Dove pred spavanje koje je učio Allahov Poslanik a.s.

0
Posted January 21, 2013 by Ha Mim in
  • Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju,  sastavio  bi  otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih  i proučio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta.

 (( كان إذا أوى إلى فر اشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقر أ       فيهما )) { قل هو الله أحد } و { قل أعوذ برب  الفلق } و { قل أعوذ برب الناس } ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه و وجهه و ما أقبل من جسده يفعل دلك ثلاث مرات )) . رواه البخاري و مسلم                                                                 

  •  Kada legneš u postelju, prije nego što zaspiš, prouči: “Ajetul-kursijju”. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi u toku noći, sve do sabaha.

.. إذا أويت إلى فراشك فأقرأ اية الكرسي {الله لا إله إلا هو الحي      القيوم} حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ  و لا يقربك      شيطان حتى تص                                                         

  • Ko noću prouči posljednja dva ajeta sure “El’Bekare”, biće mu dosta: “Vjeruje Poslanik u ono što mu je dostavljeno (objavljeno) od njegova Gospodara i vjernici…” (ajeti 285 i 286)

(( من قرأ ايتين من اخرسورة البقرة في ليلة كفتاه)){ ءَامن الرسُول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون } )) إلى اخر   السورة (285-286). رواه البخاري ومسلم

  • Kada se odlučiš ići u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i prouči dovu:“Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve vedždžhtu vedžhi ilejke ve eldže tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte.

 Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporučih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema skloništa ni spasilišta pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. (Pa ako umreš, umrijet ćeš u vjeri islamu.) 

  • Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, ne bi zaspao prije negoli prouči dvije sure:  Es-Sedžda i Tebareke.
  • “Hoćete li (vas dvoje, obracajuci se hazreti Fatimi i Aliji r.a.) da vas uputim na nešto što je po vas bolje od bilo kakvog sluge? Kad pođete u postelju, naspavanje, izgovorite: “Subhana-l-Lah” (33x), “El-hamdu li-l-Lahi” (33x) i “Allahu ekber” (34x) – eto, to vam je bolje od ma kog sluge.
  • “Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb’i ve Rabbe-l-arši-l-azimi, Rabbena ve Rabbe kulli šej‘in, Falika-l-habbi ve-n-nava ve Munezzile- t-Tevrati ve-l-Indžili ve-l-Furkani: E’uzu bike min šerri kulli šej‘in, Ente ahizun bi nasijetihi, Allahumme Ente-l-Evvelu fe lejse kableke šej‘un, ve Ente-l-Ahiru fe lejse ba’deke šej‘un, ve Ente-z-Zahiru fe lejse fevkake šej‘un, ve Ente-l-Batinu fe lejse duneke šej‘un, ikdi anne-d-dejne ve agnina mine-l-fakri”

Allahu, Gospodaru sedam nebesa i Prijestolja  velikog, Gospodaru naš i svega što postoji, Ti Koji daješ da zrnevlje i koštice proklijaju, Objavitelju Tevrata, Indžila i Furkana ( Kur’ana ) – Tebi se sklanjam pred zlom svačijim, Ti si Taj Koji svim upravljaš, Allahu moj, Ti si Prvi, i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Posljednji, i poslije Tebe neće biti ničeg,Ti si Vidljivi, i iznad Tebe ne postoji ništa, Ti si Skriveni, i bez Tebe ništa ne postoji, oslobodi nas duga i učini nas neovisnim o siromaštvu!

  •  “El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at’amena ve sekana ve  kefana ve avana, fe kem mimmen (min men) la kafije lehu ve la mu vi”

Hvala Allahu, Koji nas nahrani i napoji, te Koji Sebe učini nama dostatnim i Koji nam se smilova. Ta, koliko je onih koji za sebe nemaju zaštitnika i skrbnika!

  • Poslanik je, pošto bi položio svoju desnu ruku pod desnu sljepoočnicu, proučio:“Allahumme kini azabeke jevme teb’ asu ibadeke”

Allahu, sačuvaj me od kazne Svoje na dan kada budeš oživio Svoje robove. (3x)

  • “Bismike-l-Lahumme emutu ve ahja” S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim.

About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti