Allahov Poslanik Muhammed a.s. odgajatelj

0
Posted September 18, 2012 by ehli bejt in

“Jer ti si, zaista, najljepše ćudi”. (El-Kalem, 4)

Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Uistinu sam poslan da usavršim moral kod ljudi”. O svome odgoju Vjerovjesnik kaže:  

“Odgajao me je moj Stvoritelj i on me je najljepše odgojio”.

Allahov Poslanik Mu­hammed a.s. u jednom hadisu govori kako je odgajan Sulejman a.s. od svoje majke:

“Majka Sulejmana, sina Davudova, rekla je Sulejmanu: ‘Sinčiću moj! Noću mnogo ne spavaj, jer pretjerano spa­vanje čini čovjeka siromašnim na Sudnjem danu.'”

Koliko je vrijed­nost odgojiti dvije kćeri Vjerovjesnik kaže:

“Musliman, koji odgoji dvije kćeri da im i omogući vjersku i svjetovnu naobrazbu, te ih osposobi za samostalan život i li­jepo s njima postupa, biće nagraden džennetom” 

Poslanik izričito naglašava:

«Allahu je najdraži Njegov rob koji je najljepše naravi i odgo­ja».

Da bi čovjek bio koristan u islamskom smislu i na islamski način živ i poslije fizičko-biološke smrti po hadisu je slijedeći put:

“Kada čovjek umre, prestanu mu sevabi stizati, osim u tri slu­čaja: trajne sadake, nauke kojom se svijet koristi i dobrog djeteta koje mu dovu čini.”

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Svako dijete se rodi u čistoj prirodnoj vjeri islamu (fitri) pa ga njegovi roditelji odgoje (učine) kao jevreja, kršćanina ili vatropoklonika.”

Poslanik savjetuje muslimane u kom će pravcu odgajati svoju djecu:

“Odgajajte svoju djecu, u znaku ova tri svojstva: da vole pos­lanika, da vole njegovu porodicu i da uče Kur’an. Odista, oni koji znaju Kur’an napamet i vladaju se po njemu, biće pod Allahovom zaštitom – sa Njegovim poslanicima i odabranim robovima – onoga dana, kada osim Njegove, neće biti druge zaštite.”

Koliki je značaj i težina odgoja dobro ilustriraju slijedeće Poslani­kove riječi:

“Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba u duhu islama nego da svaki dan podijeli sirotinji vrijednost sadaka i fitre”. „Da neko od vas lijepo odgoji svoje dijete, bolje mu je nego da svaki dan udijeli siromasima pola sa’a (mjera za žito).“

Kakve sve posljedice i teškoće donosi neodgojeno dijete svojim roditeljima svjedoči slijedeći hadis:

“Nije ti neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš zvanje gazije, ili on tebe ubije pa postaneš šehid i zaslužiš džennet. Pravi ti je neprijatelj tvoje neodgojeno dijete koje je iz tvoje kičme poteklo. Zatim, neprijatelj ti je i tvoj imetak koji si svo­jim rukama zaradio a on ti postao jedina preokupacija”.

Šta je najveća vrijednost, najskuplja dragocjenost i najljepši uk­ras koji roditelji mogu ostaviti svojoj djeci?, odgovara Allahov Poslanik a.s.:

“Lijep odgoj je najvrednije nasljedstvo koje roditelj može os­taviti svome djetetu” ,„Najbolje što roditelj daruje djetetu jeste lijep odgoj.“

Kao što govori o značaju i veličini odgoja dvije kćeri Vjerovjesnik ističe fadilete i dobrote odgoja tri kćeri na islamski način:

“Ko na halal-način odhrani tri kćeri, lijepo ih odgoji i ljudski s njima postupa, kao nagradu zaslužuje džennet”. 

Od odgojenog mladića ili djevojke nema samo fajde on i ona, njihovi roditelji, rodbina, komšije već i ljudi uopće:

“Ko potječe od dobre i plemenite porodice i rodi se i odgoji u čestitoj sredini, njegova će prisutnost u društvu biti ugodna i poželjna”.

Jedna od stvari u odgoju djece kojoj se trebaju naučiti od najranije mladosti, čim saznaju za sebe, jeste islamski pozdrav:

“Sine moj” – rekao je Vjerovjesnik Enesu r.a. – “Kada udeš u svoju kuću, porodici nazovi selam, jer će taj selam biti bla­goslov tebi i tvojoj porodici.” 

Obraćajući se mladiću i upućujući ga osnovama odgoja, karak­tera i zaštite na oba svijeta Poslanik a.s. ističe:

“O mladiću! Budi pokoran Allahu dž.š. i pridržavaj se onoga što ti je naredio, pa će i On tebe čuvati. Poštuj Allaha i izvrša­vaj Njegove propise, pa ćeš Ga uvijek imati uza se kao zaštit­nika. Ako ti nešto zatreba traži to od Allaha. Ako ti pak po­moć zatreba i tada se obrati Uzvišenom Allahu”. 

Navedeni hadis upućuje na dva osnovna ispravna odnosa u ži­votu: Robovanje samo Allahu dž.š. i traženje isključivo pomoći od Njega. Tako se postiže neovisnost u životu i neponižavanje pred ljudima. Odgoj jednog zdravog i sposobnog mladića najviše ugro­žavaju i razdiru snažne strasti, nagoni i požuda. Koji se mladić u ime Allaha suzdrži njegove vrline i vrijednosti se uvećavaju:

“Uzvišeni Allah uzdiže i povećava vrijednost onog mladića, koji obuzdava svoje strasti i ne predaje se požudama”. 

Strasti se nikada u čovjeku ne mogu ubiti, ali se mogu kontroli­rati i kroz korito šerijata i valjan brak obuzdati. Opisujući najbolju mladost vjerovjesnik naglašava:

“Najbolja je mladost koja sliči starosti tj. kada mladić svojim postupkom, vladanjem i dobrim djelima oponaša jednog uzor­nog starca; a najgora je ona starost koja sliči mladosti kada starac oponaša mladića u odijevanju i postupcima”. 

Navodeći čovjekove jedinstvene integrativne karakterne crte Poslanik a.s. kaže:

“Čovjekova plemenitost i velikodušnost je njegova vjera, čov­ječnost – njegov razum, a porijeklo – njegov odgoj”. 

Pravi vjernici se od djetinjstva preko mladićkog doba pomoću vjere i etike odgajaju, evo kako je Allahov Poslanik a.s., savjetovao sina h. Ome­ra, Abdullaha:

“Sinko moj! Živi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik”. A sam Ibn Omer savjetujući druge, imao je običaj reći: “Kada omrkneš nemoj očekivati jutro, a kada osvaneš nemoj očeki­vati večer. Dok si zdrav, pripremaj se za bolest, a u toku živo­ta pripremaj se za smrt”.

U pogledu odgoja djece i sticanja islamskih navika i postupaka bitno je kako se Poslanik a.s. ponašao:

„Vjerovjesnik bi se služio desnom rukom u jelu i piću, zatim kod uzimanja abdesta i oblačenja odjeće, te kod primanja i davanja,  a lijevom u ostalim prilikama.“ 

Allahov poslanik a.s. nas je obavezao da naučimo svoju djecu sledeće: Prenosi se da je Allahov Poslanik,a.s., rekao:

“Podučite vašu djecu plivanju, gađanju i jahanju konja”; „Pravo djeteta nad njegovim roditeljem jeste da ga roditelj pouči pisanju, plivanju i streljačkim vještinama.“

Takođe,  Allahov Poslanik a.s. je rekao:

„Allah će se smilovati čovjeku koji pomogne svoje dijete dobročinstvom i lijepim odnosom prema njemu te mu pruži lijep odgoj i obrazovanje.“

Ovo je samo dio o odgoju, molim Allaha da odgoji i usavrši moral nas i naše djece!

 

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti