“A da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi…”

0
Posted April 3, 2013 by Ha Mim in

Ibn Tejmija pisao doslovno o posjecivanju kabura Bozjeg Poslanika a.s sljedeće:
“Nema nikakve koristi u posjecivanju kabura niti ljudima niti Njemu ”  – knjiga o velikim fetvama 27/416

(misli na Kabur Poslanika a.s, i ni jednom nije rekao alejhisselam, niti koristio riječ Pejgamber, Poslanik ili vjerovjesnik nego – njemu.)

Original teksta govora Ibn Tejmijje iz navedene knjige:

Imam samo jedan mali komentar na navedeni tekst od Ibn Tejmije:

Da li misli taj bijednik i njegova vehabisticka banda, da mi kada putujemo u Medinu da posjetimo mezar od Bozjeg Poslanika a.s. idemo da bi imali nekakvu korist ili interes, ne, nije tako novopeceni banditi, nego ljubav prema onome koji je rekao u sahih hadisu:“Poslanici su živi u svojim kaburovima i klanjaju”, i koji je u noćnom putovanju vidio svoga brata Musaa a.s kako stoji u svom kaburu i klanja.

Mi dobro znamo da je Poslanik a.s mrtav u vašim srcima, i ljubav prema Njemu a.s je nepoznata stvar za većinu vas, ali za nas su šehidi živi kako Kur’an tvrdi, pa kamoli njihov vođa Muhammed a.s.
I istinu je govorio Allah u svojoj knjizi kada je rekao :

“A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naređenju, pokoravali. A da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv”.

 (An-Nisaa, 64)

Ovaj ajet je naravno pouka za one, za koje Poslanik a.s nije mrtav.

 

By Quranic


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti