Nevjerodostojnost nekih hadisa iz Buharijeve i Muslimove zbirke

0
Posted April 12, 2013 by Ha Mim in

Prema vehabijskom mišljenju i praksi, Buharijeva i Muslimova zbirka hadisa su sačuvane od svih mahana i grešaka, ali Allahov Poslanik a.s od toga nije sačuvan ( Njihovo razumijevanje i tumačenje hadisa to tvrdi).

Buhari i Muslim su prenosili hadis od Saida Ibn Katade, u kome stoji da je Enes Ibn Malik govorio ashabima: “Poslanik a.s je imao seksualni odnos (Jetufu) sa svojim ženama u toku jedne noći, a tada je imao devet žena” (Buhari, „Knjiga kupanja“ – “Kitab El-Gusl”)

Ovdje se postavlja nekoliko pitanja:

– Kako je Enes (prenosilac hadisa) to saznao?
– Zašto je širio ovu vijest, da li da bi ohrabrio ashabe da to rade, ili da osramoti Božijeg Poslanika a.s.(to je u slučaju da je hz.Enes r.a prenosio ovaj hadis uopste)?
– Kako je Poslanik a.s imao vremena da u toku jedne noći to učini, s obzirom da je abdest ili kupanje nakon svakog odnosa sunnet, a da je pohvalno , kako je rekao Poslanik a.s., da postoji predigra prije spolnog odnosa?
– Također se zna, da je Poslanik a.s. klanjao noćni namaz, što mu je naređeno u kur’anskoj suri El – Muzzemil: “O Ti umotani, klanjaj noćni namaz (provodi noć stojeći) ,osim malog dijela”. Štaviše, Buhari i Muslim u svojim zbirkama su upravo i prenijeli, da je Poslanik a.s. klanjao noću dok mu noge nisu oticale. Drugim riječima: Kada je mogao Poslanik a.s da spava sa devet žena u onome što je ostalo od noći, prije ili poslije noćnog namaza? Ili je, možda, mislila bolesna pamet, da je Poslanik a.s. postrojio svoje žene u jednoj sobi, pa je bio sa njima svima, neuzubillah?
– Kako se potrefilo da ni jedna od svih devet žena nisu imale menstruaciju, ili su oni koji postavili ovaj hadis možda zaboravili na to?
Viva (živjela) Buharijeva i Muslimova zbirka, i smrt i propast ugledu naše vjere i Istini.

P.S.

– Nemojte se truditi, braćo Vehabije, da meni objasnite vjerodostojnost i tumačenje ovog hadisa, pošto znam unaprijed šta ćete reći, jer sam zaista čitao, i to pažljivo, svako bolesno tumačenje.
– Reci ćete, da je to dokaz nadnaravne snage našeg Poslanika a.s., kao da je nam to trebalo nakon što smo vidjeli da se oženio sa devet žena.
I reći ćete, da je Allah s.w.t produžio Njemu a.s.noć da bi imao dovoljno vremena za sve njih.
I reci ćete, Ibn Tejmija je rekao, Ibn pupak je tumačio, bint Serafeta je tvrdila, i optužit ćete mene da sam šiija ili sufija, ili otpadnik i novotar i neznalica, i to je vaša politika kada nemate argumenata . Ali, glavna optužba će biti, da hoću srušiti vjeru preko uništavanja ugleda Buharijeve i Muslimove zbirke hadisa, kao da je ummet bio u zabludi prije nego da se pišu obje zbirke.
-Pored toga, kome je do Istine, arapska riječ “jetufu” u ovom hadisu na bosanskom jeziku znači “posjetiti”. U jednoj drugoj verziji hadisa se prenosi, da je Poslanik a.s. bio dugo odsutan od kuće pošto je bio na putu, pa je, kada se vratio, posjetio sve svoje žene, da vidi kako su, a ne da bi imao seksualni odnos sa svima od njih, kako su mnogi bolesni umovi shvatili i pokušavali nam oslikati Poslanika a.s. kao seksualnog manijaka.
– Na kraju, wallahi-billahi, tako mi Allaha, imam mnogo poštovanja prema ovim zbirkama i smatram da su u njima većina hadisa „sahih“ hadisi. Ali, također, tvrdim, da kao što ima lažnih hadisa i israilitskih predaja u knjigama tefsira, sire (životopis Rasulullaha s.a.w.s.) i knjigama historije, i u drugim zbirkama hadisa koje su napisali možda učitelji od Buharije i Muslima r.a, isto tako ima i u ovim zbirkama, i one nisu sačuvane od mahana i grešaka, pošto su i Buhari i Muslim bili ljudi, a ljudi inače nisu savršeni.

I da znate, nisam samo ja taj koji kritikuje NEKE hadise iz ovih zbirki, nego su to i prije mene mnogi alimi činili, kao sto su imam El-Derakutni (koji je napisao čitavu knjigu o neprihvatljivim hadisima iz Buharijeve zbirke), imam Nawawi (u njegovom uvodu o tumačenju zbirke od Muslima, str. 16), Ebu Zer’a er-Razi, El-Kemaludin Ibn Haman, Ibnu Hadžer El-Bakilani, Muhammed Ibn Jahja El-Zuhl i od suvremenih učenjaka Muhammed El-Gazali i El-Elbani i još ogroman broj Uleme.

– Nisam htio da pišem previše o detaljima hadisa, dotičući se struke i nauke hadisa, da čitateljima ne bi bilo naporno, kao što sam to stavio u prethodnom tekstu koji se odnosio na hadis o „73. skupine“.

– Volio bih da oni koji vjeruju u vjerodostojnost ovog hadisa, saznaju koliko godina je imao Enes Ibn Malik koji je prenosio ovaj hadis – neću vam reći odgovor – potrudite se i bićete pravo iznenađeni kada saznate.

– Zaboravio sam vam reći, da nije samo noć bila produžena, kako su neki tumači tamo tvrdili, nego je i vehabijsko neznanje i bezobrazluk produžen također, i da nije samo čudo i keramet u seksualnoj snazi koja je spomenuta u ovom hadisu – nego je čudo i keramet u snazi gluposti koja je data potomcima Ibn Abdelvehhaba, također.
Nastavit ćemo, u narednom periodu, ako Bog da, sa biserima iz Buharijeve i Muslimove zbirke.
Prijatno 🙂

 

By Quranic


About the Author

Ha Mim


Nove obavijesti