"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


On voli Allaha i Njegovog Poslanika as

Comments Off on On voli Allaha i Njegovog Poslanika as
Posted August 4, 2012 by ehli bejt in Poučne priče

Bijaše neki čovjek po imenu Abdullah koji je toliko volio Allaha, dž.š., i Njegova Poslanika, s.a.v.s., da je Poslanik u vezi njega rekao: „Zaista, on voli Allaha i Njegova Poslanika.“ (Sahihul-Buhari, 6282) Ovaj čovjek, po imenu Abdullah, volio je Poslanika, s.a.v.s., da je sa radošću i zadovoljstvom poklanjao Poslaniku poslastice/delikatese koji su stizali u Medinu, tako kada bi trgovačka karavana stizala sa nečim poput putera ili meda, on bi mu to odnio kao poklon. Kasnije, kada bi trgovac tražio naplatu, Abdullah bi odveo trgovca do Poslanika i rekao: Plati ovom čovjeku”.

Nakon toga bi Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zar mi to nisi dao kao poklon?” Abdullah bi rekao: “Da, Allahov Poslaniče, ali nisam u mogućnosti da to platim.” Njih dvojica bi se smijali, a Poslanik, s.a.v.s., bi platio trgovcu.

Ovo je bio tip bliskih, srdačnih i dobrodušnih veza koje su Abdullah i Poslanik imali među sobom.

Treba istaknuti da je Abdullah bio alkoholičar. Često bi bio toliko pijan da bi ga doveli do Poslanika, s.a.v.s., teturajući da bi bio kažnjen za opijanje javno i svaki put bi Poslanik, s.a.v.s.,  dao da se propisana kazna izvrši. To je bila uobičajena pojava.

Kada je Abdullah otišao nakon jedne od vrlo čestih kazni, jedan ashab je rekao: „O, Allahu, prokuni ga! Koliko puta je on pozvan radi ovoga (izvršenja kazne)!“

Poslanik, s.a.v.s., je ukorio toga ashaba, rekavši: „Ne proklinji ga jer, kunem se Allahom da ti doista ne znaš koliko on, uistinu, voli Allaha i Njegova Poslanika.” (Sahihul-Buhari, 6282). On, zatim, dodade: „Ne pomažite šejtanu protiv svog brata.“ 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti