Žene, sudionici u hazreti Husejnovoj “revoluciji”

0
Posted May 14, 2012 by Ha Mim in
Prema tome, niko nema pravo ženama osporiti važnu, direktnu ili indirektnu, ulogu u historijskim događajima. Jedan od jedinstvenih događaja u historiji islama koji je temeljito uticao na cjelokupan islamski ummet, bez sumnje je ustanak i pokret hazreti Imama Husejna (neka je mir na njega). I u tom velikom pokretu važnu ulogu su imale žene. Žene u ovom pokretu su pokazale da i one mogu, zajedno s muškarcima, ravnopravno sudjelovati u raspravama usmjerenim ka pružanju podrške religiji i uspostavi pravde, i u tom procesu imati vrlo važnu i uticajnu ulogu.

Prisustvo žena u pokretu Imama Husejna (neka je mir na njega) predstavljalo je svojevrsnu dopunu Hazretovu pokretu u kojem su žene ostvarile zaista posebne učinke. Hazreti Husejnov ustanak poznat kao Ašura na koncu je bio suočen sa hiljadama, do zuba naoružanih, vojnika lažne strane koji su se postrojili naspram nekoliko desetaka članova hazreti Imamove uže obitelji i prijatelja koji su se nalazili na strani istine. Nema sumnje da u takvim prilikama samo oni koje krasi iskreno i čvrsto vjerovanje, kao i hrabrost, mogu dati doprinos pobjedi istine nad lažima. Među Imamovim prijateljima je bilo nekoliko onih najodanijih čije vjerovanje i uvjerenje u ispravnost hazreti Imamovog puta nije moglo uzdrmati ništa, i ništa ih nije moglo spriječiti u odluci da svojim životima brane taj put.

Riječi i djela žena u pokretu Imama Husejna (neka je mir na njega) na najbplji način oslikavaju vrijednost njihove predanosti i odlučnosti u procesu odbrane religijskih ideala. One su odlučno pomagale unuka poslednjeg Božijeg poslanika čak i kada su na svojim plećima nosile teret najtežih i najbolnijih nedaća. Na čelu tih odvažnih, predanih i požrtvovanih gospođa nalazi se hazreti Zejneba (neka je mir na nju). Riječ je o ličnosti odgojenoj u mektebu hazreti Alija i hazreti Fatime (neka je mir na njih). Ono što je hazreti Zejneba demonstrirala na Kerbeli ustvari je samo rezultat savršenog odgoja kojeg je stekla još u djetinjstvu.

Hazreti Zejneba (neka je mir na nju) na Kerbeli je stigla do tako visokog duhovnog stupnja da je u šehadetu svoga brata i svojih najmilijih vidjela samo Božiji ispit.

Ona je bila ta koja je, naspram okrutnog Jezida koji je imao namjeru da je u Šamu ponizi, vrisnula: „Ja na Kerbeli nisam vidjela ništa osim istinske ljepote.“ Hazreti Zejnebino strpljenje u ovom događaju je bilo neponovljivo. U danu kada je do podneva svjedočila šehadetu svoga brata, svojih bratića i svoje dvojice sinova, odvažno i stameno je kleknula pored čistoga tijela hazreti Imama Husejna, podigla ruke i Uzvišenog Allaha zamolila da primi te kurbane ispred časnog Poslanikovog Ehli bejta (neka je mir na njih). Zejneba je ovom dovom najjasnije demonstrirala svu svoju predanost vjeri i mudrost koja joj je trebala da ispuni bremenitu dužnost koja joj je u tom trenu pritiskala ramena.

Riječ je o dužnosti na koju joj je hazreti Husejn prije šehadeta ukazao nekoliko puta. Imam Husejn je ženama na Kerbeli u više navrata napomenuo da nebi trebale dozvoliti da im emocije savladaju razum i prosvijetljenost pa da zaborave na svoje obaveze. On je, u noći Ašure, ženama rekao: „

O Zejnebo, o Ummu Kulsum, o Fatimo i o Rubabo! Pazite da, kada kao šehid padnem, svojim okovratnicima zemlju ne dotaknete! Lice svoje ne grebite i o meni onako kako ne dolikuje ne zborite.“

About the Author

Ha Mim


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)

Nove obavijesti