Pokušao da uništi mezar Allahovog Poslanika a.s.

0
Posted April 6, 2013 by Ha Mim in

 

Čudo se dogodilo oko 90 godina prije pripovijeda Sheikh Al-Zubaidi.
Osoba koja je pokušala srušiti Kupolu poslanika Muhammeda (savs) -. Masjad Al Nabawi (Gumbad-e-Khizra) Međutim, kad se popeo preko kupole i započeo rušenje, iznenadna munja ga je udarila i dotični je umro na tom mjestu i niko nije bio u mogućnosti maknuti njegovo tijelo sa vrha kupole! Također je rekao da je pobožan čovjek iz Medine čuo glas u snu da ovaj što je ubijen na kupoli treba biti pokopan na njoj, gdje je i ostao kao upozorenje i pouka za one koji mogu promišljati o rušenju u budućnosti!
Konačno, odlučili su pokopati čovjeka na kupoli i pokriti njegovo tijelo sa zelenim u okviru, tako da neće biti vidljiv za ljude.

 


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti