Gospodaru Tvojom milošću uvedi me u dzennet

0
Posted February 27, 2013 by Ha Mim in

Prenosi se od Džabira r.a., da je Poslanik a.s. rekao:

“Bio je kod mene moj prijatelj Džibril i pri odlasku mi je rekao: “O Muhammede… Tako mi Onoga koji te je s Istinom poslao, jedan od Božijih robova činio je ibadet Allahu pet stotina godina, na vrhu jednog rta. Njegova širina i dužina iznosila je 30×30 podlaktica, a more koje ga je okruživalo, bilo je 4000 ferseha sa svake strane. Dao mu je izvor vode, širine jednog prsta iz kojeg je tekla slatka voda, a slijevala se u podnožje rta i tu pravila lokvu i stablo šipka koje mu je davalo svake noći jedan plod.
Čitav dan bi činio ibadet, a potom bi silazio i uzimao abdest. pojeo plod a potom obavio namaz. Molio je svoga Gospodara da mu uzme dušu dok je na sedždi i da ne dozvoli ni Zemlji niti bilo čemu drugom da mu izmjeni stanje stalne sedžde. Pa mu je udovoljio. Kada bude na Sudnjem danu proživljen pred Allaha, pa će mu Gospodar reći: “Uvedite ga u džennet Mojom milošću!” A on će reći: “Moj Gospodaru, mojim djelom!”

Pa će Allah reći: “Izvagajte Moje blagodati date ovom robu i njegova djela!” Pa će se pokazati da je blagodat vida obuhvatila ibadet od pet stotina godina. Zatim će Allah reći: “Uvedite Moga roba u vatru!” I biće uguran u vatru pa će dozivati: “Gospodaru moj – Tvojom milošću uvedi Me u džennet.” Pa će Allah reći: “Vratite ga!” I biće postavljen pred Uzvišenog Allaha On će mu reći: “Moj robe! Ko te stvorio iz ništa?” Odgovoriće: “Ti, Gospodaru moj!”“Ko ti je dao snagu da činiš ibadet pet stotina godina?” Odgovoriće: “Ti, Gospodaru moj!”“Ko te je spustio na brdo usred mora i dao ti pitku vodu iz slane vode, i dao ti svake noći po jedan plod iako on zrije jednom u godini i koga si molio da ti uzme dušu dok si ti na sedždi, pa ti je udovoljio? Odgovoriće: “Ti, Gospodaru moj!”

Reći će mu Allah: “Sve to Mojom milošću i Mojom milošću te uvodim u džennet, pa uvedite Moga roba u džennet i divan si rob bio čovječe!” Pa je ušao u džennet. A Džibril mi je još rekao: “Sve živo je s Božijom milošću, Muhammede!”

(El-Munziri)

 

/preuzeto iz knjige “Obnovi svoj život”, autora Muhammed el Gazali/


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti