Noć uoči petka

0
Posted September 20, 2012 by ehli bejt in

Da bi se približili Allahu, pored farzova kojima nas je zadužio , najbolje čime se čovjek može približiti Njemu jesu nafile. Pa time i ovaj tekst govori o nekoliko pohvalnih i lijepih nafila koje čovjek bi mogao da primjeni u toku večerašnje noći, tj noći uoči petka.

Allah Uzvišeni je rekao:

“Ko se neprijateljski ponaša prema Mom evliji, Ja ću mu najaviti rat. Najdraže čime mi se Moj rob približava jeste ono čime Sam ga zadužio, a zatim Mi se on približava nafilama sve dok ga ne zavolim. Kada ga zavolim, onda Ja budem sluh njegov kojim sluša; vid njegov kojim gleda;njegove ruke kojima radi; i njegove noge kojima putuje. Ako šta zatraži, to mu dam, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga zaštitim.”

 (El-Buhari)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: 

“Uistinu, u noći  postoji jedno određeno vrijeme, pa ako bi musliman u tom času zatražio od Allaha kakvo dobro na dunjaluku ili ahiretu, Allah bi mu to podario. To vrijeme postoji u svakoj noći.”

(Muslim)

Alija, r.a., veli da je Vjerovjesnik,a.s., rekao:

“Uzvišeni Allah spušta se svake noći od petka na zemaljsko nebo, od početka do kraja noći, a u ostalim noćima u zadnjoj trećini, pa naređuje meleku da doziva: Ima li i jedan molilac, pa da mu dam, ima li i jedan pokajnik, pa da mu pokajanje primim, ima li neko ko traži oprost, pa da mu oprostim. O tražitelju dobra približi se. O tražitelju zla prođi se.”

(Ahmed)

Uoči petka lijepo je učiti sledeće sure: El-Isra’, El-Kehf, Eš-Šu’ara’, En-Neml, El-Kasas, Es-Sedžde, Sad, El-Ahkaf, El-Vaki’a, Ed-Duhan, Et-Tur, El-Kamer i El-Džumu’a.
Ako se nema prilike proučiti sva ova sura, onda bi trebalo učiti suru El-Vaki’a i spomenuta sura prije nje. Prenosi se od Es-Sadika, alejhisselam, da je rekao: “Ko bude učio suru El-Isra’ svake noći uoči petka, neće umrijeti sve dok ne doživi vrijeme El-Ka’ima, alejhisselam, i bude jedan od njegovih prijatelja.”
On je, također, rekao: “Ko bude učio suru El-Kehf svake noći uoči petka, umrijet će kao šehid, bit će proživljen sa šehidima i na Sudnjem danu stajat će sa šehidima.” On je, alejhisselam, rekao: “Ko bude učio tri sure tavasim (Eš-Šu’ara’, En-Neml, El-Kasas) uoči petka, bit će od Allahovih dobrih robova, u Njegovoj blizini i u Njegovoj zaštiti; na ovom svijetu neće biti od nesrećnih, a na Ahiretu bit će darovan Džennetom sve dok ne bude zadovoljan pa i više od toga.”
Es-Sadik, alejhisselam, je rekao: “Ko bude učio suru Es-Sedžde svake noći uoči petka, Uzvišeni Allah dat će mu knjigu njegovih djela sa desne strane i neće polagati račun za ono što je bilo od njega i bit će zajedno sa Muhammedom i članovima Ehl-i bjeta, alejhimusselam.” Prenosi se vjerodostojnim senedom od Bakira, alejhisselam, da je rekao: “Ko bude učio suru Sad uoči petka, bit će darovan dobrom ovoga i onoga svijeta kojim niko drugi neće biti darovan, osim vjerovjesnika, poslanika i bliskih meleka, i Uzvišeni Allah uvest će ga u Džennet i sa njim one koje je volio iz svoje porodice, pa i slugu koji ga je služio, pa i ako nije iz njegove porodice niti od onih koji se mogu kod Allaha, dž.š., zauzimati za njega.”
Prenosi se od Es-Sadika, alejhisselam, da je rekao: “Ko bude učio suru El-Ahkaf uoči petka ili petkom Uzvišeni Allah sačuvat će ga straha u ovosvjetskom životu i straha na Sudnjem danu.” On je, također, rekao: “Ko bude učio suru El-Vaki’a uoči petka, Uzvišeni Allah će ga zavoljeti i učinit će ga voljenim kod ljudi; na ovom svijetu neće osjetiti nesreće, siromaštva, teškoće, niti bolesti i bit će u društvu sa Zapovjednikom pravovjernih, alejhisselam. Ova sura je sura Zapovjednika pravovjernih, alejhisselam.” Prenosi se da onaj, ko bude učio suru El-Džumu’a svake noći uoči petka, ona će mu biti iskupljenje za ono što je radio između dva petka. Slično je zabilježeno i za onoga ko bude učio suru El-Kehf uoči petka i poslije podne i ikindije namaza u petak.

Od vjerovjesnika, sallellahu ‘alejhi ve alihi ve sellem, prenosi se ova dova:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ وَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ أَمْسَيْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

 Allahu moj, Ti si moj Gospodar! Nema drugog boga osim Tebe. Ti si me stvorio kao Tvoga roba i dijete robinje Tvoje. Moja glava je u Tvojim rukama. Omrknuo sam pod Tvojim Ugovorom i uz Tvoje obećanje u granicama mogućnosti mojih. Tebi se utječem, zadovoljstvom Tvojim, od zlih djela koje sam počinio. Priznajem i pridržavam se Tvoje blagodati koju si mi podario, a priznajem i svoje grijehe. Zato, od Tebe oprost tražim, jer, samo Ti grijehe praštaš.

Za ovu dovu Poslanik, sallellahu ‘alejhi ve alihi ve sellem, je rekao: “Ko bude učio ove riječi sedam puta uoči petka i te noći preseli na Ahiret, ući će u Džennet, a ko ih bude učio petkom i toga dana preseli na Ahiret, ući će u Džennet.”

Da Allah uči nas od onih koji ispunjavaju Njegove farzove i čine dobrovoljne ibadete u cilju zadobijanja Njegove ljubavi!


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti