"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Noć Kadr

Comments Off on Noć Kadr
Posted August 13, 2012 by ehli bejt in Kur'an

Neka čudna unutarnja potreba nagnala ga je da se osamljuje često u pećini Hira. Njegova supruga Hatidža često ga je pratila ili slala nekoga da pa prati, a da Muhammed a.s to ne zna, plašeći se da mu neko ne naudi jer bio je poseban. Njegova posebnost se ogledala u svakodnevnom životu ali ono što ga je činilo još posebnijim jeste njegovo vjerovanje u Jedinog Stvoritelja.

Živio je sasvim drugačije od svoga naroda, sasvim drugačije… Poroci, kipovi, blud, krađa, zulum, nemoral u svakom pogledu, to je samo kratak opis života tadašnjih ljudi sa kojima je živio odabrani Muhammed a.s. Uprkos svemu ovome on je bio poznat pod nazivom El Emin, prilagođeno na bosanski jezik značenje je pouzdani i čestiti. Osamljivao se od ljudi i išao iz grada u pećinu Hira gdje se posvećivao ibadetu dragom Allahu.

Bilježi se od hazreti Aiše r.a. da je rekla:

„On je bio živi Kur’an“; ako želite da se družite sa Muhammedom a.s, želite da znate kako se je on ponašao i kako je činio povećajte druženje sa Kur’anom.

 

Onaj zbog kojeg sve stvoreno bi, onaj kojeg svaki Poslanik za skut prihvati i učiteljem svojim prisnim učini. Njegovo ime poznato na nebesima i na Zemlji, uz ime Uzvišenog svakodnevno se spominje i slavi, veličina njegova i ljepota u Kur’an se slila..Sjedio je predan Jedinom od čijeg Nura stvoren bi, u tišini mrkle noći sa čežnjom duše za Allahom u samoći. Ispuni se obećanje Njegovo, i bi onako kako On želi, u treptaju oka od čovjeka Poslanik posta. Njegova veličina kraja nema, ograničiti Njega toga nema..On kaže samo ‘Budi’ i ono biva. U mubarek noći toj dođe na Zemlju blagoslov. Zikir kojeg čuva On, Koji nad svime bdije, dodirnuti ga smiju samo čisti. Nur spušten beskrajni i rahmet u mubarek noći bi, i od te noći značajne do dana današnjeg nam svjetli i sija. Pa slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg, koji nas njime svakodnevno osvjetljuje! Melek čisti, Dzibril, donese riječi uzvišene. Reče:

O Muhammede ‘Ikre..’ „ Riječi čiste prosuše suze bistre, tijelo drhtavo od ljepote, u zanosu ponavljati stade riječi sa Izvora donjete..

Sav opijen i zadivljen, tijelo od Zemlje teško to podnjeti da može, toliki Nur od Rabba poslani, ispuni se Ahmedov san svakdašnji. Ni sam neznade kako do kuće dođe, ni koliko vremena prođe, u kući Hatidža ga dočeka budna, a on kroz suze, sav okupan Nurom drhtavim glasom joj reče: O Tahira, pokrij me..Nije želio da se sakrije, nego da tijelo prekrije, da ne izgori od ljepote te i veličine blizine Njegove.

I Allah reče za noć mubarek tu:

 “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki, i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake, Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.”  (AL-Qadr 1-5)

Veličina te noći do danas se osjeti, u njoj nam riječi Drage dođoše, objava od Voljenog da nas podsjeti na Sebe. U prilagođenom prevodu značenje njenog imena je ‘Noć Kadra tj. Sudbine’. Sudbina cijelog čovječanstva promjenjena bi u trenu mubarek noći te, zasjalo je nebo i Zemlja od Allahovog govora. Hvala Allahu na blagodati nepresušnoj i neobuhvaćenoj. Da nam Allah omili Kur’an u srcima i usmjeri naša djela putem Njegovim.

Slijede neki Kur’anski ajeti vezani za značaj Kur’ana, zatim i hadisi o noći Kadra

 “U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je uputa ljudima, jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanje dobra od zla.” ( El-Bekare, 185.)

”Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima, koji čine dobra djela, donosi radosnu vijest da ih čeka velika nagrada.” (El-Isra, 9.)

“A zašto oni ne promišljaju Kur’an?” (En-Nisa, 82)

“Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o ajetima njezinim razmišljali.” (Sad, 29)

“A kada se uči Kur´an, vi ga slušajte i šutite, da biste bili pomilovani. ” (El-A´raf, 204)

“I izgovaraj Kur´an pažljivo. ” (El-Muzzemil, 4)

“Ja sin.Tako mi Kur’ana mudrog.” (Ja sin 1-2)

“Kur’an je samo opomena ljudima.”(81.27)

“Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur’an, on je samo opomena svim svjetovima.” (Jusuf 105)

“To je samo Opomena i Kur’an jasni, da opomene onog ko je živ, i obistini Riječ protiv nevjernika” (Jasin, 69-70)

“I samo pametni Opomenu prihvataju.” (2:269.)

“A Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ…” (7:36).

“Mi ti uistinu objavljujemo Zikir i mi smo nad njim hafizi.” /Hidzr 9/

Pripisuje se Poslaniku a.s. da je rekao: ”Tražite Lejletul-kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.”

(Tirmizi od Aiše, r.a.)

Aiša r.a, jednom prilikom upitala Vjerovjesnika, s.a.v.s:

“Kada bih znala koja noć je noć Kadr, šta bi trebalo u njoj da izgovaram??,”- pa joj je Poslanik s.a.v.s. odgovorio:

“Izgovaraj: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI?! 

Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta i voliš da praštaš, pa oprosti meni !

U jednoj predaji pripisuje se Poslaniku a.s., da je rekao: ”Učite Kur’an! Allah, zaista, neće kazniti srce u kojem se on nalazi. Kur’an je gozba Allaha Uzvišenog, pa ko joj prisustvuje – siguran je, a ko voli Kur’an – neka bude radostan.”

Također, pripisuje se Poslaniku a.s., da je rekao: ”Uzvišeni Gospodar kaže: ‘Onome koga zikr i učenje Kur’ana zabave od upućivanja dove Meni, dat ću više nego što dajem onima koji Me mole.’ A govor Uzvišenog Allaha uzvišen je nad drugim govorom kao što je Allah uzvišen nad Svojim stvorenjima.”

“Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur’an – poduči se Kur’anu – a zatim druge podučava njemu.”

Neka Vam je Mubarek noć Kadra!!!


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti