Liječenje zvukom

0
Posted May 15, 2012 by Ha Mim in
U Kur’anu se kaže:”Mi smo vam poslali Kur’an u kojem je lijek i milost, za one koji vjeruju”Poznato je da se zvuk još od davnina koristio kao sredstvo liječenja, pronađeno je mnoštvo knjiga koje govore u prilog tome.
Stvaranje po Kur’anu počelo sa riječi “KUN”, čime se opet vračamo na zvuk i vibracije.Sudnji dan će se oznaćiti  zvukom. Sve što je u Kosmosu proizvodi frekfencije i vibracije, svaki atom proizvodi vibracije,svaki oragan ima frekfenciju, i svaka boelst je poremećaj te frekfencije.
Naš organ vibraciju pretvara u podatak dostupak za razumijevanje.Moderna znanost pokušava da  utvrdi frekfencije pojedinih organa, kako bi sa istim liječila oboljeli dio. Dr. Ahmed E. Kadi  je vršio istraživanje djelovanje zvuka,tj.frekfencije učenja Kura’na na muslimana i ne muslimana, i došao je do zaključka da ajeti iz Kur’ana regulišu krvni pritisak, dovode otkucaje srca u ravnotežu i opuštaju mišiće.
Poslanik a.s kaže:

“Primjer učenja na glas i u sebi, je kao primjer otvorene boce mirisa i zatvorene boce.”

Poslanik a.s takođe u hadisu kaže:” Za svaku bolest postoji lijek, kada je bolest tretirana sa pravim sredstvom, biće izliječena Allahovom voljom.”
Preuzeto sa http://www.quranicstudies.com/articles/medical-miracles/the-healing-sound.html
Komentar autora:Poznato je da se u  budizmu i drugim religijama istoka vibracije, tj.zvuk, koristi kao sredstvo liječenja od davnina


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti