Tražite oprost od Allaha

0
Posted October 12, 2012 by Ha Mim in

Allahov poslanik a.s. je rekao:

يا ايها الناس استغفروا الله وتوبوا اليه فانى استغفر الله واتوب اليه فى اليوم مائة مرة

“O ljudi, tražite od Allaha oprosta i pokajte mu se.I ja oprost u svakom danu zatražim i po 100 puta”

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Tako mi Allaha, svakog dana molim Allaha za oprost i pokajem mu se vise od sedamdeset puta!” (Buhari)

Ebu Hurejre.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik.a.s. rekao:”Tako mi Allaha u cijoj vlasti je moja dusa, kada vi ne bi grijesili, Allah bi vas zamijenio drugim narodom koji grijesi, da Ga mole za oprost pa da im oprosti.” (Muslim)

Od Abda ibn Besera, r.a., se prenosi da je rekao:“Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selem gdje kaže:”Blago onome ko bude našao na Sudnjem danu na svojoj ploči (kartici) upisano mnogo istigfara.” (zabilježio ga El-Munziri, a šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u “Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)

“Ako čovjek stalno, puno (često) uči istigfar, Allah dželle-šanuhu će ga spasiti od dertova(muka, jadova, bolova) i briga. On će mu poslati rizk (opskrbu) odakle se ni ne nada.

Hasanu Basriju dolazi čovjek i tuži se da kiša nije dugo pala,
Hasan mu reče: (استغفر الله ) Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu drugi i tuži se na neimaštinu,
Hasan mu reče: (استغفر الله ) Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu treći i tuži se da mu je žena nerotkinja
Hasan mu reče: (استغفر الله ) Traži oprosta za grijehe!
Dolazi mu četvrti i tuži se da zemlja ništa ne rađa,
Hasan mu reče: (استغفر الله ) Traži oprosta za grijehe!
Prisutni u čudu rekoše: “Kako si ti Hasane čudan!
Zar svakome ko ti se na nešto potuži samo kažeš:
(استغفر الله ) “Traži oprosta za grijehe”?Hasan im reče: “ Zar nikada niste čitali ajete?

“… i (Nuh je) govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10-12)

Ako želite biti srećni i zadovoljni, recite (استغفر الله) (estagfirullah) “Oprosti Allahu”, jer Allah kaže:“… od Gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite…” (Hud, 3)

Ako želite da se sačuvate od nesreća i katastrofa, recite: (استغفر الله) (estagfirullah) “Oprosti Allahu”, jer Uzvišeni kaže:

“Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve doke neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 3 )

Ako želite da oprost za grijehe, uvećanje dobrih djela i povećanje ugleda, recite: ( (estagfirullah) “Oprosti Allahu”, jer Uzvišeni kaže:

“… i recite: ’Oprosti’ – oprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više!” (El-Bekara, 58)

A ti, koga ophrvaše brige, tuga i nedaće, reci (استغفر الله) (estagfirullah) “Oprosti Allahu”, pa će istigfar odagnati oblake tuge i od tebe otklunuti svaku brigu!” l Istigfar (traženje oprosta za grijehe) je djelotvoran lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, pa i za razne bolesti.

Uzviseni Allah kaze:
”Trazi oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice. “ (Muhammed,19)
“i moli Allaha za oprost, jer Allah uistinu prasta.” (En-Nisa’,106)
“Ti velicaj Gospodara svoga hvaleci ga i moli Ga za oprost, On uvijek pokajanje prima. “ (En-Nasr,3)

About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti