Dobra djela

0
Posted September 25, 2012 by Ha Mim in

U jednom od naroda koji su bili prije vas bila trojica ljudi koji su, putujući jednom, zanoćili u jednoj pećini. Dok su spavali sa brda se otrgla stijena i zatvorila ulaz u pećinu. Razmišljajući šta da čine, odlučili su da dovom mole Allaha džellešanuhu da im oslobodi ulaz, i to pomoću dobrih djela koja su ranije učinili.
Prvi započe: »Moj Gospodaru, imao sam vrlo stare roditelje, a i svoju porodicu i poslugu. lpak nikome od porodice i posluge nisam davao večernji napitak mlijeka prije njih. Jednog dana se dogodilo da sam, tragajući za ispašom, otišao podalje od njih i nisam se uspio vratiti prije nego što su oni zaspali.
Ja sam pripremio njihov večernji napitak i mada su oni spavali, ja nisam nikome od porodice i posluge htio dati da pije prije njih. Tako sam, držeći maštrafu u ruci, dočekao zoru. Kada su se probudili dao sam im njihov napitak.
Moj Gospodaru, ako sam sve ovo učinio radi Tvoga zadovoljstva, izbavi nas iz ovoga u čemu smo i otkloni ovu stijenu.«
Tada se stijena malo pomjerila u stranu, ali ne toliko da bi mogli izaći iz špilje.
– Tada je, kaže Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, drugi od njih rekao:
»Moj Gospodaru, imao sam bližu rođaku koju sam strastveno volio. Htio sam je imati, ali se ona odlučno ustezala. Međutim, kada je usljed velike suše bila nastupila glad, došla mi je i ja sam joj dao stotinu i dvadeset dinara (zlatnika) pod uvjetom da mi se prepusti. Pristala je na to, i kada sam je gotovo imao, ona mi reče:
– Ne dozvoljavam ti da bespravno otpečatiš pečat djevičanstva moga!
Kada sam čuo njezine riječi, odustao sam od namjere i ostavio sam je, iako mi je i tada bila najdraže biće. Ostavio sam joj i zlatnike koje sam joj ranije dao.
Moj Gospodaru, ako sam ovo učinio za Tvoje zadovoljstvo, izbavi nas iz ovoga u čemu smo.«
I tada se stijena još malo pomjerila, ali opet nedovoljno da bi mogli napustiti špilju.
– Tada je, priča dalje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, treći od njih rekao:
– Moj Gospodaru, jednom sam unajmio radnike da mi rade i kada su završili posao, svima sam isplatio zarađenu nadnicu, samo je jedan od njih otišao ne uzevši svoga dijela. Ja sam iznos koji mu je pripadao investirao tako da se višestruko povećao. Nakon izvjesnog vremena došao mi je taj čovjek i rekao:
– Allahov robe, isplati mi onaj moj iznos!
– Sva ova krupna i sitna stoka (deve, krave, ovce) kao i pastiri, sve je tvoje – odgovorio sam mu.
– Ne izigravaj se sa mnom, Allahov robe, – reče on.
– Ne, ja se zaista ne šalim – odgovorih ja.
I tada on uze sve to blago i otjera, ne ostavivši ništa.

Moj Gospodaru, ako sam učinio ovo za Tvoje zadovoljstvo, izbavi nas iz ovoga u čemu smo.

Tada se stijena potpuno pomjerila sa ulaza, i oni su izašli i nastavili svoje putovanje.

/Hadis bilježi Buharija/About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti