Zašto nekima govorim ‘no comment’ ?

0
Posted April 23, 2013 by ehli bejt in

Još prije dvadesetak godina sam donio jednu za mene veoma bitnu odluku, a to je da ne  ulazim u raspravu sa šijama i vehabijama. Ovakva odluka je došla kao rezultat dužeg perioda poznavanja ove dvije vrste ljudi. U tom periodu otkrio sam neke njihove  osobine i karakteristike, zbog kojih je nemoguće sa njima se raspravljati (naravno, ima tu nekoliko izuzetaka ali ovo što sam naveo je pravilo). Ali, naravno, ovo je moje mišljenje i ubjeđenje.

U nastavku teksta ću vam iznijeti neke osobine i karakteristike ovih ljudi zbog kojih sam donio odluku  da se sa takvima ne raspravljam.

Ovaj moj današnji tekst je odgovor na pitanje jednog moga ahbaba o tome zašto ne  odgovaram  na komentare vehabija ili šiita, ili sličnih grupacija ili pojedinaca? S tim u vezi ahbab mi je proslijedio komentar jednog vehabije (a nakon što mi je proslijeđen ovaj komentar tražio sam ga poslije na internetu, ali vidim da je izbrisan). Ipak ću odgovoriti na ovaj post, iz razloga da vam navedem i pokažem karakteristike i osobine ovih ljudi, koje su me dovele do odluke da se u budućnosti ne javljam na bilo koji komentar ili izjavu ovih navedenih grupacija.

Na prvom mjestu nedostatak opšte kulture “bontona” u raspravama i korištenje ružnih izraza i vrijeđanje  pojedinaca ili nekih grupacija. Također,iznošenje optužbi bez ikakvih dokaza. Kao primjer iz navedenog komenra, navodim da je dotični vehabija iznio optužbu na moj račun, da sam prepisivao tekst sa engleskog jezika,uz malu napomenu za njega i druge, da ja, pored svoga maternjeg arapskog jezika koristim u svome pisanju i engleski i bosanski jezik, pa se zna desiti da napišem ponekad neku englesku riječ u tekstu na bosanskom. Ovo je, naravno, lažna optužba, a čak i da sam prepisivao, a to doista nisam učinio, to nije zabranjeno ukoliko ćemo prenijeti znanje drugima, pogotovo onima koji dobro ne vladaju nekim stranim jezikom osim svog maternjeg. Ovi ljudi zaista iznose laž i potvoru na nas, a ko me poznaje, zna da je u mojoj praksi otkada pišem i bavim se svojim pozivom, da uvjek  navedem od koga sam nešto prenio i kojim sam se  tekstom ili knjigom koristio.

U samom tekstu komentara ovoga vehabije, mene je lično ismijavao nazivajući me sarkastično “Hafizom hadisa”,a ja, zaista, kad koristim sarkastične izraze u svojim tekstovima, nikada ih ne upućujem pojedincima nego su upućeni određenoj  ideologiji (da postoji neka korisna svrha i korist tog ismijavanja, razumio bih i prihvatio svaku kritiku, ali nažalost, njihov cilj je samo ismijavanje). U njihovim komentarima predmet komentarisanja nikada nije sama tema, nego je to uvjek ismijavanje i vrijeđanje pojedinaca. Po njihovom starom dobrom običaju s kojim su Abdulvehab i njegovi sljedbenici izvršili smaknuće velikog broja uleme,vehabije koriste tekfirenje pojedinaca kao nešto najnormalnije, a eto ja sam imao sreće, jer u ovom tekstu navedeno je da sam ja na ivici nevjerstva (znači ima nade za mene) .

Nešto što je možda najteže kod ovih ljudi, je iznošenje laži na račun pojedinaca i grupa,a također i falsifikovanje historijskih činjenica, kao npr. kada vehabije kažu sljedeće: ”Ali u svakom slučaju na ivici si izlaženja iz islama po Idžmau, koncenzusu uleme, radi izigravanja oba Sahiha“. Ovo je pokazatelj kako olahko pripisuju  koncenzusima uleme nešto što nije uopšte doneseno kao odluka. Evo navest ću vam imena uleme koji su kritikovali veliki broj hadisa iz Buharije ili Muslima i na tu temu pisali veliki broj knjiga.

Ibn Hadžer El-Askelani, El-Darakutni, Ebu Ali El-Gasani El –Djijani, Imam Ahmed Ibn Hanbel, Ibn Huzejma, Jahja Ibn Main, Ali Ibn El-Mizi, El- Hakim El-Nisaburi, Ibn Hazm (koji je tvrdio da u sahihu Buhariji  i Muslimu ima hadisa koji su ne samo slabi nego,čak, i  lažni), El –Hafiz El-Iraki (koji je imao istu tvrdnju i mišljenje kao Ibn Hazm), Ebul Fajda Ahmed Ibn Sidik El –Gimari (koji je napisao knjigu o lažnim hadisima u Buharijevoj i Muslimovoj zbirci, i tvrdio kako je laž pripisivati koncenzusu uleme odluku o vjerodostojnosti hadisa ove dvije zbirke), Ebu Bekr El–Bakilani, El-Imam El-Džuvejni, Ebu Bekr Er-Razi (koji je tvrdio za hadis u kome se navodi da je Poslanik a.s. bio osihiren, da je ovaj hadis podmetnut od strane nevjernika, a Buharija ga navodi u svom Sahihu), Dželaludin El–Sujuti, Takijudin El-Supki, Ebu Hadjaj El-Mizi, Tadžudin Abdulvehab El-Subki (koji je u svojoj knjizi El-Tabakat El-Kubra imao u zadnjem tomu poglavlje koje nosi naziv „Upućivanje na greške koje se nalaze u Buharijinoj zbirci“), Muhamed Zahir El-Kewseri, Muhamed Rašid Reda, Ebu Hamid El-Gazali, Muhamed Abdu, Muhamed El-Gazalia na vaše iznenađenje navest ću vam neke autore od vehabijske uleme, koji su kritikovali neke hadise ove dvije zbirke Sahiha. Nasirudin El-Albani (koji je kritikovao osam hadisa iz Buharijine zbirke), Ibn Baz, Ibn El-Usejmin.”

Ovo su samo neki od primjera, od velikog broja uleme koja je tvrdila da ove zbirke hadisa nisu sačuvane od grešaka, a najjači dokaz za one koji su razumom obdareni je Allahov govor u suri En-Nisa ajet 82.”A zašto oni ne razmisle o Kur’anu?Da je on od nekog drugog (kao sto su Buharijina i Muslimova zbirka),a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti“. Zar i nakon ovog dokaza u Kur’anu, da nema knjige ili djela bez nedostatka i mahane?

Jos jedan primjer laži i iskrivljavanja istine prisutan je u govoru vehabije o hadisu od Enesa Ibn Malika, a koji govori o odnosu Poslanika a.s. sa svih njegovih devet žena u toku jedne noći. Navode da ovaj hadis nije prenosio samo Enes Ibn Malik, nego navode predaju od hz.Aiše r.a., ali pošto znaju da se ne radi o istom hadisu, pokušavaju  se opravdati unaprijed i ulaze u temu hadisa koji su mutevatir zbog teksta i mutevatir zbog lanca prenosilaca, pošto vrlo dobro znaju da je tekst drugačiji, a zaboravljaju  također da hadis koji navode je onaj u kom Hz.Aiša r.a. kaže: “Namirisala sam Poslanika a.s.i nakon toga je imao odnos sa svim svojim ženama,i nakon toga vratio se njoj, a još se čuo miris parfema”. A zar je moguće da nakon svih devet gusula ili makar samo jednog, ostaje miris parfema koji je na Njega a.s. stavila hz.Aiša r.a. Uzgred, ovo nije moj govor, nego govor Imama Ebu Bekra El-Ismailija.

Također,  oni pokazuju svoje neznanje oko teme razgovora ili rasprave.

Primjer za to je značenje riječi Jetufu, i njihovo raspravljanje o tome. Čudno, pošto je moja uža specijalnost arapski jezik i tom profesijom podučavanja arapskog jezika se bavim preko dvadeset godina. Mala opaska za sve one koji ne poznaju arapski jezik. Riječi u arapskom jeziku imaju više značenja  zavisno od konteksta u kome se koriste, pa na primjer riječ Jetufu ima mnogo značenja više nego možete i zamisliti kao npr. ispuniti, čuvati, graditi zid oko nečega, hodati, poplaviti, itd., da ne ulazim sada u nauku o jeziku koja nije tema moga pisanja. Ali dovoljno je da se pogleda El-Mudžem El-Wesit ili Muhtar El-Sahah,određeni rječnici arapskog jezika.

Pa  sam ja spomenuo šta znači u kontekstu ovog hadisa, a znači „Posjetiti“,a ne kako pojedinci razumiju „Kružiti“, jer zaista je nelogično da je Poslanik a.s.kružio oko kuća svojih žena.

Još jedan primjer njihovog neznanja je shvatanje termina Ahad hadisa.Očigledno oni misle da je Ahad hadis onaj koji se prenosi preko jednog prenosioca ali kod kritičara hadisa to je hadis koji nije mutewatir,i smatrati takav hadis kao dokaz je stvar oko koje ima polemike. Često  vehabije žele da nas skrenu od glavne teme u raspravi, skrećući pozornost na polemiku oko dokaza samoga hadisa, a ne oko teme o kojoj se piše (to jest, uvuku nas u mlin rasprave o tome šta je rekao Ebu Hanifa ili šta je rekao Ibn Tejmija ili ovaj ili onaj o dotičnom hadisu). I također, slagali su kada su rekli da je hadis o spavanju sa devet žena mutevatir hadis, a nije tako nego je Ahad hadis.

U svakom slučaju za sve koji žele da znaju o tome šta je Ahad hadis i da li se smatra kao dokaz i ako se smatra kao dokaz u kojim područjima se može koristiti kao dokaz,pisat ću ako Bog da, a jos ću kao dodatak pisati i o podvrstama tog hadisa i mišljenju uleme o toj vrsti hadisa. 

P.S. Zaista sam ovo napisao zbog mog ahbaba, kome je bilo veoma teško zbog vrijeđanja onih vehabija koji me uopšte ne poznaju. Poručujem i drugoj braći i sestrama da se ne osvrću na njihove uvrede i iznošenje laži, jer ako su vrijeđali porodicu Poslanika a.s. i nisu ih poštedili maltretiranja, a ubili su i veliki broj uleme koja nije mislila kao oni, pa, zaista, mi imamo sreće, pošto nas samo riječima napadaju. Sve ovo sam pisao na zahtjev moga prijatelja, ali u budućnosti ne želim gubiti dragocjeno vrijeme dokazujući nešto  nekome, ko je  razumom ograničen.

I još, da kažem  braći vehabijama da se ja, zaista ne mogu  upustiti u ponudu da se raspravljamo putem privatnih poruka, jer ja nisam dorastao tako velikoj ulemi kao što ste vi, koji sve znate. Interesantno je samo kako vi, kao nosioci vrhunskog znanja, reagujete toliko burno na nešto što piše i pisat će u budućnosti još ako Bog da, jedna mala tačkica kao ja (koji imam skromno znanje). I još interesantnije, svaki put na kraju mojih postova stavljam moju e-mail adresu na koju se možete slobodno javiti,ali vi uvijek birate ovaj put javnog vrijeđanja, a ne rasprave u duhu vjerskih principa. Zahvaljujem se na savjetu da vodim brigu o svojoj porodici i da se ostavim vehabističke ideologije, pa draga braćo  hoću ako Bog da, a vi nastavite da vodite brigu o čitavom umetu i pojedincima,a naročito u Bosni, nakon što ste dobro poveli brigu o muslimanima Afganistana, Somalije, Pakistana, Malija a sad trenutno vodite brigu o muslimaniam Tunisa, Libije i Egipta, pa neka nam Allah bude na pomoći.

Mala opaska na kraju teksta, u ovom tekstu koji je bio povod komentara koji je izazvao reakciju mog ahbaba, ja sam naveo bez obzira na autentičnost hadisa, da li je sahih ili ne, problem je u vašem tumačenju hadisa odnosno na koji način vi razumijete i tumačite hadis, pa iz tog razloga ste riječ Jetufu razumjeli u kontekstu, spolnog općenja, pošto je vaš problem u nemogućnosti da razumijete bilo šta drugo osim onog što ste čuli i čitali u vašoj literaturu bez razmišljanja, to jeste imate slijepo slijeđenje onoga što vam se plasira. 

 

By Quranic

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti