Jabuka i zdravlje

0
Posted January 25, 2013 by Ha Mim in

Plod jabuke sadrži oko 85% vode, a 100 grama jabuke ima energetsku vrijednost od oko 53 kilokalorija.Najbolja i najbogatija korisnim sastojcima je svježa jabuka, pa se zato ona najviše preporučuje. Jabuka je dobar antioksidans i djeluje protiv bakterija i virusa.

Plod jabuke sadrži mnoge korisne sastojke:

 • belančevine (u manjem obimu); biljna vlakna, biljne masti,vitamin A,vitamin ,vitamin C,gvožđe,eterična ulja,kalijum,kalcijum,karotin,magnezijum,minerale,natrijum,oligo elemente,organske kiseline,pektin,proteine,sumpor,ugljene hidrate,fluor,flavonoide,fosfor,hlor,celulozu, šećer (fruktozu i glukozu).
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Jedite jabuku na prazan želudac, jer ga ona i pročišćava.”

(Mekarimul ahlak, sv. 1., str. 375., predaja 1248.; Biharul Envar, sv. 66., str 177., predaja 37.)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Četiri stvari produžuju život: … i jedenje jabuke ujutro.”

( El-Meva’izul ‘adedijje, str 211.)

Poznate su i sledece predaje:

1. Imam Ali je rekao: “Jedite jabuku, jer ona pročišćava želudac.” (El-Kafi, sv. 6., str. 357., predaja 11.)

2. Imam Sadik je rekao: “Jabuka je pročišćivač želudca i čini ga mirišljivim.” ( El-Kafi, sv. 6., str. 355., predaja 1.)

3. U knjizi El-Mehasin Ishak bin Mutahhar prenosi od Imama Sadika da je rekao: “Jabuka čini želudac olakšava želudac.” Također, rekao je: “Jedi jabuku! Jer ona umanjuje (tjelesnu) temperaturu, unutrašnjosti tijela podaruje hladnoću, te otklanja i vrućicu (povišenu temperaturu).” U drugoj predaji stoji: “Uklanja i koleru!” ( El-Mehasin, sv. 2., str. 368., predaja 2284.; Biharul envar, sv. 62., str. 93., predaja 1.; Ibid, sv. 66., str. 171., predaja 20.)

4. Imam Sadik je rekao: “Vašim bolesnim od vrućice dajte jabuku, jer nema ništa korisnije od jabuke.” (El-Kafi, sv. 6., str. 356., predaja 9.; El-Mehasin, sv. 2., str. 368., predaja 2285.; Ileluš šerai’, str. 464., predaja 11.; Tibbul eimme, str. 59.; Mekarimul ahlak, sv 1., str. 374., predaja 1247.; Biharul envar, sv. 62., str. 140., predaja 2.)

5. Imam Sadik je rekao: “Kada bi ljudi znali šta je sve u jabuci svoje bolesne ne bi liječili ni sa čim osim njome. Znajte da je jabuka najkorisnija stvar za srce kao i njegovo pročišćenje.” (Tibbul eimme, str. 135. i 53.; El-Kafi, sv. 6, str. 357., predaja 10.; El-Mehasin, sv. 2., str. 368., predaja 2286.; Biharul envar, sv. 66., str 175., predaja 33.)

6. U knjizi De’aimul islam se prenosi o Imamu Sadiku: “Jedna osoba je poslala pismo Imamu u kojem ga obavještava o prisutnosti kolere u njihovom mjestu. Imam Sadik je u odgovoru napisao: ‘Prihvati se jabuke i jedi je!’ On je ovo uradio nakon čega je i ozdravio. I rekao je Imam: “Jabuka umanjuje tjelesnu temperaturu i unutrašnjosti tijela podaruje hladnoću, te otklanja i vrućicu.” (De’aimul islam, sv. 2., str 148., predaja 525.)

7. El-Kafi prenosi od Muhammed bin Fejda: “Rekao sam Imamu Sadiku: ‘Neko se od nas razboli te mu ljekari narede da se suzdržava.’ Imam Sadik na to reče: ‘Međutim, mi Ehli-bejt se uzdržavamo svega osim hurme, a (svoje bolesne) liječimo sa jabukom i hladnom vodom.’” ( El-Kafi, sv. 8., str. 291., predaja 441., i sv. 6., str 356., predaja 9; El-Mehasin, sv. 2., str. 368., predaja 2285.; ‘Ileluš šera’i, str. 464., predaja 11.; Tibbul eimme, str 59.; Mekarimul ahlak, sv. 1., str 374., predaja 1247.; Biharul envar, sv 62., str. 140., predaja 2.)

8. El-Kafi prenosi od Durust bin Ebi Mensura: “Mufaddal bin Umer me je poslao kod Imama Sadika sa poklonima. Ušao sam kod njega u ljetnom danu dok je ispred njega bila tacna sa zelenom jabukom. Tako mi Allaha, bez oklijevanja sam mu rekao: ‘Neka sam žrtva za vas! Zar jedete ovo dok to narod smatra lošim?!’ Kao da me je od prije poznavao rekao mi je: ‘Večeras sam imao vrućicu. Poslao sam nekoga po jabuku i donijeli su mi je, a ja sam je pojeo. Ona iz korijena otklanja vrućicu i umanjuje tjelesnu toplotu.’ Vratio sam se svojima i našao sam ih kako imaju vrućicu. Dao sam im jabuku i iz korijena sam otklonuo vrućicu kod njih.”(El-Kafi, sv. 6., str 355., predaja 3.; El-Mehasin, sv. 2., str. 368., predaja 2288. i 2289.; Mekarimul ahlak, sv. 1., str 374., predaja 1245.; Biharul envar, sv. 62., str 93., predaja 5.)

9. El-Kafi prenosi od Mufaddal bin Umera o Imamu Sadiku: “Pred njim je spomenuta jabuka na šta on rečr: ‘Mi Ehli-bejt se ne liječimo osim posipanjem hladne vode po tijelu i jedenjem jabuke.’” (El-Kafi, sv. 6., str. 356., predaja 9.; El-Mehasin, sv. 2., str. 368., predaja 2285.; Mekarimul ahlak, sv. 1., str. 374., predaja 1247. Biharul envar, sv 66., str. 171., predaja 21.)

10. Imam Kazim je rekao: “Jabuka je korisna za nekoliko stvari, a to su: otrov, sihire, ludilo koje dolazi od stanovnika zemlje i flegmona koja je nadvladala. Ništa ne djeluje brže od nje.”(El-Kafi, sv. 6., str. 355., predaja 2.)

11. El-Kafi prenosi od Zijada ibn Mervana: “U Mekki su ljudi oboljeli od kolere. Obavjestio sam pismom Imama Kazima o tome i on mi u odgovoru napisa: ‘Jedi jabuku!’” ( El-Kafi, sv. 6., str 356., predaja 5.; El-Mehasin, sv. 2., str. 369., predaja 2290.; Biharul envar, sv. 66., str. 173., predaja 26.)

Jabuka može pomoći u liječenju nekih bolesti i tegoba:

 • avitaminoza
 • alergije
 • angina pektoris
 • arteroskleroza
 • bolesti želuca
 • bolesti zuba, grla i ždrijela
 • bronhitis, prehlade i grip
 • visok krvni pritisak
 • gojaznost
 • gubitak koncentracije
 • zatvor
 • infektivna oboljenja
 • infarkt
 • jačanje imunološkog sistema
 • kašalj
 • nadutost
 • neke vrste raka
 • nervoza
 • osteoporoza
 • otežano mokrenje
 • povišeni nivo holesterola
 • problemi sa varenjem
 • problemi sa želudcem
 • problemi sa nervima
 • problemi sa krvnim sudovima
 • problemi sa cirkulacijom
 • protiv UV zračenja
 • razdražljivost
 • sinuzitis
 • smanjenje umora
 • stabiliše crijevnu floru
 • tromboza

About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti