Politika isključivanja drugih mišljenja

0
Posted April 24, 2013 by ehli bejt in

Na mnogim internet stranicama se pojavilo upozorenje na našu Ha-mim web stranicu sa optužbama da smo šije, sufije i rafidije, i da, navodno, mi širimo nevjerstvo. Isto tako upozoravaju, zapravo zabranjuju, čitanje naših tekstova. Pa evo da ukratko objasnimo i po drugi put, sa jedne druge tačke gledišta vehabističku ideologiju kroz upozorenje na našu stranicu:

  • Politika isključivanja drugih mišljenja!  Vidite, ovo je, po mom mišljenju, najvažnija i najbitnja tačka. Zbog čega? Pa,ovi ljudi uzimaju sebi ekskluzivno pravo, da su oni jedini na pravom putu, drugim riječima, da su oni jedini na istini, a svi drugi na neki način zalutali i u zabludi. Oni, kako i šije, smatraju sebe, ne samo onima koji su jedini na pravom putu, nego identificiraju sebe sa vjerom Islamom – Allahovom vjerom. Na osnovu toga, oni primaju svaku njima upućenu kritiku kao kritiku vjeri Islamu. Što znači da su oni apsolutno upravu i bez ikakvih grešaka i mahana.  Dalje, problem je u shvatanju termina “ummet”.  Vehabije kažu da su oni pripadnici ehli sunneta ve džemaata i smatraju tu svoju stranku  ummetom i ko god se sa njima kosi nije od ehli sunneta vel džemaata i izašao je iz  idžma’a (koncensuza ummeta). Šiije, s druge strane, opet tvrde da su pristalice hz. Alije i Ehlul Bejta  i da su samo takvi ljudi pripadnici ummeta. Nisu upravu ni jedni ni drugi, jer se ummet sastoji od sunita, šiita, mu’tezilija, sufija, vehabija itd., znači obuhvaća sve nas i niko ne smije pripisivati sebi ekskluzivno pravo na apsolutnu istinu. Vidimo šta su rezultati takvog razmišljanja u mnogim islamskim državama. Oduzeto je ljudima pravo na slobodan govor, i samo što govori jedna grupa, uzima se za ispravno i dozvoljeno. Oduzeto je ljudima pravo na čitanje, jer su samo njihove knjige ispravne. Oduzeto je ljudima pravo na razmišljanje, jer će ih razmišljanje odvesti u nevjerstvo. Možete zamisliti, kako ce to izgledati kada ovi ljudi dođu na vlast? Ljudi neće imati ni najmanje prava na “slobodu govora”, a kamoli neka druga prava.  Imat ćemo situaciju kao u Somaliji, Saudijskoj Arabiji, Afganistanu i Iranu, gdje su oni uticajni, a gdje ljudi žive u strahu, jer svakog časa mogu biti optuženi i zatvoreni pa čak i ubijeni za neadekvatno ponašanje, uvredu vjerskih ili političkih autoriteta, čitanje zabranjenih knjiga itd. Čak ni mrtvi nisu pošteđeni, jer i mezarluke ruše.
  • Laž je njihova politika! Prvo nas optužuju da smo šije, sufije, rafidije itd. Dobro, mi tvrdimo da nismo ništa od toga, nego jednostavno muslimani bez ikakve pripadnosti nekakvim sektama. Isto tako uzimaju samo neke dijelove ili rečenice i riječi iz naših članaka i izvrću na način koji njima odgovara, prezentirajući pogrešnu sliku, kako na drugim internet stranicama tako i u facebook grupama.
  • Neznanje je njihova ideološka podloga!  Zašto? Pošto su samo naučili šta njihovi savremeni učitelji govore, ponavljaju i od svojih učitelja prenose, bez uzimanja u obzir druga mišljenja i ulemu. Prođu kroz  njihovu vehabijsku edukaciju (ako je uopšte imaju), bez da ih iko nauči kritičkom razmišljanju ili razmišljanju, uopšte. Nažalost, samo prime disketu sa jednim programom bez sposobnosti za komunikaciju sa drugim programima. Optužuju nas da smo pripadnici nekih od navedenih sekti, bez dobrog znanja o tim grupama i kako i na koji način oni svoje stavove i drugačija tumačenja dokazuju. Jer da išta drugo znaju o ovim ljudima pored onog što dobiju sa vehabističkim programom, rasuđivali bi na drugačiji način i znali bi da nismo takvi kako o nama i drugima tvrde.
Ovo što smo napisali, nije odgovor na njihove optužbe, pošto se ne bavimo odbranom, Elhamdulillah.  Mi,  inače, samo prezentiramo ljudima svoje mišljenje, pa neka svako za sebe odluči. Nismo i ne želimo biti nikom staratelj, da mu govorimo radi ovo, čitaj ono, ostavi to…. Iskoristili smo priliku, kako smo već na početku naveli, da prezentiramo njihovu ideologiju u praksi.

Za razliku od vehabija, koji tačno diktiraju svojim sljedbenicima šta da čitaju i čime da se bave, mi ne želimo diktirati nikom šta da čita. Naprotiv, mi pozivamo ljude da čitaju sve pa i ono što su protivnici Islama pisali,  sa stalnom dovom, da nas Allah nauči onim što je korisno i dobro za nas, i za Njegovu uputu i zaštitu. Isto tako pozivamo ljude da budu uvijek “open minded” – otvorenog uma, jer samo na takav način čovjek može biti uspješan i u stalnom razvoju i napretku.

 

By Quranic

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti