"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Nemar Saudijskog režima prema pećini Hira

Comments Off on Nemar Saudijskog režima prema pećini Hira
Posted April 10, 2013 by ehli bejt in Aktuelno

Hira je pećina udaljena nekoliko kilometara od grada Mekke,na brdu Džebelu-Nur(“Brdo Svjetlosti”). Pećina se nalazi pored vrha, ispod njega, na lijevoj strani onoga koji se penje prema njoj. U pećinu se ulazi spuštajući se s vrha brda. Pećina je prikladna, visina je malo manja od četiri metra, a širina malo veća od metar i po.

Zauzima veliki značaj i mjesto u historiji islama i svakog muslimana jer je Poslanik s.a.w.s. primio objavu Kur’ana  baš u pećini Hira.

„Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,

stvara čovjeka od ugruška!

Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

koji poučava peru,

koji čovjeka poučava onome što ne zna.“  (Al-Aleq 1-5)

Postala je neizostavno mjesto  za posjetu svih hadžija širom svijeta, ne smatrajući je obredom hadždža  već osobnim zadovoljstvom .Želja svakog hadžije je obići ovo mubarek mjesto,dotaći svaki kamen na kome  je stajao ili sjedio  Poslanik s.a.w.s. 

Poslanik s.a.w.s. je rekao: ” Ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije poslanstva.” (Muslim)

Čak i ljudi sa konfuznom ideologijom se saosjećaju kad slušaju priču o pećini Hira.

S druge strane  to se kosi sa ortodoksnim interpretacijama Vehabija (selefija) koji   smatraju odlazak u pećinu Hira širkom i bidatom.

Pećina koja je počastvovana njegovim alejhi  selam prisustvom i objavom Kur’ ana danas ovako izgleda zahvaljujući tamošnjem režimu.

 


 

U bolesnoj interpretaciji vehabističke ideologije i ovo časno mjesto gdje je naš prelijepi Poslanik a.s. primio prve riječi Objave, proglasili su bidatom da se posjeti i u potpunosti ga zanemarili. A pored sveg tog poniženja, pretvorili ga u mjesto za otpatke.


 

 

 


About the Author

ehli bejt


Nove obavijesti