Ispovjest Muhammedu, a.s., Iblisa l.a.

0
Posted August 27, 2012 by ehli bejt in

H

azreti Muaz b. Džebel r.a. (radijallahu anhu) veli da je Ibni Abbas r.a. rekao sljedeće: Sabrali smo se zajedno sa Božijim poslanikom s.a.v.s. u kući jednog ensarije. Iznenada je neko povikao: ‘O stanovnici ovog doma, dozvoljavate li mi da udjem, jer mi nešto trebate?’ Božiji poslanik s.a.v.s. reče: “Znate li vi ko to zove?” Prisutni odgovoriše: To najbolje zna Allah i Njegov poslanik. Božiji poslanik reče: “To je Iblis, koga je Allah prokleo.”
Hazreti Omer r.a. reče: “Božiji poslaniče, dozvoljavaš li mi da ga pogubim?” Pejgamber a.s. reče: “Smiri se Omere, zar ne znaš da je on jedan od onih kojima je smrt odgodjena do Allahu poznatog Kijametskog dana. Nego otvorite mu vrata jer je došao po naredjenju. Pazite šta će vam reći i slušajte šta će vam saopštiti.”
Hazreti Ibni Abass r.a. veli: “Vrata je neko otvorio a on je već bio medju nama. On bijaše jedan golobradi i čoravi starac. U bradi mu je bilo svega 7 dlaka, poput konjske grive. Oči mu bijaše izdršljane i razvučene. Glava mu je bila poput glave velikog slona. Zubi očnjaci bili su poput svinjskih očnjaka, a usne kao gubice u bika. Pošto je ušao reče: ‘Esselamu alejkum, o Muhammede. Esselamu alejkum o muslimanski zboru.’
Pejgamber a.s. reče: “Selam je Allahov o prokletniče, a Allah daje selam kome hoće. Obaviješten sam da nešto želiš, pa reci šta je to?” Iblis reče: ‘O Muhammede ja ti nisam došao dobrovoljno nego sam došao prisilno.’
Pejgamber a.s. upita: “Šta te je natjeralo o prokletniče?” Iblis odgovori: ‘Došao mi je jedan melek od Gospodara pa me je izvjestio: Svevišnji Allah ti naredjuje da odeš Muhammedu ponizno s poštovanjem i uvažavanjem, pa da mu saopštiš kako varaš Ademove sinove i kako ih zavodiš i skrećeš s Pravog puta.Melek mi je još rekao: Naredjuje ti Allah da mu sve istinito kažeš što te bude pitao, jer je Allah rekao: Tako mi moje Slave i veličine ako mu budeš slagao i jednu jedinu riječ i ako mu ne budeš sve istinski rekao, ja ću te zasigurno pretvoriti u pepeo koji će vjetrovi raspršati a tvoje ću dušmane izvjestiti i time obveseliti, pa sam ti evo došao o Muhammede kako mi je naredjeno, pa izvoli pitati šta god hoćeš. Ako ti ne kažem istinu, moji dušmani će se radovati belaju koji bi me zadesio, a nema ništa teže od toga.’
Allahov Poslanik s.a.v.s. reče:”Kad ćeš istinito govoriti, onda mi govori i kaži ko je tebi najmrži od svih ljudi?”
Iblis reče: ‘Najmrže Allahovo stvorenje o Muhammede, to si mi ti i svako ko je tebi sličan..’
Pejgamber a.s. reče: “I koga još mrziš?” Iblis reče: ‘Svakog moralnog mladića koji se posveti Svevišnjem Allahu.
Muhammed a.s. upita dalje: “I koga još mrziš?” ‘Mrzim svakog pobožnog, učenog čovjeka, uz to da je marljiv i ustrajan’- odgovori Iblis. “I koga još mrziš?”- upita Alejhiselam. Iblis odgovori: ‘Mrzim još svakog onog ko je stalno pod tahretom (čista tijela, odijela i mjesta gdje se boravi). Muhammed a.s. upita dalje: “I koga još mrziš?” Iblis odgovori:
‘I još mrzim siromašna čovjeka koji je jako strpljiv i uzdržljiv, koji ne kazuje svoje siromaštvo nikome, niti se na to tuži.’
“Kako ti znaš da je neko strpljiv i uzdržljiv?”- upita Alejhiselam. ‘O Muhammede, ako se neko tuži na svoje jade i muke, onom ko je kao on obično stvorenje, tri dana uzastopno takvog čovjeka Allah ne upisuje u svoje strpljive robove’- odgovori Iblis. Muhammed a.s. upita dalje: “Koga još mrziš?” Iblis odgovori: ‘Mrzim svakog imućnog čovjeka koji je zahvalan Allahu za svoje bogatstvo.’ Pejgamber ga upita: “Kako ti znaš da je neko zahvalan Allahu?”
Iblis odgovori: ‘Kada vidim da takva osoba uzima ono što mu je od Allaha dozvoljeno a ostavlja ono što mu je zabranjeno i troši svoju imovinu u dozvoljene svrhe.’ Muhammed a.s. upita:”Kako se ti ponašaš i djeluješ kad moj sljedbenik stupi na namaz?” Iblis reče:’O Muhammede, kada tvoj sljedbenik stupi na namaz, mene spopadne groznica da se sav tresem i plamtim naizmječno.’ Pejgamber a.s. reče:”Zašto te spopadne muka od vatre i hladnoća radi namaza moga sljedbenika?”
Iblis reče:’Zbog deredže (stepen prema Džennetu), koju Allah daje jednom robu zbog obavljene sedžde.’
Muhammed a.s. upita dalje:”Kada Allahovi robovi obavljaju hadž u kakvom si stanju i ponašanju?”
Iblis odgovori:’Dok tvoji sljedbenici obavljaju hadž ja sam tada u stanju ludila i izgubljenosti.’ Muhammed a.s. reče: “Kako se osjećaš kad uče Kur’an?”Iblis odgovori: ‘Kad uče Kur’an ja se topim kao olovo na vatri.’ Muhammed a.s. upita dalje:
“Kakvo je tvoje stanje dok moji sljedbenici daju sadaku i zekat?” Iblis reče:’Kada daju sadaku i zekat ja sam tada u takvom stanju kao da su uzeli testeru pa me rascijepaju na dvije polovine.’ Zatim Muhammed a.s. reče:”Zašto ti je takvo stanje?
Iblis reče:’Zato što u sadaki imaju dvije vrline: Prva vrlina sadake je Allahovo spuštanje bereketa na imovinu darovatelja i davatelja sadake. Druga vrlina je ta što davatelj sadake postaje obljubljen i voljen od strane Allahovih robova. Treća vrlina je ta što sadaka čini pregradu izmedju davatelja sadake i Džehennema. I četvrta vrlina sadake je što otklanja i čuva od životnih neugodnosti. “Šta veliš za Ebu Bekra?”- upita Muhammed a.s. Iblis reče: ‘Ebu Bekr me nije slijedio ni prije primanja Islama, pa kako bi me slijedio pošto je primio Islam.’ Pejgamber a.s. reče:”Šta veliš za Omera sina Hatabova?”
Iblis reče:’Tako mi Allaha, kad god ga sretnem pobjegnem od njega.’ Muhammed a.s. reče:”Šta veliš za Osmana sina Afanova?” Iblis odgovori:’Ja se njega stidim kao što ga se stide i Allahovi meleci.’ Pejgamber a.s. reče:”Šta veliš za Aliju sina Talibova?” Iblis reče:’Kamo sreće da ja od njega budem miran pa da on mene ostavi kao što sam ja njega davno ostavio, ali on to nikako ne čini.’ Muhammed a.s. reče: “Hvala Allahu koji je usrećio moj ummet, a tebe učinio nesrećnim do Odredjenog dana.” Tada Iblis reče:’Daleko je to, daleko je to. Gdje je sreća tvojih sljedbenika, kada sam ja još živ i neću umrijti do Odredjenog dana. Kako se ti možeš radovati svome ummetu kad ja hodam po njima poput njihove krvi kroz krvne sudove i meso, a oni me neće vidjeti. Tako mi Onoga koji je mene stvorio i odgodio mi boravak na dunjaluku sve do Dana proživljavanja, sve ću ljude ja zavoditi, pobožne, pismene i nepismene. Jedino priznajem da neću moći ništa Allahovim robovima koji su muhlisi.’ Pejgamber a.s. reče:”Koji su to muhlisi kojima nećeš moći ništa?” Iblis odgovori:
‘Zar ne znaš o Muhammede, da ko god voli i miluje zlatnike i srebrnjake (kapital), nije iskreni vjernik Allahov. Kada vidim čovjeka da ne ljubi i ne voli zlatnike, a plus toga ne voli ni slavu ni hvalu, onda ja za njega znam da je on pravi i iskreni vjernik (muhlis) Allahov, pa ga ja ostavim i ne navaljujem na njega. Zaista svaki čovjek dok želi kapital i karijeru (mal i slavu) i dok mu je srce vezano za užitak ovosvjetski, on mi je pokorniji i više nego što bih vam mogao opisati. Zar ne znaš Muhammede, da ljubav prema kapitalu i ovom svijetu je jedan od većih grijehova, o Muhammede zar ne znaš da je ljubav prema položaju kao i oholenje, isticanje sebe sa bilo čim je takodje od većih grijehova. O Muhammede, zar ti ne znaš da ja imam sedamdeset hiljada sebi sličnih, i da svaki od njih ima djece po sebi- sedamdeset hiljada malih šejtana. Neke šejtane oporučim učenim ljudsima, a neke pak oporučim starcima i staricama. Zar ti ne znaš o Muhammede da sam se ja lažno zaklinjao Ademu i Havi sa Allahom i govorio im: Tako mi Allaha ja sam vaš savjetnik i prijatelj. Što se tiče omladine izmedju njih i nas ne postoji spor i nesporazum, a što se tiče male djece, sa njima se mi igramo kako hoćemo. Poneke šejtane ja posebno zadužim za specijalno pobožne ljude, a neke posebno zadužim za izuzetno pobožne, pa šejtani njima dolaze sve dotle dok ih ne prevedemo i ne navratimo da uzmu sebi za cilj i želju nešto drugo osim Allaha. Kada oni to učine ja im uništim ihlas- iskrenost, a vjera im ostane, jer mi tu ništa ne možemo, pa oni vjeruju Allaha i njemu robuju, ali bez ihlasa, a da toga nisu ni svjesni. Zar ne znaš o Muhammede za Bernaza Rahiba (jedan pobožnjak) od Beni Israila (pleme) koji je robovao Allahu sa ihlsaom sedamdeste godina tako da je sa svojom dovom ozdravljavao onog ko je bio bolestan pa ga ja nisam pustio sve dok on nije učinio zinaluk (blud) pa poslije toga ubio jednu osobu i na koncu sve dok se nije pokjafirio. To je onaj što ga Allah spominje u Kur’anskom ajetu: Nemojte biti kao Iblis koji zavodi čovjeka da se postane kjafir pa poslije toga mu rekne: Od tebe sam ja sigurno slobodan, odričem te se, jer ja se zaista bojim Allaha, Gospodara svjetova. Zar ne znaš o Muhammede da je laž nevjerstvo i da sam ja prvi slagao i postao nevjernik. Onaj koji laže je osobni prijatelj, a onaj koji se lažno kune Allahom je moj najbolji drug. Zar ne znaš o Muhammede da sam se ja lažćno zaklinjao Ademu i Havi sa Allahom i govorio: Tako mi Allaha ja sam vaš prijatelj i savjetnik. Lažna zakletva radost je mog srca, a ogovaranje i prenošenje riječi od jednog do drugog bez dozvole govornika su moja slatko voće. Moja radost je lažno svjedočenje i moje osobno zadovoljstvo. Šonaj koji se zaklinje razvodom braka sa svojom ženom, on je upao u moje društvo i krenuo u grijeh pa makar to bilo samo jedanput i ma koliko bio iskren. Zaista ko uobičaji zakletvu jezikom sa razvodom za brak, takav će sebi ženu brzo učiniti haramom. Takve osobe će se oplodjivati i medjusobno radjati djecu, a ona će im biti vanbračna, krenut će ka Džehennemu i uči u vatru radi samo jedne riječi kao što je zakletva za razvod braka. O Muhammede, zaista će tvoji sljedbenici odgadjati sa namazom sat po sat. Kad tvoj sljedbenik hoće da klanja ja mu pristupim i zabludjujem ga, zagovarajući ga sa riječima ima još vremena, završi započeti ili nezaočeti posao pa poslije toga klanjaj. Ja to sve radim dok ne uspijem odvratiti tvog sljedbenika da klanja namaz u odredjenom vremenu. Ako me ipak tvoj sljedbenik savlada, ja ga zabavljam i zavodim od namaskih vremena, pa iako me i tada pobjedi, onda ga ostavim dok ne stupi u namaz, a onda mu reknem i navraćam ga da se obazire desno ili lijevo tokom namaza, pa kad to učini onda ga ja pomilujem po njegovom licu i poljubim ga medju oči i tada mu reknem: Već si učinio što nikad nešto nije vrijedilo. Ti znaš o Muhammede, da oni koji se okreću u namazu desno ili lijevo da ih Allah tim namazom udari po glavi. Pa ako se on ne obazre u džematskom namazu, ja ga tu ostavim i sačekam dok sam ne počne namaz klanjati (bez prisutnosti drugih ljudi), tada mu ja naredjujem da žuri sa klanjanjem, da se brzo spušta i podiže u namazu kao horoz kad kljuca zrnevlje. Pa iako me tvoj sljedbenik ni tada ne posluša i pobijedi me, onda čekam ponovo dok stupi na namaz u džematu. Tada mu stavim uzdu kao konju pa mu dižem glavu prije njegova imam, i spuštam prije njegova imama. Ti znaš o Muhammede, da onaj koji tako čini, diže i spuišta glavu prije imama, da mu je njegov namaz pokvaren i da mu Allah njegovu glavu toga časa pretvara u magareću glavu i to može da ostane do Kijametskog dana. Ako me i tu pobijedi ja mu onda naredjujem da se igra i zabavlja u namazu pucketajući prstima da bi on bio moje mjesto gdje se ja pojavljujem za vrijeme namaza (pucketanje i pljeskanje prstima u namazu je šejtanski posao). Pa i ako me tu pobijedi onda mu ja pušem u njegov nos, da bi on zijevnuo za vrijeme namaza, tada moj šejtan udje u njegovu unutrašnjost. Sa ulaskom šejtana u unutrašnjost, povećava se lakoumnost u dunjaluku i ljubav za njim, pa rob postaje poslušan i pokoran nama Pa gdje je sreća za tvoj ummet? Ja isto tako o Muhammede, odvraćam od namaza. Siromašne ubjedjujem tvrdeći im da njima nije dužnost klanjati namaz, govoreći im: Namaz su dužni klanjati samo oni kojima je Allah dao bogatstvo. Bolesnicima govorim da ostave namaz i da nisu dužni klanjati. To je dužan onaj kome je Allah dao zdravlje, jer je Allah rekao: Bolesnik nije dužan ono što ne može…Kada ozdraviš, onda naklanjavaj ono što si dužan. Tako ja bolesnika natjeram da ostavi namaz da bi umro u nevjerstvu. Ako koji umre a bude ostavio namaz u svojoj bolesti, susrest će se sa Allahom, a Allah će biti srdit i gnjevan na njega. O Muhammede ako sam ti išta od moje besjede slagao i varao te, zamoli Allaha da me pretvori u pepeo. O Muhammede, zar se ti raduješ svojimn sljedbenicima, a ja ću ih izvesti iz Islama.’
Pejgamber a.s. reče:”O prokletniče, ko je tvoj drug i sabesjednik kad sjediš za stolom?”Iblis reče:’Moj drug je uzimao kamata, koji siromahe još više zadužuje i osiromašuje.’ “Ko je tvoj prijatelj?”- upita Muhammed a.s. Iblis reče:’Moj osobni prijatelj je onaj koji se bavi prostitucijom.’ Muhammed a.s. reče: “Ko je tvoj konakčija u tvojoj postelji?” Iblis reče’Moj drug koji sa mnom spava je pijanica, osoba koja pijana legne u postelju.’ Muhammed a.s. upita:”Ko je tvoj gost?”Iblis reče:
‘Moj gost je kradljivac.’ Muhammed a.s. reče:” Ko je propagator tvoga puta- tvoj poslanik?”Iblis reče: ‘Moj poslanik je svaki onaj koji se bavi sihirom i sihirbalukom (širi pijan varanja i obmanjivanja ljudi u raznim vidovima).’ Pejgamber a.s. reče:
“Šta je tvoja osobna radost?” Iblis reče:’ Osobno se radujem zakletvom i zavjetima sa rastavom braka kao: Tako mi Allaha rastavit ću se od tebe; ili: Pustiću ja tebe, dovest ću drugu i sl.’ Muhammed a.s. reče: “Ko je tvoj prisni i voljeni prijatelj?”
Iblis reče:’Moj osobni prijatelj je onaj koji ostavlja džumu namaz.’ Allahov poslanik reče:” O prokletniće šta te najviše muči i tvoja ledja pritišće?” Iblis reče:’ Moja ledja pritišće, žestoko me muči i gnjavi borba na Allahovom putu.’ Pejgamber a.s. reče: “Šta mršavi tvoje tijelo?” Iblis reče:’Mene mršavi i topi pokajanje tvojih sljedbenika od učinjenih grijehova.’
Muhammed a.s. reče:” Šta peče tvoje džigarice?”Iblis reče:’mnogo traženje oprosta od Allahovih pravih robova. Tvoji robovi mi peku džigarice na vatri, ako čine istigfare radi Allaha i danju i noću.’ “Šta ti kvari raspoloženje?” upita Muhammed as. Iblis reče:’Moje lice se nakazi i gubi raspoloženje zbog trajne sadake tvojih sljedbenika.’ Muhammed a.s. reče: “Šta te zasljepljuje i vid zasjenjuje?” Iblis reče:’Mene zasljepljuje i vid mi zasjenjuje noćni sehurski namaz (namaz u cik zore).’Pejgamber a.s. reče:” Ko te lupa po glavi i glavu ti razbija?” Iblis reče:’Po glavi mi lupa i razbija mi je ona ko mnogo klanja u džematu (zajedničko klanjanje)’. Muhammed a.s. reče: “Ko je najpribraniji kod tebe, a najšugaviji kod nas?
Iblis reče:’Najpribraniji kod mene a najšugaviji kod tebe je onaj ko ostavi obavljanje namaza.’ Muhammed a.s. reče:” Ko je najsretniji kod tebe?” Iblis reče:’Najsretnije osobe kod mene su oni koji su škrtice i sebičnjaci.’Pejgamber a.s. reče: “Šta te najviše zadržava i sprečava u tvom poslu?” Iblis reče:’Najviše me zadržava i spriječava tvoji pravi sljedbenici i tvoji pravi učeni ljudi.’ Alejhiselam upita dalje:” Kako ti jedeš?” Iblis reče:’ Ja jedem lijevom rukom.’ Muhammed a.s reče:” Gdje ti sklanjaš u hladovinu svoje evlade za vrijeme vrućih i toplih dana?” Iblis reče:’Ja sklanjam savoje evlade u hladovinu pod nokte žena i ljudi koji zapuštaju duge nokte.’ Muhammed a.s. reče:”Da li si šta molio kod svoga Gospodara?” Iblis reče:
‘Ja sam Ga molio za deste stvari.’ Muhammed a.s. reče:” Koje su to tvoje želje prokletniče?” Iblis reče:
‘-1. Molio sam Allaha da me učini sudrugom u imetku i porodu djece od sinova Ademovih, pa me je odredio da budem. Molio sam Ga da mi bude hrana svako jelo u kojem se zamiješala kamata i ostali harami. Molio sam Ga da slobodno koristim imovinu gdje se ta imovina nije zaštitila učenjem Euze (utječem se Allahu od prokletog šejtana)
2. Molio sam ga da sudjelujem u polnom općenju sa svakim onim koji pristupa svojoj ženi radi polnog općenja bez Euze i Bismille- Zaista šejtan polno opći sa takvim čovjekom (pa djeca rodjena iz takvog polnog općenja su meni pokorna i poslušna).
3. Molio sam da Ga da jašem na jahaćim životinjama i drugim prevoznim sredstvima sa onim koji putuju ne tražeći šta je dozvoljeno (halal) nego ono što je zabranjeno (haram). Tako kad neko nekud podje radi harama ja mu se pridružim prateći ga na tom putu.
4. Molio sam Ga da mi dadne kuću za moj stalni boravak, pa mi je dao kupališta i banje gdje se otkriva ono što je za pokriti i razna smetljišta i djubrišta gdje se istresa smeće i otpaci.
5. Molio sam Ga da mi dadne i stvori džamiju, gdje ću skupljati ljude, pa mi je dao pijace i čaršije.
6. Molio sam Ga da mi dadne ezan sa kojim ću sazivati svjetinu, pa mi je dao frulu i muziku.
7. Molio sam Ga da mi dadne jednu knjigu sa kojom ću pozivati sinove Ademove mome putu, pa mi je to učinio davši mi pjesme.
8. Molio sam Ga da mi dadne nekog da spava i leži u postelji sa mnom, pa mi je dao pijanice.
9. Molio sam Ga da mi dadne pomoćnika u mome poslu, pa mi je dao ljude koji se pouzdavaju i vjeruju u svoju moć, uticaj, u svoju imovinu i svoju ličnu volju.
10. Molio sam ga da mi dadne braću i prijatelje, pa mi je dao one koji traže svoj mal u griješenju.
Muhammed a.s. reče:
-Da mi nije potvrda od strane Allahove knjige, ne bi ti povjerovao.
Iblis reče:
-O Muhammede, ja sam molio Svevišnjeg Allaha da ja vidim i gledam Ademove sinove, a da oni mene ne vide, pa mi je i to dao. Takodje dao mi je da mogu hodati i prolaziti kroz njihove krvne sudove poput krvi, pa ja po njima kružim i vitlam se kako hoću. Ja se time ponosim do Sudnjeg dana. Sa mnom, o Muhammede, ima više svijeta nego s tobom. Većina potomstva Ademova će biti uz mene do Kijametskog dana. O Muhammede, ja imam jedno svoje dijete- šejtana kojem sam nadio ime Tama, pomrčina koja pritišće na oči svjetine da bi ih uspavao od noćnog namaza- jacije. Da nije toga, ne bi bilo ljudi koji bi otišli na spavanje i zaspali dok ne obave večernji namaz. Isto tako ja imam jedno dijete kojeg nazivam Izazivač, pa kada neko od tvoji sljedbenika ispuni zavjet- činjenje dobrih djela tajno, pa želi da to sakrije, šejtan Izazivač stalno rovari i navodi ga na to da otkrije svijetu da mu time upropasti sevape, jer Allah takvoj osobi 99 sevapa od 100 uništava, a ostaje mu samo jedan sevap, pošto svaka osoba za učinjeni posao tajno od toga ima 100 sevapa. Isto tako imam jedno dijete kojeg nazivam Surmadija, koji zamazuje oči surmom ljudima koji sjede sa učenima, te za vrijeme džume namaza i predavanja-vazova, usljed čega oni kunjaju i zaspu, pa se od tih vazova hutbi i sl. Ništa ne okoriste.
Iblis reče:
-O Muhammede, koja god žena izadje na ulicu bez propisane joj odjeće, jedan od šejtana zajaše joj straga, a drugi joj se uvuče u njedra pa se gledaocima hvali i uljepšava i govori joj: Otkrij se otkrij, pokaži svoje ukrase- pa kad to učini onda su šejtani izvršili svoj posao.
Zatim Iblis reče:
-O Muhammede ja lično ne mogu nikoga zavesti koga ja želim i hoću, ali ja stalno došaptavam razne loše želje, poslove i misli, bodreći na loša djela i prikazujući ih lijepim i gizdavim. Kad bi zabludjivanje bilo u mojoj ruci, onda ja nikog ne bih ostavio na zemlji da rekne: Nema boga sem Allaha, i Muhammed je njegov Polsanikâ. Ne bih dopustio da iko posti niti da klanja, kao što ni ti nisi vlasnik imana, nisam ni ja vlasnik za zabludjivanje. Kad bi iman bio u tvojoj ruci, ti ne bi nikoga na zemlji ostavio nevjernikom. Muhammede ti si samo Allahov dokaz Njegovim stvorenjima, a ja sam jedan uzrok nesreće onome kome je prethodila nesreća, neprestana nesretnost.’
Allahov Poslanik a.s. mu tada reče: “O oče gorčine, bi li se ti pokajao ili povratio Svevišnjem Allahu, a ja ti garantujem Džennet?” Iblis reče:’O Božiji poslaniče, emer je izrečen, kalem je osušen o svemu što će biti do Sudnjega dana. Slava onome koji je tebe učinio prvakom svih pejgambera i upravnikom džennetlija, koji te je odlikovao i odabrao, a koji je mene učinio predvodnikom svih nesretnika i pročelnikom svih džehennemlija. Ja sam proganjani nesretnik. Ovo je moja ispovijest tebi i posljednje moje istinske riječi.’


About the Author

ehli bejt


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti