Učenje Kur’ana

0
Posted September 1, 2012 by ehli bejt in

K

ur’an časni je neizmjerna riznica kojom nas je Allah Uzvišeni počastio. Kur’an je čisti Izvor sa kojeg se utaljuje žeđ i hrana je svim svjetovima. Neizmjerna riznica blaga koja obogaćuje naše duše i tijela. A ovo su samo neke od predaja Allahovog Poslanika,a.s., o Kur’anu, kao i Poslanikovih,a.s., ashaba i dobrih Allahovih robova.

Ebu Musa El-Eš’ari kaže da je Allahov Poslanik, s.a., rekao: “Vjernik koji uči Kur’an je kao vrsta najkvalitetnijeg limuna, ima lijep miris i okus mu je lijep, a vjernik koji ne uči Kur’an je kao hurma, nema mirisa, a okus joj je sladak. Licemjer koji uči Kur’an je kao bosiok, ima lijep miris, a okus mu je gorak, a licemjer koji ne uči Kur’an je kao gorka tikvica, nema mirisa, a ukus joj je gorak.”

U Buharijinom Sahihu bilježi se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur’an – poduči se Kur’anu – a zatim druge podučava njemu.”

U Dva Sahiha – kod Buharije i Muslima – bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj koji vješto uči Kur’an, bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, dok onome koji uči Kur’an pa zastaje i osjeća pri tome poteškoću, pripadaju dvije nagrade: jedna nagrada za učenje Kur’ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća učač.”

Muslim bilježi od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Učite Kur’an, jer će, uistinu, on (Kur’an) doći na Sudnji dan kao šefadžija (zagovornik) onima koji ga budu učili.”

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!”

Ibn-’Abbas, r.a., veli da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Onaj u čijim grudima nema ništa iz Kur’ana (ne pamti ništa iz Kur’ana) jeste kao razvaljena i napuštena kuća. “(Tirmizi, hasen, sahih)

Abdullah b. Omer, r.a., kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Primjer hafiza Kur’ana je poput čovjeka koji ima devu, ako je sveže ““ njegova je, a ako je pusti ““ otići će!” (Muvetta’, br. 474.)

Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Allah, dž.š., ima Svoje pobornike među ljudima.” Pa su upitali: ”Koji su to, o Allahov Poslaniče?” Reče: ”Ehlul-Kur’an ““ pobornici i hafizi Kur’ana!” (Sunen Darimi, br. 3326.)

Abdullah b. Mes’ud, r.a., kaže: ”Ko želi da vidi kako i koliko voli Allaha, dž.š. ““ neka uporedi sebe sa Kur’anom, pa ako voli Kur’an ““ voli i Allaha, zbog toga što je Kur’an Allahova riječ!” (El-Sunneh od Abdullaha b. Ahmeda, br. 125.)

Katade, rhm., rekao je: ”Izgradite svoja srca Kur’anom, i ispunite vaše kuće njime!” (Sunen Darimi, br. 3342.)

Ikrime, r.a., često je znao staviti Kur’an na svoje lice, govoreći: ”Knjiga moga Gospodara, knjiga moga Gospodara!” (Sunen Darimi, br. 3350.)

Abdullah b. Mes’ud, r.a., kaže: ”Ko želi da vidi da li voli Allaha i Njegovog Poslanika, neka pogleda u to koliko i kako voli Kur’an, pa ako ga bude volio ““ on voli Allaha i Njegovog Poslanika!” (Mu’udžem Kebir, br. 8657.)

Sufjan b. Ujejne, rhm., rekao je: ”Ko voli Kur’an taj voli Allaha, dž.š.!” (Š u’abul-iman, br. 407.)

Hasan b. Ali, r.a., kaže: ”Prijašnje generacije gledale su na Kur’an kao na pisma od njihovog Gospodara, pa su ih iščitavali noću i o njima razmišljali više nego danju.

Omer b. el-Hattab, r.a., kaže: ”Pamtili bismo po desetak ajeta, i ne bismo prelazili na novih deset ajeta sve dok ne bismo praktično postupali po njima!”

Bilježi se da je Omer b. el-Hattab, r.a., naučio suru El-Bekare tek za devet godina. Ne zbog toga što je nije mogao naučiti, već zbog toga što je nastojao po svakom njenom ajetu postupiti!

Abdullah b. Mes’ud, r.a., rekao je: ”Nama je bilo teže učiti Kur’an napamet nego raditi i postupati po njemu, dok je generacijama nakon nas lakše učiti Kur’an napamet, a teže im je postupati po njemu!”

Osman b. Affan, r.a., rekao je: ”Da su srca čista, ne bi se mogla zasititi od učenja Kur’ana!”

Abdullah b. Mes’ud, r.a., rekao je: ”Ko želi znanje ““ neka otvori Kur’an, u njemu je znanje prvih i potonjih!”

Enes b. Malik, r.a., rekao je: ”Mnogo je onih koji uče Kur’an, a Kur’an ih proklinje.”

Alija, r.a., rekao je: ”Najdraži kur’anski ajet mi je: ‘Allah neće oprostiti to da se neko drugi obožava mimo Njega, a oprostit će sve mimo toga kome bude htio!’ (En-Nisa’, 48. i 116.).” (Husnul-Zanni Bilah, br. 51.)

Alija, r.a., rekao je: ”Ajet koji čovjeku daje najviše optimizma je: ‘O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost; Allah oprašta sve grijehe. On je Taj Koji oprašta i Koji je milostiv!’ (Ez-Zumer, 53.).” (Husnul-Zanni Bilah, br. 69.)

Omer b. Abdul-Aziz, rhm., kaže: ”Razgovarajte međusobno Kur’anom i družite se s njim, a ako vam to bude teško, onda se držite priče koja priliči ljudima!” (El-Samtu, br.394.)

Abdullah b. Isa, rhm., rekao je: ”Ovaj ummet će biti u hajru i dobru sve dok svoju djecu budu podučavali Kur’anu!” (El-‘Ijal, br. 309.)

Sabit b. Adžlan, rhm., kaže: ”Allah poželi određenog momenta da kazni neki narod, ali kada začuje glasove djece koja uče Kur’an, odustane od toga!” (El-‘Ijal, br. 310.)

Abdullah b. Amr, r.a., kaže: ”Kada je objavljena sura Ez-Zilzal: ‘Kada se Zemlja svojim najžešćim potresom zatrese’ ““ Ebu Bekr es-Siddik, r.a., je zaplakao, pa ga Poslanik, s.a.v.s., upita: ‘Šta te rasplakalo, Ebu Bekre?’ Reče: ‘Ova sura me rasplakala, Allahov Poslaniče!'” (El-Rikkatu vel-Buka’, br. 75.)

Ukbe b. Amir, r.a., bio je jedan od boljih učača Kur’ana i ljepšega glasa, pa mu je Omer, r.a., rekao: ”Prouči mi suru Et-Tevbe. Ukbe b. Amir, r.a., mu je prouči, a Omer, r.a., briznu u plač, i kroz suze reče: ”Kao da je prvi put objavljena!” (Rikkatu vel-Buka’, br. 76.)

Ebu Seleme, r.a., prenosi da je Omer, r.a., često znao reći Ebu Musau: ”Podsjeti nas na našeg Gospodara”, pa bi mu Ebu Musa učio Kur’an! (Rikkatu vel-Buka’, br. 81.)

Muhammed b. Kajs, rhm., kada bi zaželio rasplakati svoje drugove, učio bi im Kur’an prije negoli počne nešto govoriti, a bio je najljepšeg glasa. Kada bi učio Kur’an, plakao bi, a rasplakao bi i ostale oko sebe! (El-Rikkatu vel-Buka’, br. 82.)

Ibn Abbas, r.a., rekao je: ”Kur’an je Allahova riječ, stoga neka hafiz Kur’ana ispoštuje svoga Gospodara, i neka ne čini harame koje je On zabranio!” (Kenzul-‘Ummal, br. 2470.)

Alija, r.a., rekao je: ”O hafizi Kur’ana, radite po Kur’anu! Alim i učen je onaj koji radi i postupa po svom znanju, i onaj čiji je rad u skladu sa znanjem! Pojavit će se ljudi koji će imati znanja, ali im neće ključne kosti prelaziti. Njihova vanjština će kontrirati njihovoj nutrini, a njihova djela će kontrirati njihovom znanju. Sjedit će u halkama i kružocima znanja kako bi se uzdizali i oholili jedni nad drugima!” (Kenzul-Ummal, br. 29419.)

Jeste li uživali ​​u ovom članku? Ako je tako, mi bismo rado čuti Vaše mišljenje u komentarima ispod.


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti