida nad kaburovima stanovnika Pećine je sasvim pohvaljeno, i da nije tako ne bi Kur’an prešutio to nego bi to označio krivim.
10- Da li zna pisac toga članka šta znači riječ ” mesdžid ” na arapskom ? Da li zna da ona ne znači samo džamija nego mjesto gdje se pada na sedždu također,i što se tiče mene, ja nikada nisam vidio ni jednog muslimana koji čini sedždu turbetu ” kaburu ” niti obožava kabur.
Da li zna pisac da riječ ” Eldzulus – sjedenje ” znaci vrsiti nuždu, u hadisu u kojem Poslanik a.s. zabranio nama da sjednimo na mezaru, znači zabranio da se vrši nužda na kabur.
P.S
Nije mi bio cilj navesti sve dokaze i mišljenja Uleme, niti rasprava, pa ko hoće više od toga neka kontaktira sa mnom preko moga e-maila: quranic@ yahoo.com

Ja sam reagirao posto znam da je cilj Vehabizma ne samo srušiti i uništiti tragove Poslanika a.s. i njegovih ashaba kao sto su radili u Arabiji, nego je njihov cilj da uništi našu srčanu vezu sa Poslanikom a.s. da bi ostali bez Nura i podrške, zato ćete primijetiti da sve vezano za jačanje veza sa Poslanikom a.s. smatraju haramom ” zajednički zikr, glasni zikr, glasni salavat,posjeta mezaru Poslanika a.s, odbrana stava Ehlulbejta ….itd “

Na kraju… Volio bih pitati nekoliko pitanja normalne pametne ljude : Kako je Allah prokleo kršćane i jevreje zbog toga sto su pravili bogomolje kod mezara njihovih Poslanika a.s, kada kršćani imaju samo jednog Poslanika Isaa a.s, i oni sami tvrde da nije pokopan niti kabura imao, a sto se tiče jevreja,znamo da su oni su ubili većinu Poslanika njihovih a nisu ih obozavali, čak i one Poslanike njihove koje su voljeli neznamo gdje su im mezari kao Sulejman i Davud a.s.Još jedno pitanje, dali su svi jevreji i kršćani prokleti i musrici? Ako jesu pa zašto je onda dozvoljeno ženiti se od njih i jesti njihovu hranu? Da li ima razlike između Ehlulkitab i musrika, ili je sve kao salata ? Ja, zaboravio sam vam reci da je Imam Buhari koji prenosi ovaj hadis rekao na početku njegove knjige Velika historija ” Pisao sam ovu knjigu kod mezara Božijeg Poslanika a.s. “

I Allah selamet

 

By Quranic


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti