"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Istinsko blago

Comments Off on Istinsko blago
Posted February 12, 2013 by in Poučne priče

Ibrahim ibn Edhem k.s. jednoga dana dođe pred jedan bunar.

Kada je došlo vrijeme namaza ,kako bi izvukao vode,spusti kofu u bunar.

Kada je izvukao bila je puna zlata.Isprazni kofu u bunar,i ponovo  je spusti.Ovoga puta kofa bijaše puna raznih dragulja.Ponovo  je isprazni i Allaha zamoli:

“Allahu moj,nudiš mi od Svoga blaga,a meni treba voda za abdest!”

Iznova spusti svoju kofu,kad ovoga puta,ona bijaše puna vode.

On uze abdest  i klanjaše.


About the AuthorNove obavijesti