"Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima"

 


Dunjaluk je dom onome ko doma nema

Comments Off on Dunjaluk je dom onome ko doma nema
Posted August 29, 2012 by in Poučne priče

„Na dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti,samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spasen biti.“

                                                                                      (Kur’an, sura eš-Šu’arā’, ajeti 88., 89.)

 * * *

Behlul je volio posjećivati groblja. “Ljudi ovdje, dobri su prijatelji”, govorio bi. “Ne zabadaju drugima nož u leđa.”

Jednoga dana, sjedio je u jednom kraju groblja, držeći u ruci dug, težak štap, mjereći njime lobanje, razbacane oko njega.

Harun Rašid, halifa, prolazio je tuda i primijetio Behlula. Upita ga:“Behlule, šta to radiš?”

A“Ma, ništa bitno”, odgovori Behlul, s tonom običnoga osobenjaka. “Pokušavam otkriti, pripadaju li ove lubanje kraljevima ili prosjacima. Sve su iste.”

“A što će ti taj štap?”, upita halifa ponovno.

“Ma, mjerim zemlju”, opet će Behlul.

“Mjeriš zemlju? Pa šta si otkrio?”, našali se Harun Rešid.

“Ista je i jednaka, kralju.” odgovori Behlul. Tri pedlja za mene, unatoč mome siromaštvu, i tri pedlja za tebe, unatoč tvojoj raskoši i bogatstvu.”

 * * *

 Prenosi se da se hazreti Džibril, alejhisselam, spustio do pejgambera Muhammeda, alejhisselam, i rekao mu:

“Muhammede, uzvišeni i silni Allah naziva ti selam. Da li bi volio da ti ovo brdo pretvorim u zlato i da bude uz tebe gdje god ti bio?”

Muhammed, alejhisselam, malo šutješe, a onda odgovori:

” Džibrile, dunjaluk je dom onome ko doma nema, i imetak onome ko imetka nema. A zgrće ga onaj ko pameti nema.”

Na to mu hazreti Džibril, alejhisselam, reče:

“Muhammede, Allah te učvrstio govorom stabilnim.”

 

 


About the AuthorNove obavijesti