Strah od Allaha i lijep ahlak

0
Posted September 28, 2012 by Ha Mim in

Prenosi se od Ebu-Zerra, Džundub ibn Dženadeta, i Mu’az ibn Džebela, radijallhu anhuma, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Boj se Allaha gdje god da si, loše djelo poprati dobrim, izbrisaće ga i lijepo se sa ljudima ophodi.”

Biografija ravija:

1. Ebu-Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu, je časni ashab, jedan od zahida i
muhadžira. Rano je primio islam, ali je kasno obavio hidžru te nije učestvovao u
Bici na Bedru. Učinio je mnogo plemenitih djela. Preselio je 32. god po Hidžri,
za vrijeme hilafeta Osmana, radijallahu anhu.
2. Mu’az ibn Džebel el-Ensari el-Hazredži, radijallahu anhu, je plemeniti ashab.
Primio je islam u osamnaestoj godini, učestvovao je na Bedru i u bitkama poslije
Bedra. Dostigao je najviši stepen znanja o šerijatskim propisima i Kur’anu. Bio je
namjesnik Šama za vrijeme hilafeta Omera, radijallahu anhu, gdje je i umro 18.
god. po Hidžri.

Kratki komentar hadisa:

Ovaj hadis se ubraja u Poslanikove, sallahu alejhi ve sellem, vesijete u kojima oporučuje svojim ashabima da žive po njima i da muslimani slijede te oporuke u svakom vremenu i na svakom mjestu da bi bili sretni na dunjaluku i ahiretu. Nakon što je Ebu-Zerr primio Islam u Mekki, naredio mu je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, da ide svom narodu želeći da ih Allah njegovim uzrokom uputi na Pravi put. Pa nakon što je vidio koliko mu je stalo da ostane sa njim, sallahu alejhi ve sellem, u Mekki, a znao je da nema kudreta za to, rekao mu je da se boji Allaha gdje god da je, jer je to preče njemu odboravka u Mekki. Ovo je naredba i svakom muslimanu. Moguće je da je ovaj hadis obraćanje Mu’azu da izvršava Allahove naredbe i ostavi zabrane, jer Allah vidi šta on radi i dobro je obaviješten o njimu gdje god bio. I još mu je rekao, sallahu alejhi ve sellem, da se ophodi prema ljudima onako kako bi volio da se oni prema njemu ophode, da ih poštedi neprijatnosti, da ih savjetuje i da bude vedra lica kako bi im se srca zbližila i ljubav među njima upotpunila. A ovakvo ponašanje donosi mnogo hajra i ključ je uspjeha.

1 Tirmizi (4/355), broj 1987, poglavlje: Ono što je prenešeno o ophođenju sa ženama, kaže Tirmizi: “Ovaj hadis je hasen sahih.”

Pouke hadisa:

1. Naredba da se treba bojati Allaha javno, tajno i na svim mjestima.
2. Kada čovjek uradi loše djelo a zatim zatraži oprost od Allaha i uradi dobro djelo,
to dobro djelo poništi loše.
3. Naredba da se ophodi prema ljudima na najljepši način i da se otklanjaju
neprijatnosti od njih.
4. Da lijep ahlak upotpunjuje bogobojaznost.

 

Preuzeto iz knjige: الأحاديث اﻟﻤختارة من ﻛﻠﺎم اجﺒﻲ صﻠﻰ الله عليه وسلم


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti