Ucenje Kur’ana

0
Posted February 19, 2013 by Ha Mim in

Rekao je Hasan el Basri:

Prije vas ljudi su učili Kur’an i zadržavali se na pojedinom poglavlju po čitavu noć. Vidjelo se to ujutro na licima njihovim. Danas, kada vi učite Kur’an, o njegovim porukama vi uopće ne razmišljate iako znate da je Allah džellešanuhu rekao o Kur’anu:

“Knjiga koju objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmišljali i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Kur’an, 38:29).

Tako mi Allaha, ne spada u učenje Kur’ana i njegovo čuvanje samo slova njegova pravilno izgovarati ne čuvajući granice koje je on uspostavio. Vi govorite: “Kur’an smo proučili i nismo ni slova izostavili.” Ko tako govori – laže! Tako mi Allaha, on ga je cijela izostavio! Oni koji tako uče nisu, Allaha mi, ni učeni, ni znani, a ni mudri! Kada će učači Kur’ana govoriti u duhu Allahovih riječi:

“Mi ćemo ti doista teške riječi slati… ” (Kur’an, 73:5)

, gdje se podrazumijeva rad i postupanje po Kur’anu, i u duhu Allahovih riječi:

“A kad ga čitamo, ti prati čitanje njegovo…” (Kur’an, 75:18)

, odnosno, odobravaj ono što Kur’an odobrava, a zabranjuj ono što zabranjuje.

Tri su vrste učača Kur’ana:

− jedni ga uzimaju za trgovinu kupujući njime ono što je u svijeta;
− drugi ga pak uče pravilno izgovarajući njegova slova, ali ne poštuju njegove granice. Oni učenjem Kur’ana zgrću novac namjesnika i dobivaju povlašten položaj među svijetom. Njihov se broj danas umnožio;
− treći uče Kur’an duboko razmišljajući o porukama njegovim. Kur’an je za njih lijek.

Da je neko od vas upamtio ono što sam ja upamtio i da je vidio prvu generaciju muslimana, dobru generaciju, bio bi zbilja zabrinut do kraja, jer bi se uvjerio da je ozbiljni među vama kao neozbiljni među njima, a trudbenik vaš kao onaj među njima koji se uopće nije trudio. Da sam ja zadovoljan sa sobom, još bih vam ovaj savjet davao, ali Allah zna da sam sobom nisam zadovoljan, pa mi stoga nije drago savjet davati drugom.

 

/Preuzeto iz knjige ‘Cujem sum,prijatelja ne vidim’/


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti