KURBAN BAJRAM dolazi

0
Posted October 25, 2012 by Ha Mim in

Uzvišeni kaže:  

“Mi smo ti, uistini, mnogo dobro dali, zato se Rabbu svome moli i kurban kolji,onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.”

/ Sura Al-Kawtar, 1-3; prevod prilagodio Besim Korkut/

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko sa nama klanja namaz i zakolje kurban, taj je zaklao kurban kako treba…”

„Zaista vam je Allah, dž.š., zamijenio (dane praznika u džahilijjetu) boljim: danima Kurban bajrama i Ramazanskog bajrama.” (hadis) „Najbolji posao koji čovjek može za vrijeme Kurban bajrama uraditi, a to je ujedno tada i najdraži posao Allahu, dž.š., jeste puštanje krvi svome kurbanu.” (hadis)

U drugom hadisu Vjerovjesnik, s.a.v.s., precizira da “najbolji posao koji čovjek može za vrijeme Kurban bajrama uraditi, a to je ujedno tada i najdraži posao Allahu, dž.š., jeste puštanje krvi svome kurbanu. On će mu (kurbanu) pristupiti sa svim svojim znakovima na Sudnjem danu. Zaista, taj posao stigne Allahu, dž.š., prije nego što padne prva kap krvi na zemlju. Pa uljepšajte svoje poslove kurbanom.” (Buharija i Muslim)

Bajram namaz je obaveza klanjati svakoj osobi kojoj je obaveza klanjati i dzummu-namaz.Dokaz obaveznosti klanjanja Bajram-namaza je redovita praksa Poslanika,s.a.v.s.

Preporučeno je prije odlaska na Bajram namaz okupati se, namirisati se i obuci najljepse odijelo.Jesti prije ramazanskog bajram- namaza (neparan broj hurmi, ili nešto drugo ako hurmi nemamo), a na Kurban-bajram jesti tek poslije namaza (i lijepo je da to bude kurbansko meso), učenje tekbira na putu u džamiju i u njoj čestitanje, odlazak u džamiju jednim putem a povratak drugim;

Poslanik, s.a.v.s., kada bi izašao na dan Bajrama (da klanja bajram-namaz) išao je jednim putem, a vratio se drugim. (Tirmizi)

Od unuka Allahova poslanika Muhameda a.s.,hazreti Hasana se prenosi da je rekao:”Naredio nam je Allahov Poslanik,s.a.w.s.,da za Bajrame obucemo najljepse odijelo,da se namirisemo najljepsim mirisom i da zakoljemo(kurban) najvrijednije sto imamo.”(El-Hakim)

Dzendub prenosi:”Vjerovjesnik,a.s.,bi sa nama klanjao Ramazanski Bajram,a Sunce bi odskocilo koliko dva koplja,a Kurbanski Bajram kada bi odskocilo za jedno koplje.”(Ahmed)   Vrijeme klanjanja Bajramskih namaza je otprilike 40min,nakon izlaska Sunca,i traje do zevala.

Ibn Kudame to objasnjava:”Sunnet je sto prije obaviti Kurbanski Bajram-namaz,kako bi ostalo vise vremena za klanje kurbana,a Ramazanski Bajram-namaz sunnet klanjati nesto kasnije kako bi ostalo vise vremena za davanje sadekatu-l-fitra.”

Veoma je bitno i vazno,donijeti i prouciti tekbir!!!Tekbir je wadzib od dana Arefata(dan prije Kurban Bajrama) do ikindije cetvrtog dana Bajrama i to odmah iza farza.Ukoliko neko,zaboravi da donese tekbir-duznost ga je prouciti kada se sjeti.

Tekbir-i-tesrik glasi:

“ALLAHU EKBER,ALLAHU EKBER,LA ILAHE ILLELLAH HUVALLAHU EKBER,VE LILLLAHI-L-HAMD”(Allah je najveci,Allah je najveci.Nema drugog bozanstva osim Allaha,Allah je najveci.Allahu pripada svaka zahvala).

Smisao i vrijednosti klanja kurbana

Klanje kurbana ima svoju veliku vrijednost. To najbolje potvrđuju Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi: “Čovjek ne Kurban-bajram, ne može ništa draže Allahu uraditi, nego što je pustiti krv (kurbana). Ona (tj. zaklana životinja) će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne prije do Allaha, dželle šanuhu, nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu!” (Hadis bilježe Ibn Madže i Tirmizi. Tirmizi ga ocjenjuje kao hasen garib)

Upitan: “Šta su ovi kurbani?” – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odgovorio: “Sunnet vašeg oca Ibrahima.” Upitan: “A šta mi od njih imamo?” – odgovorio je: “Za svaku dlaku po jedan sevab.” Upitan: “A šta je sa runom?” – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odgovorio: “Za svaku dlaku runa po jedan sevab.”(Hadis bilježe Ibn Madže i Tirmizi i kaze da je hasen )

Smisao klanja kurbana, između ostalog, se ogleda u sljedećem:

a) Što se kroz klanje kurbana postiže Allahova bliskost i naklonost. U tom smislu su i riječi Uzvišenog: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika…” (El-En’am, 162-163)

Pod obredima se ovdje misli na klanje kurbana kao čin postizanja Allahove bliskosti i naklonosti.

b)Oživljavanje sunneta vođe pravovjernih, Allahova prisnog prijatelja i poslanika Ibrahima, alejhi selam, kome je (u snu) Allah naredio da, kao kurban, žrtvuje svoga sina Ismaila, alejhi selam, potom mu ga, (kada ga je pošao žrtvovati), zamijenio (po meleku poslanim) ovnom. U tom su smislu riječi Uzvišenog: “…i kurbanom velikim ga iskupismo.” (Es-Saffat, 107)

c) Svojevrsno priuštenje izobilja mesa na Bajram, kako za čeljad tako i za siromahe.

d)Svojevrsan vid zahvale Allahu na Njegovim blagodatima datim čovjeku u stoci. U tom su smislu i riječi Uzvišenog: “…jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.” (El-Hadždž, 36-37)

 


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti